Økonomi

Kina vurderer ny klimalov - banker kan bli straffet om de gir lån til forurensende selskaper

I disse dager vurderer kinesiske myndigheter et svært radikalt klimaforslag.

Shanghai er en av mange kinesiske storbyer som sliter med forurensing som i tilllegg til at den plager de lokale også bidrar til global oppvarming. Dette bildet er fra januar i år.
  • Arild Færaas

*Om Kina innfører denne loven blir det trolig som første land i verden.

*** Finansbransjen er skeptiske.**

*** Miljøbevegelsen er svært positive.**

Kina er det landet i verden som slipper ut mest klimagassutslipp. Derfor følger alle med når Kina kommer med nye tiltak for å begrense klimautslipp.

Etter det Aftenposten erfarer ligger følgende forslag på bordet i det kinesiske maktapparatet:

Å ansvarliggjøre banker og andre finansinstitusjoner for miljøskader og forurensing som selskaper de har finansiert står bak. Altså er det ikke bare selskapene som står bak som kan bli straffet, men også bankene som har gitt dem penger.

Forslaget bletidligere i år lagt frem i en rapport av The People's Bank of China og FNs miljøprogram UNEP. Dette forslaget er nå kommet et steg videre og vil trolig bli presentert i en rapport fra China Council neste uke sammen med flere andre forslag om grønn finansiering.

I den neste femårsplanen Kina skal vedta, er det en plan om at en grønn finansreform skal være med.

Denne reformen vil ha som mål å bidra til å vri investeringer fra «skitten» til grønn virksomhet.

BAKGRUNN:

Les også

5 ting å vite om Kinas nye femårsplan

Ekspert kjenner ikke til tilsvarende lov annet sted i verden

Professor Michael B. Gerrardsom leder Sabin Center for Climate Change Law ved Columbia Law School sier til Aftenposten at han ikke har hørt om et tilsvarende lovforslag et annet sted i verden.

— Det nærmeste jeg kommer på er at i slutten av 80-årene og på begynnelsen av 90-tallet konkluderte flere domstoler i USA med at banker kunne bli stilt til ansvar om låntagere sto bak forurensing fra farlig avfall. Men disse avgjørelsene var så upopulære at loven som åpnet for en slik tolkning ble endret i 1996.

Finansdepartementet bekrefter også til Aftenposten at det ikke finnes noen norske lover som «uttrykkelig regulerer bankers og andre finansinstitusjoners ansvar for sine kunders brudd på miljø- eller forurensningslovgivning».

OLES KLODE: Kina godtar å bli klimasjekket

14 forslag som skal hjelpe klimaet og miljøet

I rapporten er det 14 forslag som er listet opp for en grønn finansieringsreform. Men det som trolig er mest kontroversielt er forslaget om å gjøre banker ansvarlig for forurensing.

Kinas statsminister Li Keqiang skal etter det Aftenposten erfarer være positiv til det radikale klimafinans-tiltaket. Men statsministeren i Kina er ikke tilsvarende like mektig som statsministeren i Norge, så han må få flere kommunist-topper med på laget.

Forslagsstillerne mener at en mulighet for hvordan loven skal håndheves erat det skal være mulighet for at lokale og sentrale miljøvernmyndigheter kan gå til sak mot banker på vegne av innbyggerne.I rapporten står det også at bankene skal ha mulighet til å undersøke de som vil låne penger med tanke på hvor miljøskadelig virksomheten er.

Hva som eventuelt blir regnet som så miljøskadelig og forurensende at det skal være straffbart å finansiere, er ikke klart.

Målet skal være å styre ressurser mot mer miljøvennlige selskaper og prosjekter.

KAN KINA REDDE VERDEN? Det store grønne spranget

Vil først bli prøvd ut i liten skala

Arbeidsgruppen består av både internasjonale eksperter samt mange kinesere, inkludert flere finans-topper i Kina.

Dersom Kinas regjering bestemmer seg for å prøve dette, vil det etter all sannsynlighet bli prøvd som et pilotprosjekt i et eller flere områder i landet.

Noen av de andre forslagene som rapporten nevner er å starte opp «grønne banker», å innføre et grønt forsikringssystem, gi lavere rente på grønne lån og å innføre et grønt rangeringssystem for finansinstitusjoner.

sza134aa_doc6mznz50jlzn1ik5v7yi-wcuBrp1SXs.jpg

Skeptiske eksperterHaakon Vennemo ved Vista Analyse har fulgt Kinas energi og miljøpolitikk i over 20 år.

