Mener kommunene må få en større del av vindkraftinntektene

Verdiene som skapes i vindkraft må i større grad føres tilbake til kommunene som huser vindturbinene, mener Energi Norge og El og IT Forbundet.

Kommunene må få en større del av inntektene fra vindkraftproduksjonen, mener Energi Norge og El og IT Forbundet. Her fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune i Hordaland.
  • NTB

– Å lokke lokalsamfunn med skiløyper og flomlys er ikke veien å gå, sier administrerende direktør Knut Kroeplien i interesseorganisasjonen Energi Norge til Bergens Tidende.

Han mener det er for mange kreative tiltak fra kraftutbyggerne som skal bøte for naturinngrepene. Kommunen bør heller få forutsigbare inntekter, mener Kroeplien.

– Innføring av en naturressursskatt etter modell fra vannkraften er en skikkelig måte å gjøre det på.

Skrotet nasjonal plan

En nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging på land ble i høst skrotet av regjeringen. I høringsrunden til rammeplanen erklærte mange kommuner at de ikke ønsker vindkraftutbygging.

– Det må bli like attraktivt å være vertskap for vindkraft som å være vannkraftkommune. Da trenger vi et mer likestilt skatte­regime, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet, som organiserer arbeidstakere i blant annet kraftselskapene.

Utbyggere av vindkraft slipper i dag unna en del av skattene som vannkraftprodusentene må ut med. Det gjelder blant annet grunnrenteskatt, natur­ressursskatt, konsesjonsavgift og inntekter fra konsesjonskraft.