Økonomi

Klikk deg gjennom statsbudsjettet - departement for departement

  • Fredrik Hager-Thoresen

Visste du at Arbeidsdepartementet forvalter 87 ganger så mye penger som Fiskeri— og Kystdepartementet? Eller at Kunnskapsdepartementet i statsbudsjettet har fått tildelt like mye penger som Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet - til sammen? At vi skal bruke mer på vei enn på jernbane i 2014?

Et dykk ned i statsbudsjettet kan være både overraskende og interessant lesning, og Aftenposten har gjort det litt enklere for de som måtte synes det er tungt å bla seg igjennom det 243 sider lange dokumentet.

Ved å klikke deg igjennom grafikken over ser du hvor mye penger de ulike departementene har fått tildelt, og hva de bruker pengene på. Størrelsen på departementets område gjenspeiler hvor stor andel av pengene i statsbudsjettet det forvalter. Størrelsen på boksene hver hvert departement gjenspeiler hvor stor del av departementets budsjett som går til dette formålet.

Du kan også klikke på de ulike departementene i menyen til høyre for bildet.

Den rødgrønne regjeringen presenterte mandag formiddag sitt siste statsbudsjett. Dette er de rødgrønnes forslag, som Erna Solbergs påtroppende regjering nå har en knapp måned til å sette sitt preg på.

Blantsatsningene i det nye budsjetteter én milliard mer til politiet, en kvart milliard til gradvis opptrapping til to årlige barnehageopptak og innføring av elleve måneders studiestøtte.

Les også

  1. Dette er hovedtrekkene i det nye statsbudsjettet

  2. Slik reagerer de på statsbudsjettet

  3. - Vi må ha politikere som evner å sette grenser for seg selv