Avinor vil flytte USAs grensekontroll til Gardermoen - men SAS sier nei

De to store aktørene i norsk luftfart – SAS og Norwegian - har havnet i en bitter strid etter at Avinor har tatt initiativet til å etablere en ny norsk innreisekontroll for reisende til USA. SAS sier blankt nei, mens Norwegian er for.

Avinor arbeider for at innreisekontrollen til USA skal foretas av amerikanske tjenestemenn på norsk flyplass, før avreise til USA.
  • Knut-Erik Mikalsen

SAS har satt foten ettertrykkelig ned for Avinors prosjekt der amerikansk grensekontroll skjer før avreise fra Gardermoen.

Bakgrunnen for striden er at Avinor vil at Norge skal forhandle seg frem til en avtale med amerikanerne som gjør at pass-, grense- og tollkontroll gjøres før avreise til USA.

Preclearance, som ordningen heter, er en fremskutt grensekontroll. Den innebærer at amerikanske tjenestemenn fra US Customs and Border Protection rykker inn på Oslo Lufthavn for å sjekke innreisepapirene til reisende til USA.

Sverige ønsker det samme som Norge. Danmark, som har i særklasse flest USA-ruter i Skandinavia, er helt uinteressert.

SAS: - Køene flyttes fra USA til Norge

SAS er så negativ til prosjektet at det har gått til det uvanlige skritt å fraskrive seg adgangen til å benytte ordningen hvis den kommer på plass. Selskapet har regnet ut at ordningen vil kunne koste dem opptil 120 mill kr i økte utgifter på grunn av forventet økte forsinkelser og økte utgifter til bakkeservice.

Direktør for infrastruktur og samfunnskontakt i SAS, Ove Myrold, sier at SAS er sterkt imot preclerance, fordi dette etter SAS sin mening er en dårlig ordning både for flyselskapene og passasjerene:

– Det at dokument- og tollkontrollen skal foregå i Norge og før avreise, vil nødvendigvis bety at reisende til USA må møte opp på flyplassen enda tidligere enn i dag. Preclearance betyr ikke at noen slipper kontroll når de skal reise til Amerika, sier Myrold.

Krever stor stab på Oslo Lufthavn

Han ser for seg store problemer for de mange som kommer fra andre deler av landet og skal reise til USA.

– De må nødvendigvis komme til Oslo tidligere enn i dag for å rekke å gå gjennom den nye amerikanske innreisekontrollen, sier Myrold.

Han er også urolig over de merkostnadene som preclerance vil innebære:

– Vi må akseptere at amerikanske myndigheter krever en stor stab på Gardermoen for å foreta kontrollen med alle fly som skal til USA. Norge må dekke utgiftene for både dem som skal jobbe på flyplassen, og familiemedlemmene de eventuelt skal ha med seg hit til landet. Fordi det er uklart hvem som skal dekke denne merkostnaden, har SAS fått aksept for Avinor om at vi ikke vil forplikte oss til å bruke eller betale for denne ordningen dersom den skulle bli innført, sier Myrold.

Han nevner også at amerikanske myndigheter også kan komme til å legge seg opp i mindre avgjørelser rundt flyvingen, siden en preclearance-flyving fra Oslo vil være å betrakte som en amerikansk innenriksflyvning, . Bl.a. vil de kunne mene noe om hvilken mat som serveres om bord og om den består av produkter som er godkjente å ta inn i USA.

SAS har i stedet for preclearance ivret for en annen løsning, Global Entry. Den fungerer som en hurtigkø for de som allerede har registrert sine personlige opplysninger overfor amerikanske myndigheter, ikke ulikt ESTA-ordningen.

Norwegian: - Stor fordel for passasjerene

Norwegian på sin side mener preclearance er bra. Selskapets kommunikasjonsdirektør, Anne-Sissel Skånvik, mener ordningen vil være en stor fordel for passasjerene og øke verdiskapningen i luftfarten.

LES OGSÅ: Sikkerhetskontrollen: - Falsk trygghet for de reisende

– Den korteste veien mellom USA og sentrale land i øst som Kina og Japan går over Norge. Vi ligger midt i storsirkelen, og vi bør utnytte dette. Altså en fordel for landet med tanke på reiseliv og turisme, en fordel for de reisende som kan fly korteste vei, en fordel miljøet med tanke på drivstofforbruk og utslipp og en fordel for flyselskap som ønsker å bygge et globalt nettverk både mot øst og vest, mener hun og legger til:

– Vi forstår godt at for flyselskap som ønsker å sluse øst-vest trafikken gjennom en hub lenger sør i Europa - ikke er overbegeistret for at de reisende kan fly strakeste veien via Norge. Men Norge bør være foroverlent og sikre seg denne trafikken, sier Skånvik.

Avinor: - Avventer bruk av nye arealer

Preclearance på Oslo Lufthavn er blitt aktuelt som en følge av at Avinor skal utvide dagens rene utenlandsterminal mot øst for å kunne øke den internasjonale rutetrafikken.

Ingen i Avinor eller Oslo Lufthavn vil snakke med Aftenposten om planene, men via epost med kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen på OSL får vi vite at den forestående utvidelsen er ventet å bli styrebehandlet i løpet av tredje kvartal, og er kostnadsberegnet til mellom 3 og 4 milliarder kroner. Avinor holder mulighetene åpne både for en preclearance- og for en Global Entry-løsning.

– Ligger noen år frem i tid

Det er Samferdselsdepartementet som har den formelle kontakten med USA om preclearance. Avdelingsdirektør Øyvind Ek i luftfartsseksjonen i Samferdselsdepartementet sier at det ikke er grunn til å vente noen snarlig avtale med amerikanerne om fremskutt grensekontroll:

– Etableringen av en slik ordning ligger nok noen år frem i tid, men er i og for seg en prioritert oppgave for oss å få en avtale om. Da er det slik at det er amerikanske regler som regulerer hvordan passasjerkontrollen skal utføres, også hvis den skal foregå på norsk jord, mens det vil være forhandlinger om rammebetingelsene for gjennomføringen, sier Ek til Aftenposten.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan en rammeavtale med USA kan bli, siden dette er grunnlag for forhandlinger. Han vil derfor heller ikke kommentere hva en slik kontroll vil koste Norge. Et tema er hvor mye vertslandet skal dekke av amerikanernes utgifter til ordningen.