Økonomi

Anita Krohn Traaseth ny direktør i Innovasjon Norge

Anita Krohn-Traaseth har vært en profilert næringslivsleder de siste årene. Nå blir hun sjef for statens selskap for gründerskap og næringsutvikling.

Schjøtt Pedersen fikk ikke «drømmejobben».

  • Eirik Winsnes

På et allmøte kl. 15 i dag fikk de ansatte i Innovasjon Norge presentert sin nye administrerende direktør. Det blir den profilerte næringslivslederen Anita Krohn Traaseth.

— Dette er en spesiell dag. Både vemodig og spennende. Etter å ha jobbet tett med så mange gode HP Norge kolleger i snart fem år, i en omfattende omstillingsituasjon, gjør at det er vanskelig å skille lag, sier hun i en melding publisert på HP Norges hjemmesider.

— På den andre siden er lederoppgaven og den nasjonale oppgaven som Innovasjon Norge representerer, svært motiverende og umulig å si nei til, legger hun til.

Flere direktørjobber bak seg

Anita Krohn Traaseth har vært hatt lederjobber i Hewlett-Packard Norge i snart fem år, de siste to som administrerende direktør. Hun har tidligere vært administrerende direktør i kommersialiseringsselskapet Simula Innovation og hatt samme stilling i selskapet Intelligent Quality AS.Hun har også vært strategidirektør i Det Norske Veritas (2002-2005).

— Jeg er meget tilfreds med at Krohn Traaseth skal overta som administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier styreleder Reidar Sandal. Krohn Traaseth har solid erfaring fra ledelse med teknologi, gründervirksomhet, innovasjon, omstilling og strategi. Hun har avgjort de egenskapene som trengs for å lede Innovasjon Norge i tiden som kommer, sier styreleder i Innovasjon Norge, Reidar Sandal.

Anita Krohn Traaseth tiltrer stillingen 15. september.

Varslet sin avgang

Krohn Traaseth har tidligere vært tydelig på at hun ikke ønsket å sitte for lenge som leder i samme selskap.

— Jeg kommer ikke til å sitte i toppsjefsstolen i HP Norge mer enn maks fem år, fordi jeg mener det er viktig med nye ledere, ny energi og ny kompetanse for å løse nye oppgaver, skrev hun før hun var ett år inn i sin nye topplederjobb.

Hun har også vært svært åpen om sine profesjonelle nedturer. Blant annet at hun ble arbeidsløs og at hun fikk et nytt syn på nedbemanning etter selv å ha stått i NAV-kø.

Det siste halve året har hun fått mye oppmerksomhet for boken «Godt nok for de svina», en bok om ledelse og personlig utvikling. Hun har også fått oppmerksomhet på grunn av sin deltagelse i sosiale medier, hvor hun sammen med hverandre har vært opptatt av å heie frem andre kvinner.

Schjøtt-Pedersen nådde ikke opp

Finn Kristian Aamodt har vært konstituert som administrerende direktør i Innovasjon Norge siden nyttår og søkte også stillingen på permanent basis. Det gjorde også tidligere statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han har tidligere erkjent at han har ansett jobben på toppen i Innovasjon Norge som noe nært «drømmejobben» i et intervju medDagens Næringsliv.

Se hele listenover søkere her.

Gunn Ovesen takket for seg som toppsjef ved årsskiftet. Hun hadde da sittet som øverste leder for Innovasjon Norge i ti år.

Politikk og næringsliv

I utlysningen het det at Innovasjon Norge så «etter kandidater med solid samfunnsforståelse og inngående kunnskap om norsk næringsliv». Den nye lederen måtte ha «solid ledererfaring, erfaring fra endringsledelse og virksomhetsutvikling og gjerne erfaring fra internasjonal virksomhet.».

Det sto videre at Innovasjon Norge «tilbyr en særdeles spennende lederstilling i et engasjert og sentralt miljø i skjæringspunktet mellom privat næringsliv og næringspolitikk».

Innovasjon er et statlige selskap og skal fremme gründerskap og næringsutvikling. De har over 700 ansatte og er tilstede i mer enn 35 land.

IT-Norge jubler

Organisasjonen IKT-Norge er svært fornøyd med at Anita Krohn Traaseth i dag er utnevnt til ny administrerende direktør i Innovasjon Norge.

— Det er synd for HP at Anita slutter, men veldig gledelig for IKT-næringen og kunnskapsbedriftene at Anita bir ny leder i Innovasjon Norge, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

— Vi ser ansettelsen av Anita som et viktig strategisk grep fra Innovasjon Norges side og et klart signal på viktigheten av at IKT i fjor ble utpekt som et nasjonalt hovedsatsingsområde av regjeringen, legger han til.

Også i Hovedorganisasjonen Virke er de godt fornøyd. Direktør for reiseliv og kultur, Hilde Charlotte Solheim, håper Traaseth kan bidra til endringer.

— Jeg har opplevd Anita Krohn Traaseth internasjonalt og fulgt henne som en leder som setter tydelige mål og som har god kommersiell forståelse. Hun er lyttende og dialogorientert. Jeg tror hun er riktig person til å videreutvikle Innovasjon Norge og justere kursen der det er behov for det. , sier Solheim til Aftenposten.

Les også

  1. Toppsjefen som havnet på bunn

  2. Forsker: Ikke belegg for å si at kvinner skryter mer enn menn

  3. Direkte nå: Kvinner som heier på hverandre