Regjeringen kommer med tre forslag for å stoppe veksten i bruken av forbrukslån

Regjeringen vil forby aggressiv markedsføring for forbrukslån for å hindre at folk havner i gjeldsproblemer. Forbrukerombudet varsler at det vil følge nøye med for å påse at de nye regelene blir fulgt.

Finansminister Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen holdt en pressekonferanse tirsdag morgen der de presenterte Regjeringens arbeid med å stramme inn bruken av forbrukslån.

Vil at færre skal presses til å ta lån

Regjeringen vil blant annet fremme en ny forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt, for å forebygge gjeldsproblemer.

– Markedsføring av forbrukslån må skje på en ryddig måte. Regjeringen vil bidra til at færre presses til å ta opp usikret lån eller kreditt som kan bli en belastning resten av livet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Samlet årsvekst i forbrukslån til norske husholdninger var om lag 15 prosent i 2016. Til sammenligning har veksten i samlet gjeld i husholdningene ligget rundt 6 prosent, ifølge Finanstilsynet.

Vil gi bankene mer informasjon om kundene

De vil også innføre en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld.

– Gjennom den nye gjeldsinformasjonsloven åpner vi nå for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

I tillegg har Regjeringen innført en forskrift som fjær at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.

– Dette vil gjøre det enklere for kundene å få oversikt over utestående gjeld og tilbakebetale denne, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Vil gjøre det enklere for kundene å få oversikt over gjelden

I tillegg har Regjeringen innført en forskrift som fjær at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.

– Dette vil gjøre det enklere for kundene å få oversikt over utestående gjeld og tilbakebetale denne, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Forbrukerombudet: - Skal følge med markedet

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, mener regjeringens nye tiltak går i riktig retning og at de kan bidra til å stagge den aggressive markedsføringen av usikret kreditt. Han sier at ombudet kommer til å følge nøye med for å påse at aktørene i markedet følger de nye forskriftene så snart de trer i kraft:

– Fordi vi skal spesielt ta oss av markedsføringen er vi svært fornøyd med at det nå blir strammet inn på muligheten kredittkortselskapene får til å kunne fremheve hvor raskt folk kan få kreditten. Dette har nok vært en mulighet mange har benyttet seg av og slik pådratt seg store låneforpliktelser, sier Gjedrem til Aftenposten.

Han sier ombudet også er fornøyd med at det skal komme et kredittregister.

– Men det er også viktig at kredittinstitusjonene strammer inn kredittvurderingen av de enkelte søkerne. Det hjelper nemlig lite med å stramme inn på markedsføringen av kreditt dersom muligheten for å oppnå kreditt likevel er som før, sier Gjedrem.

Ikke forbud om flybonus på kredittkort

I de nye reglene dropper regjeringen å forby opptjening av poeng i lojalitetsklubber ved å bruke kredittkort. NHO Luftfart rykket før helgen ut i Aftenposten og kritiserte dette sterkt og mente det ville ødelegge for flyselskaper i Norge som SAS og Norwegian fordi lojalitetsprogrammer ikke lenger skulle være en del av en kredittkortavtale.

Dette skriver regjeringen av den nå har droppet.

– Selskapene er fornøyd med de justeringene som regjeringen nå har gjort og vi føler at bransjen har blitt hørt i denne saken. Vi er i prosess med å vurdere det nye forslaget da det ligger noen formuleringer som vi er litt usikre på hvordan skal forstås. Ut fra det som har fremkommet av informasjon så langt ser det imidlertid ut til at vi kan "senke skuldrene", sier spesialrådgiver Camilla Rise i NHO Luftfart til Aftenposten.