Økonomi

Oljefondet 256 milliarder i pluss andre kvartal

Tilsvarer en avkastning på 3 prosent.

Nestleder for Norges Bank Investment Management Trond Grande.
  • NTB
  • Redaksjonen Aftenposten

Fondets verdi har økt til hele 9162 milliarder kroner. Det er ny rekord og første gang i historien er fondet over 9000 milliarder kroner ved avslutningen av et kvartal, ifølge DN.

Avkastning på aksjeinvesteringene var på 3 prosent, investeringene i eiendom ga en avkastning på 0,8 prosent og avkastningen på obligasjoner endte på 3,1 prosent. Oljefondets samlede avkastning ble 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.

Uro

– Uro knyttet til global handel og økonomisk vekst dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av kvartalet, mens utsikter til en mer ekspansiv pengepolitikk i utviklede markeder bidro til oppgangen mot slutten av kvartalet, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet.

Oljefondets renteinvesteringer, eller investeringer i obligasjoner, ga en positiv avkastning i andre kvartal. Grande forklarer at dette skyldes fallende renter.

– Vi har nå over 600 milliarder kroner i rentepapirer med negativ rente. Det utgjør en fjerdedel av vår renteportefølje og er på linje med markedene, sier han.

Nye kroner

I andre kvartal ble Oljefondet tilført 6 milliarder kroner fra Finansdepartementet, og dette er ferske oljekroner. Kursen på kronen har styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av andre kvartal. Derfor er fondets verdi redusert med 38 milliarder kroner.

Statens Pensjonsfond utlandet, som er det formelle navnet på Oljefondet, investerer og forvalter inntektene Norge har fra olje og gass i Nordsjøen.

Det meste av fondet er investert i aksjer i forskjellige selskaper verden over. En annen del er investert i obligasjoner, som er lån til forskjellige stater og institusjoner, og den siste delen er investert i eiendommer.

Resultatet for Oljefondet, ble presentert av Grande og visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank i bankens lokaler onsdag.

Varsler svingninger

Nå understreker både Matsen og Grande at man må være forberedt på svingninger i tiden fremover.

– Mye av dagens store verdi på fondet er et resultat av avkastning som er kommet i løpet av ikke så veldig mange år. Det er viktig å understreke at det har gått opp mye, men det er også mulighet for fall. Det er også et viktig budskap vi har, at man må være forberedt på svingninger, sier visesentralbanksjefen.

Dermed kan naturligvis sjefene i Oljefondet og Norges Bank ikke si når det kan bikke neste rekord, på 10.000 milliarder norske kroner.

– Det er selvfølgelig mulig å nå 10.000 milliarder, men det er også mulig at fondets verdi faller til 8.000 milliarder, sier Grande.

Uro i økonomien

Uro i økonomien og handel dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av andre kvartal, mens pengepolitikken i utviklede markeder bidro til oppgangen mot slutten.

Siden den tid har det vært nye, bratte fall på børsene og uro i økonomien, knyttet blant annet til handelskrigen mellom USA og Kina. Nestleder Trond Grande hevder likevel at Oljefondet ikke gjør særskilte disposisjoner basert på geopolitiske hendelser.

– Vi har ikke noe spesielt syn på om det er uro eller ikke. Det er nettopp det med å være en langsiktig investor, at man skal kunne stå gjennom svingninger. Hvis du ikke tåler det, så er du ikke en langsiktig investor, sier han.

Les også

  1. Staten setter penger i «lovende» bedrifter. Siden starten har kostnaden vært 700 millioner kroner.

  2. Avgift for å ha penger i banken. Belønning for å ta opp lån. Økonomien er blitt et bakvendtland. | Øystein K. Langberg

  3. Oljefondets røde tråd er at vi støtter styret i sitt arbeid for lønnsomhet og ansvarlig drift | Carine Smith Ihenacho

Les mer om

  1. Børs og marked
  2. Næringsliv
  3. Oljefondet