Vy med nærmere en halv milliard i driftsunderskudd

Koronapandemien har rammet Vygruppens virksomhet hardt, og driftsresultatet for årets andre tertial ble på minus 415 millioner kroner.

Vy endte med et driftsunderskudd på 492 millioner kroner første fire måneder.

Tilsvarende resultat for samme periode i fjor var 543 millioner kroner i pluss. Totalt er konsernets driftsresultat minus 492 millioner kroner etter årets åtte første måneder, mot 709 millioner i pluss i fjor.

– De nasjonale smitteverntiltakene har redusert antall reiser med våre tog og ekspressbusser med henholdsvis 52 og 39 prosent fra mai til og med august, sier konsernsjef Gro Bakstad i en pressemelding.

Også reiselivssatsingen til Vy er hardt rammet. Blant annet opplevde Flåmsbanen en nedgang i antall reiser på 83 prosent.

– Selv om nordmenn ferierte i Norge i sommer, kompenserte ikke dette for bortfallet av utenlandske turister, sier Bakstad.