Slik søker du i skattelistene

Onsdag morgen er skattelistene for 2017 klare. Du får dermed mulighet til å sjekke inntekt, formue og skatt for naboen, sjefen eller statsministeren. Men husk – de du sjekker, får vite at du har sjekket dem.

Dersom man skulle sjekke hva naboen tjente før den digitale tidsalderen, måtte man møte direkte på de lokale ligningskontorene. Dette er fra da skattelistene ble lagt frem i 1999, og Aftenpostens fotograf rapporterte om laber interesse og få mennesker som ville sjekke.

Onsdag morgen kommer aviser over hele landet til å skrive om pengene som ble tjent i fjor. Da offentliggjør Skatteetaten de søkbare skattelistene.

Avisene kommer til å skrive sine saker, men du kan også sjekke inntekt, formue og skatt på hvem du måtte ønske. Inntil 500 visninger kan du sjekke i måneden, ifølge Skatteetaten.

Les også

Sjekk skattetoppene i din kommune

Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning.

Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene.

De får vite at du kikket

Det aller viktigste først: Alle du sjekker ligningen til, kan få vite det om de selv ønsker. Og du kan selv sjekke hvem som kikket på dine tall.

Du må logge inn på samme måte om du skal se hvem som har sjekket din ligning, som om du skal sjekke noen andres tall. Begge disse mulighetene finner du etter du har logget inn på Altinn.no.

Les også

Skattekartet: Tjener de mer i ditt nabolag enn på andre siden av byen?

Åpenheten er der fremdeles, men det gjøres færre søk i listene, bekrefter Skatteetaten.

– Dette er det femte året søk blir logget. Etter at ordningen med loggføring av hvem som søker i skattelistene trådte i kraft i 2014, har vi opplevd en betydelig nedgang i søk, skriver pressesjef Merete Bergeland Jebsen i en e-post.

De siste årene har det vært rundt 1,6 millioner søk pr. år i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på cirka 450.000 unike innlogginger.

– Da skattelistene var åpne for anonyme søk inntil fem år siden registrerte vi mer enn 16,5 millioner søk, sier Jebsen.

Målet til Stortinget var å redusere «snokingen» og mye tyder på at det ble oppnådd.

– Årsaken til at vi ser en gradvis nedgang i antall søk, er nok at mange vegrer seg for å søke av ren nysgjerrighet fordi du ikke lenger kan søke anonymt, sier Jebsen.

Antall som sjekker om noen har sett på deres ligningstall, har sunket år for år.

InntektsårAntall søkAntall unike innloggingerHvor mange sjekker søk på seg selv
201216.683.000926.600-
20132.172.000877.000676.000
20141.541.000466.000295.000
20151.609.000441.000251.000
20161.600.000440.000236.000
Kilde: Skatteetaten

Nytt marked

Men det er fortsatt mulig å søke opp folk anonymt. Varslingen om hvem som søker opp har nemlig skapt et marked for det som skattedirektøren omtaler som «snoking».

Flere aktører tilbyr seg å søke på dine vegne, mot betaling. Tilbyderne Aftenposten har sjekket tar mellom 59 for et søk på en person og opp til 3000 kroner for søk på fem personer.

Pressen mistet skattesøk, men lager saker

Mediene NRK, VG og Aftenposten gjorde tidligere hele skattelistene tilgjengelige og søkbare for sine lesere. Den muligheten fjernet imidlertid Stortinget i 2011.

Skattelistene ble da ofte brukt som ringelister for telefonselgere eller annen kommersiell bruk og det var dette som var hovedargumentet for å stenge listene.

Prinsippet om åpenhet i Norge står likevel så sterkt at medier som ønsker det, kan få tilsendt de komplette skattelistene til redaksjonelt bruk.

Aftenposten og andre medier bruker skattelistene til å lage redaksjonelt stoff.

Aftenposten vil for eksempel komme med saker om hvem som bidrar med flest skattekroner, hvordan formuene er fordelt rundt om i landet og i hovedstaden, og hvor stor inntekt, formue og skatt maktpersoner er ført opp med.

I tillegg bruker vi informasjonen i listene gjennom året, om det er i enkeltsaker eller i større graveprosjekter.

De søkene mediene gjør i skattelistene, er det ingen som har oversikt over.