Økonomi

Magre inntekter for Norges rikeste

Kjell Inge Røkke har stor båt, men null netto inntekt i ligningen for 2014.

Norge rikeste hadde i fjor en gjennomsnittlig inntekt på 1,6 millioner. Det er en dråpe i forhold til formuen.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Den som leser ligningstallene rett frem må tro det er relativt magert hos Norges rikeste. De har nesten ikke netto inntekt.

Aftenposten har sett på sammenhengen mellom formue og inntekt hos de 1 prosent rikeste i Norge, målt etter ligningsformuen.

Tallene for denne eksklusive gruppen av 45.000 skattytere viser at deres gjennomsnittlige nettoinntekt bare var 1,6 millioner kroner i fjor.

Selv om ligningsformuen ofte avviker veldig mye fra den faktiske formuen, vil trolig denne ene prosenten med de høyeste ligningsformuene i stor grad være den ene prosenten med de høyeste faktiske formuene .

llisten over Norges 20 rikeste er fem personer ført opp med null i netto inntekt i fjor. Ytterligere to av disse har en netto inntekt under en halv million kroner.

Alle disse er personer med ligningsformuer og faktiske formuer i milliardklassen. Kjell Inge Røkke har en ligningsformue på 10 milliarder kroner, men null i netto inntekt i ligningen. Hva slags formuesforvaltning er dette?

Mange grunner

Tallene for netto inntekt i ligningen er regnet etter en rekke fradrag. Alle rike har formuen sin plassert i personlige eide aksjeselskaper.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen peker på en rekke årsaker til at formuen kan være svært høy, mens inntekten kan falle helt ned i null.

— Hvis det ikke blir tatt utbytte eller lønn fra selskapet, blir det heller ingen inntekt i ligningen. I tillegg var det mange som før skattereformen i 2006 tok ut store utbytter skattefritt etter reglene som gjaldt da. Disse pengene satte de deretter inn i selskapene igjen som egenkapital. Nytt uttak av slike penger er skattefritt for aksjonæren og vil ikke vises i ligningstallene, sier han.

Stort hus, flere hytter, båter og fine biler kan dermed kjøpes og drives ved å ta av lageret av gamle, skattefrie penger. I tillegg kan aksjonærer hvert år ta ut et visst utbytte fra selskapene sine uten at de får personlig skattbar inntekt.

Lothe nevner andre årsaker som drar ned netto inntekt:

 • Fradrag for personlige gjeldsrenter.
 • Fradrag for tap i aksjer eller næringsvirksomhet i fjor.
 • Fradrag for fremførbare tap eller underskudd i næring fra tidligere år.

Økte formuesandelen

Selv om inntektene i gjennomsnitt var mager for de rikeste, så fikk de mer av kaken i fjor. For første gang siden 2007 økte de sin andel av samlet ligningsformue.

I det økonomiske toppåret 2007 eide den rikeste prosenten av skattyterne 42,4 prosent av nordmenns totale ligningsformue.

Så sank denne andelen jevnt og trutt gjennom finanskrisen og årene etterpå. Andelen nådde bunnen i 2013, før den steg til 38 prosent i fjor.

Det er dermed et godt stykke igjen til formuesandelen er opp på nivået i årene før finanskrisene, slik dette kan måles med ligningsformuene.

Hvis andelen i fjor hadde vært som i året før finanskrisen, ville de rikestes ligningsformue vært 100 milliarder kroner høyere i fjor.

I alt hadde den rikeste prosenten en ligningsformue på 930 milliarder kroner i fjor.

Tilsvarende går det an å se på andelen av ligningsformuen som er eid av de rikeste 10 prosentene av skattyterne. Forløpet er grovt sett det samme, men mindre markert: Deres andel av samlet formue sank i årene etter finanskrisen, mens andelen har tatt seg opp igjen de to siste årene. I fjor var den 75 prosent.

Inntektsandelen på vei opp

Det går også an å ordne skattyterne etter stigende netto inntekt.

Aftenpostens tall viser at 1-prosenten med de høyeste inntektene økte sin andel fra 9,2 prosent i 2013 til 9,4 prosent i fjor. Andelen økte i fjor for tredje året på rad.

Men også her er det et godt stykke igjen til andelen i toppåret 2007. Da fikk den ene prosenten med de høyeste inntektene 10,2 prosent av total netto inntekt. 1 prosentenhet mer av kaken tilsvarer 12 milliarder kroner i netto inntekt, regnet på samlet nettoinntekt i fjor.

Les også

 1. Sjekk hva snittinntekten er der du bor

 2. 19-åring er Oslos rikeste

 3. 10.000 flere inntektsmillionærer - les de viktigste skattetallene