IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen - og å skaffe seg en klimastrategi

Det internasjonale energibyrået IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen i framtiden. Men Norge må også skaffe seg en strategi for å nå de amibisøse klimamålene, mener organisasjonen.

Det internasjonale energibyrået, IEA, oppfordrer Norge til å øke olje- og gassproduksjonen i framtiden, og anbefaler å gi oljeindustrien tilgang til nye områder. Her fra Goliat-feltet i Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

«Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og er viktig for Europas forsyningssikkerhet», heter det i IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.

IEA kommer med en slik evaluering av landenes energipolitikk hvert femte til sjette år.

Olje- og energiminister Terje Søviknes mottok anbefalingen fra IEA med et bredt smil under en pressekonferanse tirsdag morgen.

– Viktig innspill i Barentshav-debatten

– Dette er en viktig beskjed til den norske debatten om Barentshavet. Vi er fra Regjeringens side dedikert til å tildele og bygge ut nye områder, sa han.

Søviknes har siden han tiltrådte som olje- og energiminister i fjor tilbudt rekordmange nye oljeblokker i Barentshavet gjennom utlysningen av 24. konsesjonsrunde og årets tildelingsrunde for såkalte «modne områder» på sokkelen.

Bekymret for energisikkerheten

IEA påpeker derimot at Norge er blant de beste i klassen til å ta miljøhensyn i oljeproduksjonen. Organisasjonen sier seg bekymret for at verden kan bli for avhengig av olje og gass fra ustabile land i Midtøsten.

– Selv i togradersscenarioet er det behov for 7 millioner fat olje hver eneste dag. Hvor skal denne oljen komme fra? Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten. Det har energisikkerhetsimplikasjoner. Derfor oppfordrer vi land som Norge, Brasil, Mexico, Canada og USA til å øke sin produksjon, sier IEAs visedirektør Paul Simons som tirsdag presenterte en ny landrapport om Norge.

– Skaff en klimastrategi

I tillegg til å anbefale Norge å fortsette å bygge ut nye olje- og gassfelt, hadde IEA følgende anbefalinger til energiministeren:

  • Koble det norske energimarkedet tettere opp mot andre land i regionen og harmonisere skatt- og subisdieregimer for å fremme konkurransedyktig fornybar energi
  • Utvikle en strategi for å nå klimamålene for 2030 og 2050.

– Norge har veldig ambisiøse mål, og det fra en allerede veldig fordelaktig posisjon. Landet er i en situasjon der elsektoren allerede praktisk talt er utslippsfri, og må heller se på hvordan man kan kutte utslippene fra for eksempel transport og industri, sier Simons.

– Kunne vært speedet opp

Han sier verden kommer til å følge nøye med hva slags løsninger Norge kommer opp med på disse feltene.

– Å skaffe seg en strategi for å nå målene må være det neste skrittet. Dette skal gjøres i samarbeid med EU, så vi skjønner at det avhenger av forhandlinger med EU. Men prosessen kunne vært speedet opp litt, sier Simmons.

Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.

Søviknes sier Regjeringen er i gang med å lage en slik klimastrategi, og viser blant annet til at Stortinget sist uke ble enige om en ny klimalov. Denne krever blant annet at Regjeringen hvert år må rapportere om klimaeffekten av statsbudsjettet, og hvert femte år må presentere sin helhetlige klimapolitikk for Stortinget.