E6 kan bli et pengesluk

Det vil koste 570 kroner i bompenger å kjøre E6 gjennom Trøndelag dersom veien oppgraderes, slik myndighetene har vedtatt.

Det kan bli en dyr affære å kjøre E6 gjennom Trøndelag dersom veiene utbedres. FOTO: Rune Petter Ness

Bakgrunnen for regnestykket er dagens bruk av bompenger når veiprosjekter settes ut i livet, skriver Adressa.no.

Vegforum Trøndelag har satt seg som mål at E6, E39 og en rekke utvalgte fylkesveier i regionen må utbedres, slik at de får den standarden som er satt av myndighetene, innen 15 år.

Se hvilke veier Vegforum vil prioritere i faktaboksen til høyre.

75 prosent bompenger

I Vegforums beregninger er det medregnet at mellom 60 og 75 prosent av finansieringen av fylkesveiene vil komme fra bompenger.

På riksveiene har Statens Vegvesen gjort en beregning som viser at det vil koste bilistene 1,25 kroner per kilometer hvis bompenger etter dagens standard blir innført.

Det gir følgende regnestykke for bompenger på utvalgte strekninger i Trøndelag:

— Selv er vi prinsipielt mot bompenger, så det skal bli spennende å høre hva politikerne sier om kostnaden bilistene må betale hvis veiene skal utbedres til den standarden som er gjeldende i dag. Dette er summen av den politikken som føres i dag, sier næringspolitisk leder i næringsforeningen i Trondheim, Trygve Bragstad.

Vil bruke 31 milliarder på vei

Totalt har Vegforum beregnet at det trengs i overkant av 31 milliarder kroner for å få de mest trafikkerte riks- og fylkesveiene opp til standarden vedtatt av myndighetene.

— Vår påstand er at Trøndelag har blitt underprioritert i mange år, og ikke fått sin andel av veiprosjekter. Vi utgjør 8,7 prosent av befolkningen i landet, men får i dag 6,7 prosent av veibevilgningene, sier regionleder i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Kravet er at riksvegene E6 og E39 i helhet skal oppgraderes til de standardene som er satt, i hele regionen. I tillegg kreves det at fylkesveiene som er viktigst for næringstransport og som har størst trafikk, må utbedres til den standard som er satt for fylkesveier.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Regionleder for NHO i Trøndelag, Merethe Storødegård, mener at Trøndelag har fått en mindre andel av bevilgningene til vei enn det folketallet her tilsier. FOTO: LEIF ARNE HOLME

Vil øke overføringene betydelig

Regnestykket viser at det trengs rundt 7,4 milliarder til fylkesveiene, og 23,7 milliarder til riksveiene.

Skal man ha det gjennomført på 15 år, betyr det at man må bruke 1,6 milliarder kroner årlig bare på riksveiene i Trøndelag for å imøtekomme kravet. I dag overføres det vel 400 millioner kroner årlig fra staten til regionen.

Med Vegforums mål må det overføres ytterligere 460 millioner årlig. I tillegg må det tas inn 740 millioner i bompenger hvert år.

— Dette er fullt gjennomførbart, og det har også blitt bevilget mer penger fra statlig hold de siste årene. Aktiviteten har også vært større i fylkeskommunene. Men vei må prioriteres enda mer i Trøndelagsfylkene, sier Bragstad.

Vil ha større prosjekter

I tillegg til økte bevilgninger, ser Vegforum for seg at det må en systemendring til i måten man bygger veier på.

— Vi må få større prosjekter med mer helhet. Staten må forplikte seg til et prosjekt som går over flere år, fremfor å involvere seg i småprosjekter, sier Storødegård.

Når det gjelder riksveiene mener Bragstad at man må ha mer nasjonal styring, og at lokalpolitikere må få mye mindre å si for utformingen.

- Vi har som mål at E6 skal ha 80-sone gjennom alle tettsteder. Da går det ikke an at vi lar kommunestyrer trumfe gjennom at veien skal gå i 60-sone gjennom sentrum av sin kommune. Standarden på E6 er ikke opp til kommunestyrene å bestemme, sier han.