Fire ting du må vite om pensjon

Pensjon er ikke så vanskelig, men pensjonssystemet er mer individualisert enn før. Det betyr at du selv må ta mer ansvar. Her er de fire viktigste tingene du bør kjenne til.

Vet du forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning? Disse fire tingene må du vite om pensjon, skriver forbrukerøkonom i Storebrand Kristina Picard.
  • Aftenposten Redaksjon
Kristina Picard er forbrukerøkonomi i Storebrand.
  1. Alleårsregelen og konsekvensene det får hvis du vil jobbe redusert eller ta et friår.Pensjon tjenes opp gjennom all inntekt som innberettes til skatteetaten gjennom arbeidslivet, fra du er 13 til du er 75 år, mens det tidligere var de 20 beste årene som talte. Et beløp tilsvarende 18,1 prosent av inntekt opptil cirka 600 000 i året, spares i pensjonsbeholdningen din hos folketrygden. Dette, kombinert med pensjon fra arbeidsgiveren din og det du selv sparer, utgjør pengesekken du skal leve av som pensjonist.

2. Forskjellen på ytelses— eller innskuddspensjon.

De aller fleste i privat sektor har innskuddspensjon som forvaltes av en pensjonsleverandør i aksje- og rentemarkedet. Innskuddspensjon baseres på hvor mye bedriften setter inn hvert år, og hvordan markedene utvikler seg. I innskuddspensjon kan du selv velge hvordan pensjonen plasseres. Er du ung bør du ha en stor andel i aksjer for å sikre best mulig avkastning. Jobber du i stat eller kommune, har du ytelsespensjon, som garanterer en viss prosentandel av lønnen din utbetalt som pensjon.

3. Forskjellen på et pensjonskapitalbevis og en fripolise.

Dette er pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold. Et pensjonskapitalbevis kommer fra en innskuddspensjon og investeres i aksjer og renter. En fripolise stammer fra en ytelsespensjon og gir en garantert årlig avkastning. Noen har pensjonsleverandører har åpnet for at du kan velge om du også vil investere fripolisene dine i aksjer og renter for å få en høyere forventet pensjon, mot at du sier fra deg den garanterte avkastningen.

4. Hva som er en god og en mindre god pensjonsordning

Omtrent halvparten av de med innskuddspensjon har en minimumsordning, som betyr at arbeidsgiver setter av to prosent av din bruttolønn til pensjonssparing hvert år. En med tilsvarende jobb som deg i en annen bedrift, kan imidlertid få fem, eller kanskje til og med syv prosent i innskudd. Forutsatt normal lønn og lønnsvekst, vil denne personen kunne få 100 000-150 000 kroner mer enn deg i pensjon – hvert år i utbetalingsperioden. Derfor er det viktig å se lønn og pensjon i sammenheng. En minimumsordning kan bety at du må spare en del selv for å sikre den levestandarden du ønsker deg som pensjonist.

Les også: