Fellesforbundet brøt lønnsforhandlinger like etter restart

Bare et par timer etter at partene igjen satte seg til forhandlingsbordet, ble det brudd i lønnsoppgjøret mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat.

Norsk Industris leder Stein Lier Hansen (t.v.) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum gjenopptok mandag forhandlingene i frontfaget. Kort tid etter ble det brudd i forhandlingene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet mandag 3. august, skriver partene i en felles pressemelding mandag.

– Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre, heter det videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen vil møte hos Riksmekleren i Oslo for å avtale videre prosess tirsdag klokken 10.

Koronautsatt

Årets lønnsoppgjør hadde akkurat startet da Norge stengte ned for å hindre spredning av koronavirus. 13. mars ble oppgjøret derfor satt på pause.

De koronautsatte forhandlingene ble gjenopptatt klokken 13 mandag, men ifølge Fellesforbundet var det allerede ved 14-tiden klart at «forhandlingene ikke kom til å gå noen vei».

Etter det NTB forstår, var det for stor avstand mellom arbeidstakernes krav og tilbudsviljen i Norsk Industri.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Eggum i en pressemelding.

Ser økt konfliktfare

Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune legger ansvaret for bruddet på Norsk Industri og frykter en konflikt som følge av manglende vilje til dialog.

– Koronakrisen tar vi på største alvor, men pandemien kan ikke føre til at partene i arbeidslivet ikke kan gjøre fornuftige endringer i gjeldende tariffavtaler, sier han i en pressemelding.

– Flere av våre krav har ingen økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver, men her møter vi en motpart uten vilje eller evne til å diskutere fornuftige krav, sier Parats forhandlingsleder.

To ukers frist

I det såkalte frontfaget, som startet opp igjen mandag, forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er imidlertid beheftet med stor usikkerhet.

Bruddet betyr at oppgjøret nå går videre til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.