Økonomi

Jusprofessor: - Det kan komme opp flere forhold om Telenor i Asia

– Telenor har operert i land og markeder hvor korrupsjon ikke er uvanlig, da er det viktig å holde tungen rett i munnen, sier Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI. Jusprofessoren tror Asia kan by på enda større utfordringer enn det som til nå er kjent.

Gunn Wærsted har fått tøff kritikk den siste uken etter at maktkampen i Telenor har spisset seg til. Mandag ledet hun Telenor-styrets ordinære styremøte der Aftenposten erfarer at Sigves Brekke ledelse er blant temaene.
  • Frøydis Braathen
    Journalist
  • Stine Barstad
    Journalist

– Det er satt i gang granskinger, og alle konklusjoner er ennå ikke gjort, sier Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI.

I spekulasjonene om bakgrunnen for uroen i Telenor, peker mange piler til Asia, der Telenor har hatt en stor økonomisk suksess, til tross for at det er et veldig vanskelig marked å operere i.

Mandag møttes styret i Telenor til ordinært styremøte i hovedkvarteret på Fornebu. «Mediesituasjonen», som Gunn Wærsted kalte den pågående striden, var blant temaene på agendaen.

Aftenposten erfarer at Asia-utfordringene også blir diskutert på møtet som varer både mandag og tirsdag.

Rapid Action Battalion, som har mottatt penger fra Telenors datterselskap, er omstridt. Den halvmilitære politistyrken er kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for utstrakt bruk vold, tortur og kidnappinger i kampen mot kriminalitet. I 2011 anklaget Human Rights Watch politistyrken for å å ha tatt livet av 200 mistenkte kriminelle siden 2009.

Sponset militæret og politistyrke i Bangladesh

Mandag kveld sendte Telenor ut i en pressemelding der det vises til at Telenors internrevisjon i mai i år avdekket at 11 av 250 sponsoravtaler i Grameenphone i Bangladesh var i strid med selskapets interne regler.

– Det mest alvorlige funnet gjaldt sponsing av et idrettsarrangement med tilknytning til forsvaret i Bangladesh. Saken ble rapportert til daværende leder for Telenor i Asia og styreleder i Grameenphone, Sigve Brekke, heter det i pressemeldingen.

Det er blant annet bekreftet at Telenors datterselskap Grameenphone skal ha betalt penger til både militæret og den omstridte spesialstyrken Rapid Action Battalion i Bangladesh.

– De aktuelle sponsoratene er ikke tildelt i samsvar med konsernets regler og skulle ikke vært tildelt. Dette er uakseptabelt, skriver Telenor.

I pressemeldingen opplyses det at styret har vurdert Sigve Brekkes involvering i disse sakene og at de har konkludert med tanke på hans håndtering av sakene.

Kommunikasjonssjef i Telenor, Glenn Mandelid, sier i en sms til Aftenposten at han ikke har noe å tilføye om styrets arbeid utover det som står i pressemeldingen.

Fengsel for samarbeidspartner

Finansavisen skriver mandag at Telenors indiske partner i Unitech har fått enda en fengselsstraff. Sigve Brekke og Telenor valgte å opprette et fellesforetak, et såkalt joint venture, med indiske Unitech i 2008 til tross for at varsellampene blinket og norske analytikere advarte.

Brudd på regelverk

«Helt avgjørende for Sigve Brekkes fremtidige skjebne som Telenor-sjef kan det bli at Unitech står med begge bena godt plantet i den største korrupsjonssaken i nyere indisk historie, og at det stadig kommer fakta på bordet i Brekkes disfavør», skriver Finansavisen mandag.

Det handler ikke bare om én sak, men en rekke uheldige compliance-saker (brudd på regelverk) under Brekkes ledelse, blant annet i Thailand, Bangladesh og Myanmar, med Telenors investering i Unitech i India som den mest omfattende.

– Holdningene har endret seg dramatisk

BI-professor Tore Bråthen sier at han ikke er overrasket over det som nå kommer frem.

– Det er for tidlig å si om dette er det siste vi hører fra Asia, sier han.

Bråthen peker på at norske selskapers holdninger til korrupsjon og bestikkelser har endret seg dramatisk i løpet av de siste ti årene siden Telenor gikk inn i Asia.

– Det er nå rundt ti år siden Telenor gikk inn i Asia og mye har endret seg siden da. Holdningene til bestikkelser og korrupsjon var rundere den gang enn nå. Når Telenor i tillegg har operert i land og markeder hvor dette ikke er uvanlig, er det viktig å holde tungen rett i munnen, sier Bråthen.

– Inntil slutten av 90-tallet hadde Norge skattefradrag for korrupsjon – vi er ikke mer skinnhellige enn det, sier Bråthen.

Telenor Groups kommunikasjonsdirektør Severin Roald har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag.

Ifølge NTB ble Næringsdepartementet orientert om saken tidligere i år.

– Departementet har understreket statens forventninger om nulltoleranse for korrupsjon, samt statens forventninger til selskapenes arbeid med antikorrupsjon og åpenhet. Samtidig har vi understreket at dette er vurderinger som hører inn under selskapets ansvarsområde, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i departementet til NTB.

Wærsted taus

Gunn Wærsted var ikke interessert i å gå inn på noen av detaljene da Aftenposten møtte henne mandag formiddag.

– Vi skal ha et styremøte som er ordinært innkalt og vi har en ordinær agenda, men vi kommer selvfølgelig til å diskutere mediesituasjonen, sa styrelederen.

– Jeg har ingen kommentarer utover det, la hun til.

Telenorsjef Sigve Brekke møtte Aftenposten søndag under Nobelkonserten, men ønsket ikke å kommentere den pågående striden og forholdene i Asia.

Konflikten mellom styreleder Gunn Wærsted og Telenor-leder Sigve Brekke ble offentlig kjent torsdag i forrige uke da Dagens Næringsliv skrev at Wærsted skal ha bedt Sigve Brekke om å fratre sin stilling, men at Brekke skal ha nektet.

Aftenposten skrev fredag at dette skjedde allerede i august. Det er ulike oppfatninger om Wærsted hadde forankret denne samtalen i styret. Aftenposten får opplyst fra sentralt hold at det ikke skjedde.

Men da Brekke i denne samtalen ga uttrykk for at han ikke ønsket å gå av, skal Wærsted ha brakt saken inn for et samlet styre.

Det førte til at styret innledet en prosess knyttet til konsernsjefens stilling.

I prosessen kom det frem at Brekke, som tidligere ledet Telenor i Asia, kunne knyttes til mulige uregelmessigheter.

Kilder Aftenposten har vært i kontakt med sier at dette er knyttet til virksomhetene i Bangladesh og Thailand.

– Kan tape tillit

Telenor risikerer å tape omdømme og tillit blant investorene, advarer BI-professor Peggy Brønn overfor NTB.

– Ingen organisasjon ønsker seg en situasjon der konsernsjefen og styrelederen er så uenige at det vises offentlig, sier Brønn.

Hun mener den største faren er at selskapet mister tilliten i finansmarkedet, mens tilliten blant folk flest ikke er like viktig.

– Men alle vil kunne begynne å stille spørsmål ved miljøet internt i Telenor ettersom det stadig er konflikter mellom de øverste lederne, sier hun.

Professoren kaller dette en krise på toppen av en annen krise, og viser til at selskapet gjennomgår en nedbemanningsprosess.

– Selskapets øverste ledelse burde konsentrere seg om å komme gjennom nedbemanningen med omdømmet i behold, sier hun.

Tror ikke på avklaring

Professor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror ikke på noen større avklaringer etter Telenors styremøte mandag. Hun er usikker på om styret vil si noe om tilliten til Brekke.

– Det er et godt spørsmål. I og med at dette har kommet ut i pressen og skapt tvil om styret har tillit til ham, må de kanskje si at de har tillit til ham, sier Thorburn til NTB.

Les mer om

  1. Telenor
  2. Sigve Brekke