Statkraft-sjefen mener marginal økning i strømprisen ikke må stanse ny kabel mellom Norge og Storbritannia

– Det haster med å bygge strømkabelen mellom Norge og Storbritannia. Britene er store på vindkraft og trenger en kraftprodusent de kan stole på når det ikke blåser, sier Statkraft-sjefen.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
  • Alf Ole Ask

– Stiller ikke Norge oppå, må de gå andre steder, sier konsernsjef i det helstatlige Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, til Aftenposten.

Han kaster seg nå inn i den politisk betente debatten om den såkalte NorthConnect-ledningen.

For to uker siden la Norges vassdrags- og energidirektorat frem en beregning av lønnsomheten for den omstridte strømkabelen som er planlagt fra Hardanger til Skottland. Konklusjonen er at kabelen vil øke årsgjennomsnittet for strømprisen med 1–3 øre pr. kilowattime i Norge, men at kabelen blir samfunnsøkonomisk lønnsom.

Hvorvidt NorthConnect får konsesjon, skal Olje- og energidepartementet avgjøre etter en høringsrunde. Men konsernsjefen i Norges største kraftselskap, Statkraft er ikke i tvil: – NorthConnect bør få konsesjon og bygges. Vi har et unikt tidsvindu for dette nå, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Det er ifølge Rynning-Tønnesen to grunner til det:

– Dette er et viktig klimatiltak. Storbritannia har mye vindkraft både på land og offshore, og de bygger mer. Dette er viktig for det grønne skiftet i Europa. Men britene trenger tilførsel av fornybar kraft når det er lite vind. Her kommer den norske vannkraften inn. Vi kan utnytte magasinene våre og produsere ekstra vannkraft i slike perioder. Alternativet er at britene må bygge mer gasskraft, sier Rynning- Tønnesen.

Han viser til at i tillegg vil dette gi betydelige inntekter til Norge, fordi vi kan selge dyr kraft når de trenger den. Og vi kan importere billig kraft fra Storbritannia når de har overskudd.

– Ofte vil det være på sommeren når kraftprisen er lav. Da kan vi spare vannet i våre magasiner, forklarer han.

Det haster

Han mener det haster. Britene som sammen med Tyskland er Europas ledende på vindkraft, trenger en produsent som de kan stole på når det ikke blåser. Den norske vannkraften er med sine dammer en produsent som kan settes inn når det er for lite vind. Da kan man utnytte vannet i kraftmagasinene. Statkraft-sjefen sier at dette også blir lønnsomt for Norge. Men dersom Norge ikke stiller opp, kan britene bli nødt til å se seg om etter en annen leverandør.

Her skal kabelen legges og frakte norsk vannkraft fra Sima til Peterhead i Skottland.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040.

–Dette vil bidra til økte inntekter til Statkraft?

– Ja, men det vil omfatte hele kraftsektoren. Den strømmen som skal selges til Storbritannia gjennom denne kabelen må kjøpes i det norske kraftmarkedet, sier Rynning-Tønnessen.

Frps Solvik-Olsen: Sp-Vedum kan stanse strømkabelen om han vil

Forbrukerne må betale?

– Kabelen vil føre til at strømprisen til forbrukere vil øke?

– Ja, det stemmer at NVE har beregnet at årsgjennomsnittet går opp 1–3 øre pr. kilowattime. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav. De langsiktige prognosene for strømpris er at den er fallende. Så her snakker vi heller om å dempe prisfallet, sier Rynning-Tønnesen som mener at en marginal økning i strømprisen ikke må føre til at en sier nei til et prosjekt som klimamessig er viktig.

– I tillegg vil kabelen gi inntekter til samfunnet. Kraftsektoren i Norge er stort sett eid av stat, fylkeskommuner og kommuner, legger han til.

– Dersom prisøkningen blir et problem, kan en justere dette ved å endre avgiftene på strøm, sier han.

I tredje kvartal var gjennomsnittsprisen for strøm, eksklusiv avgifter på 42,5 øre pr. kwh kilowattime, ifølge SSB.

Sp, Rødt og Frp er de partiene som tydeligst har vært imot NorthConnect kabelen. Ap har samlet seg om at NorthConnect ikke skal bygges før vi har høstet erfaringer av de to påbegynte kablene til Tyskland og Storbritannia. SV har stemt for en lignende formulering i Stortinget. De to kablene de vil se virkningene av først, er Nordlink, som i er ferd med å bygges mellom Norge og Tyskland, og North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.