Økonomi

Regjeringens strammer inn: Færre nye oljekroner i statsbudsjettet

Statsminister Solberg bremser veksten i bruken av oljepenger. Samtidig skal Oljefondet ta større risiko ved å investere mer i aksjer.

Erna Solberg (H, t.v.) og Siv Jensen (Frp).
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Regjeringen går inn for å redusere rammen for det årlige uttaket av oljepenger fra 4 prosent til 3 prosent av Oljefondet.

Å la en fast prosentsats av Oljefondet være retningsgivende for statsbudsjettet kalles handlingsregelen for å bruke oljepenger.

I tillegg vil Regjeringen gå inn for å øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 prosent til 70 prosent.

Torsdag ettermiddag hasteinnkalte statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen til pressekonferanse for å fortelle dette.

Les også

Gullalderen er over for Norge. Det gjør vondest for Fremskrittspartiet |Ola Storeng

På dagen fem år etter

Offentliggjøringen torsdag hadde en regi de færreste tiltror Finansdepartementet.

Det skjedde på dagen fem år etter at sentralbanksjef Øystein Olsen vakte oppsikt ved å foreslå nettopp 3 prosent som retningslinje for uttak av penger fra fondet.

Det gjorde han i årstalen 16. februar 2012. Torsdag kveld er det klart for ny årstale på samme dato.

Les også

Olsen ber næringslivet bidra mer etter oljeprisfallet

Jensen legger vekt på alle rådene hun har fått

– Siden 2001 har det blitt lagt til grunn en forventet realavkastning på 4 prosent i Statens pensjonsfond utland. Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning, sier hun.

Dette tar hun nå innover seg.

– Vi tilpasser kartet til terrenget, sier hun.

Mer risiko i Oljefondet

Dagens aksjeandel i Oljefondet er 60 prosent. Jensen og Solberg har i det siste også fått flere råd om å øke den:

 • Flertallet i et offentlig utvalg ledet av seniorøkonom og professor II Knut Anton Mork forslo i oktober i fjor å øke aksjeandelen til 70 prosent.
 • Norges Bank foreslo i et brev til Finansdepartementet å øke andelen til 75 prosent.

Den gode siden ved mer aksjer er høyere forventet avkastning. Den dårlige siden er høyere risiko. Fondets verdi vil svinge mer fra år til år.

– Regjeringen mener at risikoen ved en aksje­andel på 70 prosent alt i alt vil være akseptabel, sier Jensen

Men hun retter pekefingeren mot resten av Regjeringen og Stortinget. Det gjelder å ikke bli skremt til å selge aksjer i dårlige tider.

– En høyere andel aksjer forutsetter bred politisk enighet og at vi evner å holde fast ved investerings­strategien, også i perioder med store utslag i fondsverdien, sier hun

Tenkte på finansmarkedet

Jensen og Solberg gikk ut med dette samme dagen som sentralbanksjef Øystein Olsen skal holde sin årstale.

Solberg sier årsaken var hensynet til finansmarkedene.

Lekkasjer kan gi usikkerhet og spekulasjoner i markedene. Sakene blir nærmer drøftet i to stortingsmeldinger som blir lagt frem 31. mars.

Les også

Han bygget opp Oljefondet. Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.

Vil bremse i veksten

Solberg sier at veksten i bruken av i Oljepenger ikke kan fortsette i samme tempo som etter 2001. Hvert år i de fire siste statsbudsjettet er bruken økt med 15–32 milliarder kroner.

Den planlagte bruken i 2017 på 3 prosent av fondet. Opp til 4 prosent er det drøyt 70 milliarder å gå på innenfor handlingsregelen.

Nå blir dette rommet fjernet.

Hvis Jensen anslag for Oljefondets størrelse ved inngangen til 2018 slår til, blir det bare 7–8 milliarder nye oljekroner på bordet til gode formål i 2018-budsjettet.

Men på pressekonferansen avviser Jensen å spekulere i hvordan det blir å lage statsbudsjett med det som kan bli et mye mindre ekstra oljepenger.

Olsen kommenterer

På femårsdagen for sitt eget utspill sendte Olsen ute en særskilt kommentar etter Solbergs pressekonferanse.

Han er fornøyd med begge endringene.

– Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP. En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre., sier han.

Han går her langt i å skrote hele handlingsregelen. Han vil heller holde bruken av oljepenger fast som andel av samlet produksjon (BNP) i Fastlands-Norge.

Les også

 1. Svein Gjedrem: - Oljefondet er Norges viktigste næring

 2. Oljefondets eks-sjef advarer mot mer aksjer fondet

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Siv Jensen
 3. Statsbudsjettet
 4. Statens pensjonsfond utland
 5. Økonomi