Investerer 11 milliarder i vindkraftprosjekt i Midt-Norge

Milliardprosjektet i Midt-Norge skal gi lys og varme til 170.000 husstander.

Det er hittil blitt bygget rundt 20 vindkraftparker i Norge, men ytterligere 70 anlegg har fått konsesjon. I utgangspunktet drypper det lite på vertskommunen, sammenlignet med ved vannkraftutbygging. Derfor blir det ofte inngått avtaler mellom vertskommunene og utbygger om ulike former for kompensasjon. Mange av disse avtalene har resultert i beskyldninger om at vindkraftselskaper har kjøpt seg goodwill hos kommunen.

Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1.000 megawatt (MW).

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.

Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.

Denne reportasjen fra Sør-Afrika er blant de mest leste de siste dagene:

Les også

Vil du lese en skikkelig solskinnshistorie?

– En viktig dag

– Dette er en viktig dag for Statkraft og for Norge. Sammen med våre partnere har vi investert i det største prosjektet innen fornybar energi i Norge på mange år. Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).

  • Er du interessert i hvordan det gå med oss og den globale oppvarmingen, finner du veldig mye interessant her på #klodenvår.

– Et løft for fornybar energi

– Det er gledelig at det nå blir en stor vindkraftutbygging i Trøndelag. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge og gir arbeidsplasser. Det vil være et løft for satsingen på ny fornybar energi i Norge. Og det viser at rammebetingelsene i Norge er gode og fører til konkrete investeringer, sier statsminister Erna Solberg (H).

1.000 MW er mer enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Det er nok til å gi lys og varme til 170.000 husstander årlig.

Satsingen kommer etter at myndighetene nylig bestemte seg for å stanse et gigantprosjekt på Siragrunnen .

Grønt skifte

I den endelige avtalen mellom aktørene fremkommer det at Statkraft vil ha en eierandel på 52,1 prosent, Trønderenergi en eierandel på 7,9 prosent og konsortiet ledet av Credit Suisse en eierandel på 40 prosent.

– Det er gode nyheter at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord-området. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge. Beslutningen bidrar til økt produksjon av fornybar energi og gir grunnlag for klimavennlig næringsutvikling og arbeidsplasser, sier olje— og energiminister Tord Lien (Frp).

Anleggsarbeidene starter i andre kvartal i år. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018. Prosjektet omfatter 278 vindturbiner.

Denne kan også anbefales, om et litt annerledes perspektiv: