Regjeringen foreslår post annenhver dag

Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår å redusere Postens ombæring av post til annenhver dag. 3000 postbud kan bli overflødige.

– Vi skal sikre befolkningens basisbehov for postsendinger, men samtidig ikke bruke uforholdsmessig mye midler på å opprettholde et tjenestenivå som er tilpasset fortiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Årsaken er raskt fallende postvolum, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens på fem dager i uken. Det skriver Fri Fagbevelse, som først omtalte saken.

Postombæring bare annenhver dag kan gi en anslått innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med ombæring fem dager i uken

I et høringsnotat skriver Regjeringen at Posten ville ha gått over til levering annenhver dag allerede i år om de bare skulle tatt kommersielle hensyn.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag og høringsfristen er 6. april.

Les også

LES OGSÅ: Nordmenns utenlandshandel på nett skaper trøbbel for norsk butikknæring

Ikke ny spesialordning for avisene

For litt under to år siden ble ombæring av post på lørdager avviklet. En spesialordning sikret at papiraviser som var avhengige av postdistribusjon, ikke egne bud, likevel kunne fortsette distribusjon på lørdager.

Regjeringen går ikke inn for en tilsvarende ordning på hverdager hvor postombæringen eventuelt opphører. I høringsnotatet viser de til papiravisenes stadig fallende opplag, og de viser til at en slik ordning vil bli for kompleks å organisere.

Forslaget fra regjeringen er at brevpost skal distribueres i en toukerssyklus i fremtiden: mandag, onsdag og fredag den første uken, tirsdag og torsdag den andre uken.

Etter at Norge innførte EUs tredje postdirektiv og den nye postloven trådte i kraft 1. januar 2016, er det åpnet for at private aktører kan distribuere brevpost. Konkurransen er foreløpig uteblitt, men hvis Posten reduseres sin ombæring ytterligere, kan det bety muligheter for konkurrenter i de områdene av landet hvor dette er lønnsomt.

Les også

LES OGSÅ: Flere enn åtte av ti nordmenn leser norske medier hver dag

Krever penger og tid til omstilling

Forbundsleder Odd Christian Øverland i LO-forbundet Postkom, som organiserer de ansatte i Posten, sier han lenge har vært innforstått med at denne dagen ville komme, men han krever penger og tid til omstillingen som kommer.

– Dette kommer av digitaliseringen av samfunnet, og at kundene sender færre brev. Å kjempe imot denne utviklingen er ikke en kamp vi kan vinne. Men det er en dramatisk utfordring når mange og godt voksne ansatte risikerer å miste jobben sin i et kort tidsvindu. Vår forventning og krav er et trepartssamarbeid om denne prosessen, sier Øverland til Fri fagbevegelse.

Konkret betyr det et krav om penger til å gi de ansatte en verdig avslutning på arbeidsforholdet i Posten, midler til å gjøre prosessen på skikkelig vis og nok tid til å få gjort det. Postkom mener en endring til utdeling annenhver dag ikke kan innføres før 2020 på grunn av dette.