Økonomi

Norge tilbake på oljekjøret

Oljeinvesteringene gjør et hopp neste år og drar med seg norsk økonomi oppover. Deretter dabber det sakte av, spår Statistisk sentralbyrå.

Finansminister Siv Jensen likte seg på Valhall-feltet i Nordsjøen i valgkampen i fjor. Nye feltutbygginger bidrar til økt fart i norsk økonomi neste år.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Det meste i Statistisk sentralbyrås (SSB) nye prognoser for økonomien de neste tre årene vokser pent og pyntelig. Ingenting skeier ut i noen retning.

Men det er ett stort unntak: Neste år spår SSB at oljeinvesteringene stiger med hele 13,7 prosent. Grovt regnet betyr det 25 milliarder kroner i ekstra etterspørsel.

Det er mer enn dobbelt så mye som de ekstra oljepengene finansminister Siv Jensen har sprøytet inn i økonomien i de tre siste statsbudsjettene.

Andelen av ekstra oljepenger og ekstra oljeinvesteringene som retter seg mot norske bedrifter vil nok variere, men SSB peker på oljeinvesteringene som en viktig grunn til god forventet vekst i norsk økonomi neste år.

Prognosene ble lagt frem torsdag formiddag.

Les også

 1. Solberg: – Den som skal slukke lyset på norsk sokkel, er ennå ikke født

 2. Slik reddet Oljefondet seg unna historiens største konkurs

Overtar for andre krefter

Oljen overtar som drivkraft for andre krefter som de siste to årene har holdt farten oppe: Mye ekstra penger på statsbudsjettet, svak kronekurs, lav lønnsvekst og laver renter.

SSB spår at disse tidligere drivkreftene vil dabbe av og til og med bremse økonomien:

 • Lønnsveksten tar seg opp og kronekursen styrker seg. Dette vil isolert sett svekke konkurranseevnen til norske bedrifter som konkurrere med utledninger hjemme og ute.
 • Siv Jensen vil trappe opp pengebruken saktere enn før og sentralbanksjef Øystein Olsen vil fortsette å sette opp styringsrenten. Begge deler vil dempe farten i økonomien.

Men de dempende kreftene er ikke helt uavhengige av oljeinvesteringene. Privat sektor leder an med økte oljeinvesteringer. Jensen og Olsen tilpasser sine virkemidler deretter.

Summen av alle krefter

Alt dette summerer seg i opp til at SSB spår at veksten i samlet produksjon i Fastlands-Norge gjør et hopp oppover neste år. Så daler veksten nedover mot 2 prosent i 2021, slik det ligger an til å bli i år også.

Ledigheten vil nesten ikke rikke seg, og synker mikroskopisk neste år og frem til 2021. En viktig årsak er at relativt mange nye har meldt seg på arbeidsmarkedet i år, og mange nye kommer også neste år.

Når flere melder seg, synker ledigheten lite, til tross for gode tider enste år.

Høyere andel i jobb

Men bedringen i arbeidsmarkedet viser seg i en størrelse som fikk mye oppmerksomhet i fjorårets valgkamp: Yrkesdeltagelsen.

Den sank nesten helt sammenhengende fra en god topp i 2008, gjennom de rødgrønne årene til 2013 og frem til bunnen i fjor.

SSB spår nå at den vil stige i år og hvert år til 2021. Da er den tilbake på nivået i det siste rødgrønne året 2013.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Oljeinvesteringer
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Siv Jensen
 5. Kronekurs