Økonomi

NHO i streik mot egne prinsipper

Mens NHO Reiseliv er i streik for å slippe lokale forhandlinger, ønsker NHO at mest mulig av lønnsveksten skal skje lokalt. Forhandlingsdirektør Jostein Hansen ser ikke problemet.

Forhandlingsdirektør i NHO Reiseliv, Jostein Hansen vil at lønnstilleggene skal forhandles frem sentralt -stikk i strid med hva NHO tidligere har sagt.
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Et av Fellesforbundets mest sentrale krav er rett til å forhandle lønn lokalt, i tillegg til de sentrale forhandlingene. Arbeidsgiverne i NHO Reiseliv har sagt et høyt og tydelig nei. De vil at lønnstilleggene skal forhandles frem sentralt.

— Vi har mange kjeder som medlemmer, og de vil at lønnsoppgjørene skal skje sentralt. De ønsker at alle ansatte skal tjene like mye, sier Jostein Hansen, forhandlingsleder i NHO Reiseliv.

Det kan virke overraskende, med tanke på at NHO senest i fjor sommer skrev til medlemmene sine om lønnspolitikk, og presiserte at «en modell med bare sentral lønnsfastsettelse blir for stiv og lønnsdannelsens fordelingseffekt mellom sektorer vil bli betydelig svekket». Organisasjonen vil at lønnsveksten skal tilpasses hver enkelt bedrifts lønnsomhet, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Vanligvis er det LO som protesterer mot lønnsforskjeller. Er alt snudd på hodet i denne streiken?

— Nei, det vil jeg ikke si, svarer Hansen.

— Men kjedene ønsker å lønne alle likt, og la de lønnsomme subsidiere de som sliter. I bransjen har vi ikke tradisjon for lokale forhandlinger, og vi har ikke apparatet som skal til.

Les også

Streiken fører til flere stengte hoteller

Ole Brumm

— Men NHO er tydeligvis opptatt av at lønnsveksten skal skje lokalt, tilpasset den enkelte bedrift?

— Nå representerer ikke jeg NHO, men NHO Reiseliv. Det er forskjellige ideer i NHO også. Og det de skriver om lokal lønnsdannelse er vel først og fremst for dem som har lokal forhandlingsrett.

Rundt 75 prosent av NHOs medlemsbedrifter har lokale forhandlinger. Vanligvis ender de sentrale lønnsoppgjørene med to satser, en for dem med lokale forhandlinger og et høyere tillegg for dem uten. I år blir det som regel ikke gitt sentrale tillegg der det forhandles lokalt. Resten forventes å tilpasse seg en lønnsvekst på 2,4 prosent.

Jostein Hansen mener at Fellesforbundet stilte til forhandlingene med en slags «Ole Brumm-krav», med forventning om både store sentrale tillegg og rett til lokale forhandlinger.

— Jeg kan jo forstå at man ønsker både i pose og sekk, sier han tørt.

Møter seg i døren

LOs første nestleder Tor Arne Solbakken smiler litt i skjegget av argumentene. Han er vant med at det er NHO som krever å vri lønnsveksten over til lokale forhandlinger.

— Vi vil at de ansatte i bedrifter som går godt skal ha en mulighet til å dele overskuddet, sier han.

Solbakken mener historien viser at ansatte med tradisjon for lokale forhandlinger er vant med å ta hensyn til bedriftens økonomi.

Både Hansen og Solbakken viser til at dagens tariffavtale har en åpning for lokale drøftelser om lønn. Men de er enige om at det ikke fungerer særlig bra. For LO og Solbakken er løsningen å innføre lokale forhandlinger som i industrien, mens Hansen vil holde fast på det sentrale systemet.

Fastlåst konflikt

Fredag går 269 nye medlemmer i Fellesforbundet ut i streik, dermed er så godt som alle organiserte hotell- og restaurantarbeidere i streik.

Samtidig øker konfliktnivået rundt de rammede bedriftene, med påstander om streikebryteri og unødig pågående streikevakter. Streiken koster Fellesforbundet 23 millioner kroner i uken, det er trolig småtteri mot tapene arbeidsgiverne opplever når hotellene holder stengt.

Les også

Barnefamilie ble sperret ute fra beleiret hotel

Hansen sier at han tror på en løsning, selv om det ser mørkt ut nå.

— Det er vel så enkelt som at begge parter må gi seg. Avstanden var enorm under meglingen.

  • Her finner du NHOs listeover de berørte bedriftene
Les også

Fellesforbundet krever at Radisson-hotell må stenge

Reislivsdirektør Kristin Krohn Devold:

Les også

Det går ikke så det suser i norsk reiseliv