Økonomi

Hvor ærlig skal jeg være om min fysiske helse?

Ryggen verker og legger begrensninger på hva han kan gjøre på jobb, men er det nødvendig å fortelle om på i et jobbintervju?

Fortell arbeidsgiver hva du sliter med fysisk, råder jobbeksperten.
  • Redaksjonen Aftenposten

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Hei, Jeg har vært ute av arbeidslivet siden 2004 grunnet en arbeidsulykke hvor ryggen røyk, jeg er operert to ganger og kan ikke utføre fysisk arbeid. (Har tatt utdanning siden 2005). Hva skal jeg skrive på CV/si på jobbintervju om min fysiske helse og begrensninger knyttet til hva jeg kan gjøre? Jeg føler at dette er noe jeg bør være ærlig på og informere om til en mulig fremtidig arbeidsgiver.

Venter spent på svar. MVH Frank.

Helene Tronstad Moe

Jobbeksperten: Så fint at du har klart å ta videre utdanning etter at du fikk ryggproblemer. Dette viser jo med tydelighet at du til tross for plagene har stor arbeidskapasitet og pågangsmot. Du kan med fordel understreke dette i jobbintervjuer ol.

Vær helt åpen

Jeg tenker videre at du bør forsøke å være så åpen og ærlig som mulig overfor potensielle arbeidsgivere med hensyn til dine fysiske begrensninger. Det ville jo være svært uheldig for deg om du ble tilbudt en jobb som forverret dine plager, og som igjen ville være til hinder for at du klarte å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Veldig mange yrker i dag stiller ingen særskilte fysiske krav til arbeidstakeren. Jeg tror det kan være klokt om du tenker igjennom hva du kan mestre av fysiske utfordringer. F.eks klarer du kanskje å sitte en time i ett strekk, stå i to timer eller lignende. Her kan det være hensiktsmessig om du har tenkt igjennom hvilke hjelpemidler som eventuelt kunne bidra til at du kan fungere optimalt i en jobb.

Tilrettelegging

De fleste arbeidsgivere har mulighet for å tilrettelegge arbeidshverdagen for sine ansatte, f.eks ved å tilby ryggvennlige stoler, kontorpulter som kan heves slik at du kan variere arbeidsstillingen, trykkavlastende matter til å stå på eller ved å gi de ansatte mulighet for å trene i arbeidstiden. Fokuser på hvilke styrker du har og hva du kan tilby en arbeidsgiver. Vær også åpen på hvilke hjelpemidler eller forutsetninger som eventuelt må innfris for at du skal mestre jobben. En gjensidig forventningsavklaring før signering av ansettelseskontrakten kan være en god investering for å sikre et trygt og forutsigbart ansettelsesforhold for begge parter. Jeg ønsker deg lykke til.

Med vennlig hilsen fra Helene Tronstad Moe

Helene Tronstad Moe

Hvordan bli jeg kiropraktor?

Spørsmål: Som ivrig turner i yngre år var jeg flere ganger hos kiropraktor. Nå er jeg snart ferdig med videregående skole og har selv lyst til å bli kiropraktor. Men jeg finner ikke noe om utdanningen ved høyskolene eller universitetene? Må jeg studere i utlandet for å realisere denne drømmen?

Hilde, 18 år

Mette Manus

Jobbeksperten: Det er riktig at du ikke kan studere kiropraktikk i Norge ennå. ANSA har oversikt over hvor studiet tilbys i utlandet. Kiropraktorstudiet er et femårig masterprogramstudium + ett års turnus. Studiet er både teoretisk og klinisk og du jobber både med forebygging og behandling. Du lærer å bruke medisinske undersøkelser og funksjonell testing og behandling, og du kan også gi råd og veiledning om livsstil og trening. Les mer på utdanning.no

Trenger godkjenning

De fleste norske studerer dette i Storbritannia, Danmark eller Australia. Ikke alle land tilbyr utdanningen og i noen land blir ikke utdanningen godkjent i Norge. For å jobbe som kiropraktor i Norge trenger du godkjenning fra Statens Autorisasjons-Kontor for Helsepersonell. Opptakskravene varierer noe så det er viktig å undersøke nøye om de forskjellige tilbudene. Det er mer info på ansa.no om dette. Bjørknes Høyskole (privat) tilbyr et år med medisinsk grunnfag i Norge som godkjennes som første år av kiropraktorutdanning hvis du fortsetter på visse universiteter i England eller Wales.

Lykke til med studievalget og husk å starte i god tid med å søke studier i utlandet.

Men vennlig hilsen Mette Manus

[mette@manusmotivasjon.no](mailto: mette@manusmotivasjon.no?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20jobbeksperten:)

Forstår ikke reguleringen av pensjonen

Spørsmål: Jeg mottar alderspensjon fra NAV og strever med å forstå beregningene. Jeg vet at pensjonen reguleres lavere enn lønn, men hvor mye lavere er det?

Alexandra Plahte

Jobbeksperten: Løpende alderspensjon fra NAV reguleres med lønn deretter fratrukket 0,75 prosent. Mange tror – naturlig nok – at en generell lønnsregulering på 4 prosent dermed ville medføre en regulering på alderspensjonen lik 3,25 prosent.Slik er det imidlertid ikke. Formuleringen «deretter fratrukket» medfører nemlig at man først regulerer opp, for deretter å trekke fra 0,75 prosent. Dette regnestykket medfører at en generell lønnsregulering på 4 prosent gir en pensjonsregulering på alderspensjonen på 3,22 prosent, ikke 3,25 prosent slik de fleste tror. Hvorfor gjøre det enkelt når man kan gjøre det vanskelig, vil nok enkelte si.

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte

Les også:

Les også

  1. Bør jeg takke ja til hva som helst?

  2. Bør jeg ringe før jeg sender søknad?

  3. Så ærlig kan du være med sjefen