Næringsministeren mener maten er for dyr: Oppfordrer leverandørene til å hjelpe nye aktører inn i dagligvaremarkedet

Nett-matbutikken Marked.no gikk konkurs og det er ingen nye etableringer i bransjen. Næringsministeren mener de store leverandørene må ta større ansvar.

– Norsk matvarebransje er preget av for dyre varer, for lite utvalg, for lite konkurranse og for lite åpenhet, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast på en matmaktkonferanse mandag.

– Denne regjeringen er villig til å sette i verk politiske tiltak for å gjøre konkurransen bedre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I helgen vedtok Høyres landsmøte å utrede flere tiltak for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Orkla, Ringnes, Bama, Nortura, Coca-Cola, Hansa og Synnøve Finden satt sammen med Norgesgruppen, Coop og Rema da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet konferansen departementet holdt om konkurransen i dagligvaremarkedet mandag.

Den siste tiden har det vært store diskusjoner om hvem i Mat-Norge som har ansvaret for høye priser og dårlig utvalg.

Isaksen slo tidlig i innlegget fast at norsk matvarebransje er preget av for dyre varer, for lite utvalg, for lite konkurranse og for lite åpenhet.

Trenger serie med tiltak

Høyre-statsråden var tydelig på at han ikke tror ett tiltak alene kommer til å fungere, men at det må en hel serie tiltak til for å få bedre konkurransen.

Disse kriteriene må være oppfylt for at tiltakene skal være aktuelle for Isaksen å ta i bruk:

Tiltakene må gi en synlig gevinst og ikke ekstra administrasjon, de kan ikke føre til høyere priser – og landbrukspolitikken må ligge fast.

Til Aftenposten sier Isaksen at han er villig til å se på mulighetene som ligger i dagens lovverk. En av mulighetene som ble nevnt under seminaret, var å utnytte konkurranseloven paragraf 11 om diskriminerende adferd overfor dominerende aktører.

– Det kan hende vi kan bruke de mulighetene vi har mer aktivt, ja kanskje aggressivt, sier Isaksen etter innlegget sitt, uten å kommentere paragraf 11 direkte.

Utfordret leverandørene

Samtidig utfordret ministeren leverandørene, det vil si Orkla, Ringnes, Bama og resten av bedriftene som produserer maten vår.

– Det at konkurransen ikke er god nok kan skyldes at leverandørenes prispolitikk ikke er god nok, sa ministeren.

Han pekte på at forskjellen mellom Norge og andre land er at det ikke er noen nye butikketableringer i dagligvarebransjen.

I tillegg har en av de to nettaktørene, Marked.no, gått konkurs etter å ha forsøkt seg. Kolonial.no, den andre utfordreren, sier at de måtte etablere en innkjøpsavtale med Rema for i det hele tatt å ha mulighet i markedet.

Med det som utgangspunkt stilte Isaksen følgende spørsmål til leverandørene:

– Hvorfor ser ikke Tine, Nortura eller dere andre dere tjent med å stimulere til at nye aktører lykkes?, sa Isaksen.

Han mener det bør være i leverandørenes interesse å gi utfordrerne lavere priser.

– En av tingene både Marked.no og Kolonial.no påpeker, er at innkjøpsbetingelsene deres er veldig høye. Samtidig sier leverandørene at det er for få og for store aktører.

Orkla: – Ja, det kan vi

Norges største leverandør, Orkla, sier følgende til Aftenposten om Isaksens utfordring om å bidra til flere aktører:

– Ja, det kan vi helt klart, sier konserndirektør for myndighetskontakt Håkon Mageli.

– Har dere hjulpet nye aktører inn i markedet ved å gi dem lavere priser?

– Vi kan ikke kommentere spørsmål om våre betingelser, sier Mageli.

Han sier videre at Orkla er positiv til en utredning, men en utredning må gjelde flere mulige tiltak og at de ikke kan låse seg til en løsning før konsekvensene er vurdert.

Ingen av leverandørene er på talerlisten denne dagen. De er representert av Dagligvareleverandørenes forening, ved administrerende direktør Helge Hasselgård.

– Prisene er et resultat av forhandlinger mellom sterke parter. Det er ikke slik at leverandørene sitter og dikterer priser av hjertets godhet eller egne strategiske vurderinger. Handelen har en betydelig kjøpermakt, og den bruker de når prisene forhandles, sier Hasselgård.