— Det er en spennende tanke å prøve ut, men man må være nøye å definere hva miljøskade er og gjøre det på riktig måte slik at vanlige lån ikke blir skadelidende.

Men han er usikker på hvor god ideen er.

— Bankene vil bli mye mer forsiktige med å låne ut til virksomheter som kan tenkes å drive med miljøskader. I teorien ville det være slik at det ville vri investeringer til å bli mer miljøvennlige. Men i praksis er jeg usikkert i hvor stor grad det vil skje i Kina. Mange av de store statseide selskapene i Kina driver både med det som er skittent og rent. Noen av de største investorene i vindkraft, investerer samtidig i kull.

Vennemo viser til at det i finansbransjen er satt i gang flere frivillige tiltak.

— Jeg tror som en allmenn regel at det er best å regulere nærmest mulig kilden. Om det er et problem med miljøskadelig virksomhet i en bedrift, bør man regulere bedriften direkte fremfor bankene.

REPORTASJE FRA KINA:

Les også

Kina går til angrep på smogen

— En lang rekke problematiske spørsmål

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge.

Han kjenner ikke til noen lover i Europa som ligner på det som foreslås i Kina.

Kreutzer er langt fra overbevist om at det er en god idé.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

— Det reiser en lang rekke problematiske spørsmål, og jeg har vanskelig for å se at det er praktisk gjennomførbart innenfor akseptable rammer.Finans Norge-sjefen mener at en bank må kunne stole på det kunden sier, og ikke være nødt til å starte egen etterforskning.

— Dersom en bank finansierer et prosjekt som ikke er miljøfiendtlig, men virksomheten også driver med noe som er miljøfiendtlig, skal da banken ha et ansvar?

Ifølge Kreutzer ligger finansnæringen langt fremme i sitt arbeid med bærekraftige investeringer.

— Internasjonale banker har også utviklet et prinsipp som sier at når man finansierer store prosjekter i utsatte områder, har den som skal finansiere et ansvar for å undersøke at det ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.

OLE MATHISMOEN: Den klimatiske verdensorden er dermed snudd på hodet.

Miljøbevegelsen er positive

Miljøorganisasjoner mener derimot at det kan være en god idé.

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender er veldig positiv.

Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender kaller det kinesiske forslaget svært interesant og fremtidsrettet.

— Dette kan bli et kraftfullt redskap for å snu den svært miljøskadelige industrien i Kina i en miljøvennlig retning. Men spørsmålet er om kineserne eventuelt vil sette makt bak en slik lovendring. Vi kjenner jo at de har gode lover om blant annet arbeidsmiljø på papiret. Men det er ofte mangelfull implementering og oppfølging av lovene.Arnstein Vestre, leder i Natur og ungdom, mener dette er et forslag som de store industrilandene bør la seg inspirere av under klimatoppmøtet i Paris.

— Hvor vi setter pengene våre er avgjørende for om vi klarer å løse klimaproblemet. «Forurenser betaler»-prinsippet er sentralt i norsk miljøpolitikk. Om kineserne flytter det opp til de som finansierer forurensing, er det en anerkjennelse av at alle deler av samfunnet må bidra om vi skal løse klimaproblemet.

Også Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener dette er et spennende initiativ- — Jeg håper det blir realisert. Det kan bety mye i arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser. Det vil da også vokse frem krav om at banker i andre land får de samme kravene mot seg.

Zero litt mer avventende

Også generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, er positiv.

— Dette er svært spennende signaler fra Kina. Det kan ha banebrytende effekt på alvorlige miljøproblemer i Kina og i andre deler av verden. I en verden som flommer over av penger, ville det egentlig vært enkelt å løse verdens største utfordringer hvis pengene ble brukt på riktig måte.

Frederic Hauge i Bellona mener dette forslaget sier noe om en holdning som holder på å vokse frem.

— Etter København har det skjedd så mye med teknologien at muligheten for politikerne er enormt stort. Nå snakker man mer om hvordan det skal finansieres. Dette forslaget er ekstremt sterke signaler og er bare begynnelsen, mener Hauge.

Marius Holm som er leder i Zero er litt mer avventende.

— Det er vanskelig å se for seg hvordan dette skal gjøres i praksis og hvordan man skal defineremiljøskadelig virksomhet. Men ansvarliggjøring av bankene er bra.

#klodenvår: VIL DU OPPDATERE DEG PÅ KLIMA? TA KLIMASKOLEN HER!

Les også

  1. Verdens CO2-utslipp kan likevel ha steget i fjor

  2. Klimapenger renner inn

  3. Du store kineser!

Les mer om

  1. Klima