Økonomi

Kilder: «Telenor-styret er fortvilet over Wærsted»

Det er mest sannsynlig at Wærsted må gå, mener kilder Aftenposten har snakket med.

Det har lenge vært splid i Telenors styre, og det skal ha toppet seg for to måneder siden.
 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Steinar Dyrnes
  Journalist

Krav om kutt i konsernledelsen og trøbbel i to asiatiske land skal være en del av striden mellom Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted, som ble kjent for offentligheten onsdag.

Flere kilder Aftenposten har snakket med som kjenner svært godt til konflikten i Telenor, sier at styret er fortvilet over måten styreleder Gunn Wærsted har gått frem på.

– Wærsted gikk til Brekke og ba ham trekke seg. Han spurte om hun hadde styret med seg. Det hadde hun ikke, men gikk til styret, der det ble avstemning. Det ble ti mot én, hun fikk ingen med seg, forteller en sentralt plassert kilde.

Det var Dagens Næringsliv som onsdag var først ute med å fortelle at Telenors styreleder Gunn Wærsted ville sparke konsernsjef Sigve Brekke.

– Brudd på alle prinsipper

Det skjedde tidligere i høst, og som Aftenposten skrev torsdag, er også valgkomiteen varslet om uenigheten mellom resten av styret og Wærsted.

Denne styrestriden er også omtalt i den årlige evalueringen av styret, som i år er gjennomført av konsulentselskapet Russel Reynolds. Årets rapport ble ferdig for relativt kort tid siden.

– Måten Wærsted har gått frem på, er brudd på alle prinsipper. Styreleder skal ha styret med seg. Wærsted har brutt tilliten som ledelse og eier skal ha til styret. Valgkomiteen burde ha gjort noe for to måneder siden, sier kilden.

Styreevalueringen er blant sakene som skal behandles i styremøtet mandag og tirsdag, erfarer Aftenposten. Flere styremedlemmer skal ha opplevd det som litt uklart hvorfor Wærsted ønsker å erstatte Brekke.

– Ødeleggende for organisasjonen

Wærsted uttalte til VG torsdag at hun «har som prinsipp som styreleder å sørge for at jeg har forankring i styret». Det strider ifølge Aftenpostens kilder med situasjonen som har oppstått i Telenor.

– Styret er fortvilet over Wærsted. Dette har pågått i så lang tid at det er ødeleggende for hele organisasjonen. Wærsted er den som bør gå, sier kilden.

Andre kilder Aftenposten har snakket med mener Gunn Wærsted er en dyktig toppleder, som ikke ville finne på å handle uten å ha styret sitt i ryggen.

Gunn Wærsted har ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser.

VG: Mæland visste

Telenor-styreleder Gunn Wærsted har holdt næringsminister Monica Mæland (H) underrettet om sin manglende tillit til Telenor-sjef Sigve Brekke, skriver VG.

Sentrale kilder sier til VG at det har vært såkalt eierdialog mellom styreleder Gunn Wærsted og Næringsdepartementet om Wærsteds arbeid i styret i Telenor. Hun skal også ha informert om at hun har ønsket å fjerne Brekke fra sjefsstolen i Telenor.

Da VG fikk kontakt med Wærsted sent fredag, var hun knapp.

– Jeg ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

Utsatte viktig informasjonsdag

Situasjonen i selskapet betegnes som en stillingskrig. I høst avlyste Telenor sin kapitalmarkedsdag. Kapitalmarkedsdag er et årlig arrangement der investorer, presse og samarbeidspartnere blir invitert inn for å få informasjon om selskapets strategier. Kommunikasjonsdirektør Severin Roald sier at avlysningen skyldtes at Telenors nye finansdirektør ikke var på plass. Han avviser at det skal være andre årsaker.

En rekke kilder Aftenposten har vært i kontakt med sier at det er svært uvanlig at et selskap utsetter kapitalmarkedsdagen. Kildene sier at utsettelsen skyldes intern uenighet. Andre forteller at det er helt feil.

Ny kapitalmarkedsdag er berammet til 2. februar.

Må kutte kostnader

Telenor har hatt et omfattende program for å kutte kostnader. I forlengelsen av dette skal det ha vært reist krav fra styreleder om at konsernledelsen må halveres. Den teller i dag 20 personer.

Dette skal også ha bidratt til et dårlig forhold mellom Brekke og Wærsted.

– Nederlag for Mæland

Morten Huse, professor ved Handelshøyskolen BI, tror det er mest sannsynlig at Wærsted må gå.

– Jeg tror Wærsted har god ryggdekning hos Monica Mæland av flere grunner. Wærsted ble plukket ut som en Mæland ville satse på. Det vil være et stort nederlag for Mæland å miste en kvinnelig styreleder, fordi hun tidligere er blitt kritisert for å ikke ha jobbet for flere kvinner i styrene, sier Huse.

Næringsdepartementet eier 54 prosent av Telenor, og departementet hadde en sentral rolle da Wærsted ble valgt som ny styreleder i januar 2016.

– Det er enten Wærsted eller Brekke som må gå. Jeg tror det er mest sannsynlig at Wærsted må gå. Hun har minst å tape på å trekke seg, mener Huse.

 • Næringsminister Monica Mæland har uttalt at hun har tillit til Wærsted.

Alvorlige saker bak?

Bakgrunnen for at Wærsted ville kvitte seg med konsernsjefen skal, ifølge Dagens Næringsliv, være at hun mener det ligger alvorlige saker på bordet fra Brekkes fortid som Asia-sjef i Telenor.

Kilder Aftenposten har vært i kontakt med sier at dette er trolig knyttet til virksomhetene i Bangladesh og Thailand. I april varslet Telenor at datterselskapet Dtac i Thailand gjennom sin interne revisjon oppdaget et avvik knyttet til leieavtalene for enkelte basestasjoner.

Det ligger imidlertid ingen pågående compliance-saker (brudd på regelverk) på bordet pr. nå, der Brekke er involvert, etter det Aftenposten erfarer.

Tror Brekke får fortsette

BI-professor Morten Huse tror Brekke får anledning til å fortsette, fordi flertallet av Telenors styret var med på å velge Brekke som konsernsjef.

– De har vært med på å forme de tankene Brekke har. Jeg regner med at Brekke har spilt på lag med styret sitt, og medlemmene som har vært der fra begynnelsen av har stått last og brast med ham. Så kommer Wærsted inn og står for helt andre ting, sier Huse.

Lignende konflikter

Han sammenligner konflikten med striden i NRKs styre for noen år siden.

– Hva gjør en styreleder når han eller hun ikke får med seg styret? I NRK endte det med at Torger Reve trakk seg som styreleder, og han begrunnet det med at han ikke kunne jobbe med styremedlemmer som var uenige med ham, sier Huse.

Han trekker også frem Swedbank i Sverige er et eksempel på en styreleder som ble fratatt styrelederposten. Bakgrunnen var at styreleder Anders Sundstrøm sa opp konsernsjef Michael Wolf uten styrets samtykke.

 • I ukens podkast Aftenpodden, snakker politisk redaktør Trine Eilertsen om denne saken. Lytt her, eller finn podkasten i f.eks. Itunes.

Les mer om

 1. Telenor