Økonomi

Øystein Olsen tror det snur til oppgang sommeren 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen har nettopp startet på det siste året i åremålet som sjef i Norges Bank.

Lønnstagerne må klare seg uten ekstra kjøpekraft i år, spår Olsen. Men renten blir enda lavere.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

— 2016 blir nok det vanskeligste året. Produksjonsveksten blir svak og ledigheten vil øke fra dagens nivå.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gyver løs på det siste året i sitt åremål. Med styringsrenten i sin makt leder han an i kampen mot dårlige tider fra sitt ganske store kontor i Norges Bank.

I et intervju med Aftenposten beskriver han utsiktene for en norsk økonomi som har fått oljesjokk.

Ingen høy ledighet

"Omstilling" er til det kjedsommelige blitt det nye slagordet. Mange på Vestlandet har sørgelig erfart at dét betyr å miste jobben .

— Det er så godt som umulig å unngå økt ledighet i de omstillingene som skjer. Ved massiv bruk av oljepenger kunne det kanskje vært unngått i en kort periode. Men lavere oljepris betyr jo det motsatte på lengre sikt: Staten får mindre å rutte med og må dermed bruke mindre oljepenger. Derfor er ikke mer oljepenger løsningen i det lange løp, sier Olsen.

Han spår en registrert ledighet som topper seg på 3,4 prosent i 2017.

— Dette er ingen høy ledighet internasjonalt sett, sier han. I desember i fjor var den 3,2 prosent, justert for sesongvariasjoner.

Alle avviser krisen

Statsministeren, finansministeren og Olsen vært samstemte i sitt budskap: "Det er ingen krise!" Han avviser at de har snakket sammen for å føre en verbal kampanje mot økonomisk mismot.

I stedet retter Olsen blikket fremover mot oppgangen han venter for norsk økonomi.

— Vi tror det snur rundt sommeren 2017. Da vil både eksporten og det private forbruket ta seg opp. Vi tegner ikke et dystert bilde, sier han.

Likevel viser Norges Bank krystallkule at den registrerte ledigheten bare vil synke litt fra toppen i år og frem til 2018.

Her er et debattinlegg som er kritisk til Norges Bank:

Les også

Norges Banks rentekutt er en risikosport

Her er Ola Storengs kommentar etter siste rentemøte:

Les også

Neste jul vil boligrentene i Norge være enda lavere. Det er ingen god nyhet

Nasjonal trøst

Sterkere omstilling er den nasjonale utfordringen. Svakere krone er den nasjonale trøsten. Olsen sier kronen har svekket seg 20 prosent på ett og et halvt år. Styringsrenten er samtidig kuttet fra 1,5 til 0,75 prosent på ett år.

Svært sterke markedskrefter styrker lønnsomheten og konkurranseevnen til næringslivet. Det skjer uten utredninger, uten forhandlinger og uten et eneste vedtak i politiske organer. Effekten av 15 års lønnstillegg er visket ut på noen måneder uten at noen klager.

— Svakere kronekurs stimulerer næringslivet, mens rentekutt og statsbudsjettet stimulerer hele økonomien, sier Olsen.

Men kronekursen lever ikke helt sitt eget liv. Rentekuttene det siste året bidrar. Lavere renteforskjell til utlandet får flyktig global kapital til å forlate plasseringene i kroner. Kronene blir solgt og kursen synker.

Ulempen med den nasjonale trøsten er at den gjør importen dyrere. Dette viser seg selvfølgelig ved stigende priser ute i butikkene. I går kom tall som viser at prisene steg 2,1 prosent fra 2014 til 2015.

Ingen konflikt mellom mål

Olsens oppdrag fra Finansdepartementet er å holde den årlige prisveksten rundt 2,5 prosent over tid. Rentekuttene bidrar dermed både til å hjelpe næringslivet i omstillingene og til å øke den prisveksten han har fått i oppdrag å passe på.

— Er lav ledighet eller målet for prisveksten det viktigste for Norges Bank?

— Vårt primære oppdrag er knyttet til prisveksten. Renten er kuttet og kan bli kuttet mer, og utsiktene viser at prisveksten vil ligge nær målet de neste årene. Når dette er på plass, kan pengepolitikken også være førstelinjeforsvaret i konjunkturstyringen og bidra til å styrke sysselsettingen og veksten, sier han.

Gitt de økonomiske utsiktene, er Olsens budskap at i rentesettingen drar både hensynet til prisveksten og behovet for å styrke næringslivet i samme retning.

— Svakere krone drar prisveksten mot målet og det letter omstillingene i næringslivet, sier han.

Med andre ord: to gode ting på én gang. Olsen slipper å utfordre Stortinget ved å fremstå som ufølsom økonom som bruker renten til å nå prismålet mens ledigheten bare stiger .

Lav lønnsvekst

På NHO-konferansen forrige torsdag sto LO-lederen og NHO-sjefen symbolsterkt på sammen på scene for å snakke om omstillingene. Til våren møtes de igjen i lønnsoppgjøret.

Olsen spår at lønnsveksten i 2015 vil vise seg å bli den laveste på 20 år. For 2016 spår han null vekst i kjøpekraften for lønnstagerne.

— Dette er uvant for norske lønnstagere i forhold til årene vi har bak oss. Vi har hatt en lang periode med uvanlig høy vekst i reallønnen. Jeg leser og hører at arbeidslivets største organisasjoner er sitt ansvar bevisst. Lønnsveksten er på vei ned, sier han.

Olsen hjelper til

Utover å lage prognoser for lønnsvekst og prisvekst vil Olsen ikke gi råd til partene i arbeidslivet. Men han er klar på arbeidsdelingen mellom Norges Bank og partene i arbeidslivet.

— Renten og alle kanalene den virker gjennom kan ikke alene sørge for omstillingen Norge trenger. Partene i arbeidslivet må gjøre sin del av jobben i lønnsoppgjørene. Lav lønnsvekst er en forutsetning for at rentesettingen kan hjelpe til i omstillingene. Når utsiktene for prisvekten er forankret nær målet, kan renten settes lavt og vi kan tillate at kronen svekker seg. Det styrker konkurranseevnen, sier Olsen.

- Dere spår at dette vil skje?

— Vi spår i alle fall at lønnsveksten vil holde seg godt under 4 prosent hvert år til 2018. Vi varsler samtidig at styringsrenten kan bli enda lavere og holde seg under 1 prosent ut 2018, gitt utsiktene slik de er nå.

Kan søke på nytt

Når 2016 er over, er også Olsens åremål over. Han vil ikke svare på om han søker en ny seksårs periode.

— Jeg har i alle fall et halvt år til å tenke meg om.

Les også

  1. «Folk bør ha sin egen hyggestund og sin egen mage i tankene»

  2. Styringsrenten holdes uendret

  3. Sjeføkonom: Prisene vil øke, lønningene holder ikke tritt