Expert møter massiv kritikk etter oppsigelse av lønnsavtalen med flere hundre ansatte

Elektronikkjeden Expert høster storm i sosiale medier etter å ha sagt opp tariffavtalen med LO-forbundet Handel og Kontor.

Expert ble dannet i 1962 av 46 norske elektroinstallatører under navnet EILAG Elektroinstallatørenes Innkjøpslag A/L.

Expert har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I februar i år fikk Handel og Kontor beskjed om at elektronikkjeden ikke ønsker å fornye tariffavtalen med LO-forbundet Handel og Kontor som utløper 31. mars.

Vil øke bonusordningene

Handel og Kontor har ca. 150 medlemmer av de 440 ansatte i Expert-kjeden, ifølge nestleder Børn H. Mietinen i Handel og Kontor.

Kjeden vil blant annet fjerne ulempetillegg som er tariffestet og i stedet øke bonus— og provisjonsordninger, ifølge en redegjørelse som adm. direktør Anders Nilsen i Expert Norge har lagt ut på butikkjedens hjemmeside.

Dette gjelder blant annet tillegg for kvelds- og helgejobbing.

Massive reaksjoner

Etter at NRK brakte nyhetenom dette onsdag morgen, utløste det sterke reaksjoner med kritikk av elektronikkjeden på sosiale medier.

Både kjente politikere og mindre kjente folk har hengt seg på kritikken med mishagsytringer Expert-ledelsen.

«Fagforeningsknusing»

Mietinen i Handel og Kontor sier det Expert-ledelsen har gjort, langt på vei minner om det som blir kalt fagforeningsknusing.

— Når en arbeidsgiver går så aktivt inn for å fjerne en tariffavtale, bortfaller tariffestede rettigheter om lønn og arbeidstid. Tillitsvalgte mister rettigheter etter hovedavtalen. Det hele er en kraftig forskyvning av maktforholdene fra ansatte til ledelse. Arbeidsgiverne sitter igjen med det jeg vil kalle en utvidet styringsrett, sier Mietinen til Aftenposten.

Handel og Kontors nestleder Bjørn H. Mietinen reagerer sterkt på fremgangsmåten til Expert-ledelsen.

Han sier at det bedriften har gjort, kan få store økonomiske konsekvenser for mange av medlemmene.— Ansatte som snart er 62 år mister retten til avtalefestet pensjon (AFP) når tariffavtale bortfaller. AFP-tillegget gir 11 prosent av sluttlønn. For mange kan dette utgjøre opp mot én million kroner, sier nestlederen.

Handel og Kontor kommer til å varsle plassoppsigelse med krav om å opprette tariffavtale når gjeldende avtale utløper 31. mars.

Hvis bedriften avviser dette, kan forbundet gå til streik etter at det har vært ført forhandlinger og eventuell megling.

— Forbundet har forsøkt å få ledelsen i tale, men dette har ikke ført frem, sier Mietinen.

«Arbeidsmiljøloven gjelder»

— Ingen i Expert Norge kommer til å få en grunnlønn som er lavere enn tarifflønn. Arbeidsmiljølovens regler om overtid, arbeidstid osv. vil selvsagt bli fulgt av arbeidsgiver, skriver adm. direktør Anders Nilsen og fortsetter:

— Den største forskjellen på nytt og gammelt lønnssystem vil være at ubekvemstillegget fjernes og erstattes med nesten to uker mer fritid pr. år for hver arbeidstager, samt bedre bonus- og provisjonsordninger. Vi ønsker å betale ut mer til våre medarbeidere enn vi gjør i dag, basert på prestasjon, hevder han.

Expert har også tidligere vært ute i hardt vær for sin behandling av ansatte.

Kritisert for PR-kampanje

Etter at kjeden i 2013 nesten var konkurs, ble det foretatt en omfattende restrukturering. Kjeden la ned butikker, flere lagre og kvittet seg med over 1400 ansatte.

I reklameinnstikk og annonser på TV skrøt Expert av å ha kvittet seg med medarbeidere for å senke prisene til forbrukerne.

«1432 gode medarbeidere har dessverre måttet slutte. Alt gjør vi for å senke prisene», skrev elektronikkjeden i sine annonser.

Her kan du lese om PR-kampanjen i 2013:

Les også

Skryter av å ha sagt opp 1400 i reklameannonser

— Dette er ikke noe å skryte av. Det blir et «hår på brystet-argument» for å vise handlekraft, som mange kan reagere på, sa markedsføringsekspert Tor W. Andreassen, professor på Handelshøyskolen BI, til Aftenposten den gangen.

Åpen og ærlig, sa ledelsen

Adm. direktør Nilsen forsvarte kampanjen med at kjeden ville være ærlig:

— Vi ønsker å være åpne. Vi har kommet på trygg grunn etter å ha vært gjennom en tøff runde og gjort ting vi ikke har hatt lyst til å gjøre. Alt dette har vi gjort for å være en konkurransekraftig aktør. Vi har tenkt på de 4000 arbeidsplassene som er igjen og vi ønsker å skape nye arbeidsplasser, sa han.

Her kan du lese mer om de økonomiske problemene i 2012:

Les også

Expert i Sverige konkurs

Expert eies av Anders Wilhelmsen-rederiet og Dolphin Invest. Selskapet har butikker i Norge, Danmark og Finland.

— Expert har dedikerte og engasjerte medarbeidere. Disse er Experts viktigste ressurs og viktigste suksesskriterie, står det på selskapets hjemmeside.