Økonomi

Prostitusjon, smuglersprit og narko løfter norsk økonomi

Hva som regnes som verdiskaping, er i endring. Inkluderingen av prostitusjon og narkohandel i bruttonasjonalproduktet vil øke størrelsen på den britiske økonomien med 60 milliarder. I Norge har illegal økonomi vært en del av BNP i flere år.

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Over hele Europa gjøres det nå vesentlige endringer i måten vi måler økonomienes størrelse på.

— Det er nye internasjonale standarder som gjør at vi må revidere tallene. Endringene er ventet å øke norsk BNP med mellom én og to prosent, sier Trude Nygård Evensen, seniorrådgiver ved seksjon for nasjonalregnskap i SSB.

I 2013 var Norges bruttonasjonalprodukt på 3011 milliarder kroner. En oppjustering på 1–2 prosent av BNP innebærer derfor en økning på mellom 30 og 60 milliarder kroner.

Forskning gir BNP-hopp

Den viktigste endringen er at penger brukt på forskning heretter vil inngå som investering og dermed være med på å heve landenes bruttonasjonalprodukt.

Tidligere ble forskning regnet som en kostnad ved forretningsvirksomheten på lik linje med innkjøp av råvarer og leie av lokaler

— Forskning er en viktig del av en moderne økonomi så det er svært logisk at man gjør det slik, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Les også:

Les også

Britisk vekst er bra for Norge

Verdiskapning? Smuglersprit står for 99 millioner i Norge, ifølge SSB.

Verdien av norsk forskning blir fra nå av lik den pengesummen som offentlige og private virksomheter bruker på dette formålet. Holden mener denne beregningsmetoden også byr på noen utfordringer.— Det kan gi et misvisende bilde. Noe forskning gir mye større verdi enn pengene som brukes, mens det andre steder brukes mye penger som det ikke kommer noen verdi ut av i det hele tatt.

Selv om nordmenns lommebøker ikke blir noe fetere av de tekniske endringene i beregningen av BNP, vil det ha betydning.

- Størrelsen på BNP spiller en rolle i flere sammenhenger, blant annet kan det påvirke kontingenten vi betaler til EU og hvor mye penger som går til u-hjelp, sier Holden.

Narkotika er verdiskaping

Som en del av endringene i de europeiske standardene for nasjonalregnskap, skal også illegal økonomi tas med i beregningen av bruttonasjonalprodukt. I Storbritannia vil inkluderingen av narkotikahandel og prostitusjon i BNP øke størrelsen på økonomien med rundt 60 milliarder kroner eller 0,7 prosent.

I Norge ble denne endringen gjort allerede i 2011. Siden da har smuglersprit, prostitusjon og narkotikahandel vært med på å løfte norsk BNP med rundt 0,04 prosent.

Ettersom det ikke finnes offisiell statistikk på illegal virksomhet, har statistikkbyråene måttet forsøke å kartlegge priser, tilbud og etterspørsel i disse markedene på andre måter.

Les også:

Les også

Dette er verdens rikeste land

Prostitusjon bidro med 78 mill.

SSBs beregninger av prostitusjonsmarkedet i Norge viser hvor detaljert man må gå til verks (se undersak).

Også narkotikaomsetning regnes som verdiskapning i beregningen av BNP.

Ifølge anslagene var bidraget til BNP fra prostitusjon på 74 millioner kroner i 2008. Verdiskapingen i markedene for narkotikaomsetning og smuglersprit ble anslått til henholdsvis 913 millioner og 99 millioner kroner.— Bruttonasjonalproduktet skal inkludere all økonomisk aktivitet, og det tas ikke stilling til om noen kjøp er mer høyverdige eller moralske enn andre. Kjøp av røyk, narkotika eller en dyr yacht, teller like mye som kjøp av mat, forklarer Holden.

- Er det ikke litt rart å kalle dette for verdiskaping?

— Folk kan kanskje synes det er pussig, men alternativet er at noen forskere skal bestemme verdien av ulike produkter i forhold til hverandre, for eksempel at det å kjøpe en yacht til 400 millioner bare er halvparten så mye verdiskaping som når fattige husholdninger kjøper mat for samme pris. Et slikt tall blir vanskelig å tolke for andre. BNP er et mål på verdiskaping i alle former – ikke et velferdsmål.

Lettere å sammenligne land

Et av formålene med BNP-målet er å kunne sammenligne økonomier på tvers av landegrenser, uavhengig av landenes lovverk og institusjoner, understreker Holden.

— Siden mange land har betydelige skjulte økonomier, blir sammenligningen av verdiskapingen i ulike land riktigere dersom dette tas med. Det trenger ikke bety noe for den materielle velferden om huset er bygget svart eller hvitt, så lenge kvaliteten er god.

Les også:

Les også

Spår betydelig mer ulikhet fremover


Slik beregnes sexmarkedet

SSB estimerer at en gateprostituert i gjennomsnitt tjener 272 kroner pr. kunde, at de har 2 kunder om dagen og at det i snitt jobber 135 gateprostituerte i Norge om dagen.

Det totale markedet er da anslått til 37,5 millioner. Alle tall er for 2008.

De som jobber inne, antas å tjene 1500 kroner pr. kunde og ha 1,3 kunder i gjennomsnitt pr. dag. Fordi det i gjennomsnitt jobber 500 personer pr. dag, er dette markedet beregnet til å være på 350 millioner.

«Et anslag på samlet tilbud av prostitusjonstjenester i Norge i 2008 er dermed 390 millioner kroner», skriver byrået, som understreker at tallene er usikre.

SSB anslår at rundt 70 prosent av omsetningen i markedet for prostituerte skjer gjennom import (seksuelle tjenester tilbudt av prostituerte som ikke oppholder seg i Norge permanent).

Les også:

Les også

«Når vi sier nei, spør de ofte flere ganger»

Utgifter til annonsering

Den norske årlige «produksjonen» anslås dermed til 111 millioner kroner.

Ettersom BNP er et mål på verdiskaping, blir kostnadene ved såkalt «produktinnsats» trukket fra. For å beregne verdiskapingen i en restaurant, må for eksempel utgifter til innkjøp av råvarer, strøm og leie av lokaler trekkes fra omsetningen.

På samme måte har en prostituert utgifter til hotellrom, fotografering, mobiltelefon og andre ting som må trekkes fra. Byrået regner for eksempel med at en gjennomsnittlig inneprostituert har utgifter til annonsering på 1500 kroner pr. måned.

Totalt beregner SSB kostnaden ved produktinnsatsen til å være på 37 millioner kroner. Bidraget til BNP fra prostitusjon blir da på 111 millioner minus 37 millioner – altså 74 millioner kroner.