Andre del av Gjerdrumrapporten vil plassere ansvaret for kvikkleireskredet

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at siste del av Gjerdrumutvalgets rapport vil markere begynnelsen på slutten av kvikkleiretragedien i 2020.

Det store leirskredet i Ask i Gjerdrum kommune gikk natt til onsdag 30. desember 2020. Mandag kommer det regjeringsoppnevnte utvalgets rapport om tragedien som kostet ti mennesker livet.
  • NTB-Peter Tálos
Gjerdrumutvalget legger mandag fram andre del av utredningen etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Her fra da leder Inge Ryan la fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet fjor høst.
Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte fredag Gjerdrum, der han fikk en orientering om sikringsarbeidet som er gjort etter kvikkleireskredet i desember 2020. Statsråden ble vist rundt av NVEs regionsjef Toril Hofshagen (t.v.), Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (med ryggen til) og NVE-sjef Kjetil Lund (t.h.).
Advokat Jan Fougner under et pressemøte i Ask i forbindelse med at Gjerdrum kommune ble siktet etter leirskredet i 2020.

Mandag legger Gjerdrumutvalget fram sin endelige rapport om forebygging av kvikkleireskred i Norge. Da vil det også komme fram hvem utvalget mener skal gis et ansvar for skredet i Ask sentrum i romjulen for litt over et år siden.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NTB at han kjenner hovedlinjene i utvalgets konklusjoner, men ikke detaljene. Han vil på forhånd ikke si noe om hva han vet eller tenker om utredningen han vil få overrakt av utvalgsleder Inge Ryan.

Viktig rapport

– Jeg ser fram til at rapporten kommer. Den er viktig og vil markere starten på avslutningen av erfaringene fra skredtragedien, sier Aasland til NTB.

Den første delen av utvalgets rapport kom i fjor høst og fokuserte på å belyse selve årsaken til skredet som skjedde natt til 30. desember 2020. Ti mennesker mistet livet da 14 bygninger ble slukt av leirmassene som løste seg opp og drev nedover like i utkanten av Ask sentrum.

– Det blir interessant å høre hva utvalget vektlegger og hva som kommer av tydeliggjøring av ansvarsforhold, sier Aasland.

Sterk opplevelse

Fredag var olje- og energiministeren på sin første befaring i rasområdet. Han møtte ordfører Anders Østensen (Ap) og NVEs regionleder Toril Hofshagen, som begge har jobbet kontinuerlig med konsekvensene av skredet siden det gikk i romjulen for over ett år siden.

Som første offisielle besøkende fikk Aasland fredag også lov til å gå ned i selve skredgropen. Mer enn ett år etter tragedien er arbeidene med å sikre området kommet så langt at det ble ansett som trygt å la statsråden se kvikkleireskredets herjinger på nært hold.

– Det var en sterk opplevelse. Dette er en hendelse og tragedie som har berørt oss sterkt, og det å ha vært der og sett sikringen og arbeidet med å sette området tilbake til en stand sånn at folk kan ta det i bruk igjen, har vært viktig for meg, sier Aasland til NTB.

Kommunen siktet

I februar siktet politiet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i forkant av skredet. Dette kom som et sjokk på kommuneledelsen som sa den opplevde at politiets siktelse både er feilaktig og urimelig. Kommunen har engasjert toppadvokat Jan Fougner til å representere kommunens interesser i den videre prosessen.

Fougner sier til NTB at han ser fram mot framleggelsen av utvalgets utredning mandag.

– Vi arbeider slik som planlagt. Vi har innhentet store mengder nye dokumenter og skal ha samtaler med personer politiet ikke har snakket med. Vi er også godt i gang med en juridisk utredning til Statsadvokaten. Vi følger godt med på arbeidet til Ryan-utvalget og ser fram til fremleggelsen mandag. Det store spørsmålet er hvilke lovendringer utvalget foreslår, sier Fougner.

Kommunen er siktet for brudd på ny og gammel straffelov, samt naturskadeloven, for at den over en periode på 13 år ikke fulgte opp tolv varsler og bekymringsmeldinger knyttet til utglidninger i Tistilbekken, der raset ble utløst. Fougner mener politiets siktelse er gal og uttalte at han tror saken vil bli henlagt av.

Statsadvokaten avventer

Statsadvokat Andreas Schei, som skal ta stilling til politiets siktelse, har uttalt at han vil avvente konklusjonene til Gjerdrumutvalget før han avgjør hva som skal skje videre med politisaken.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil ikke kommentere verken straffesaken politiet har reist eller utvalgets konklusjoner før den offentlige framleggelsen.

– Det blir ikke riktig av meg å gå inn og kommentere det. Nå må vi se på hva som kommer fram i rapporten, og som skal sendes videre på høring. Vi må bruke erfaringene og det som kommer fram i rapporten på best mulig måte, sier Aasland.