Økonomi

Skuffende fra Statoil i tredje kvartal

Statoil leverte et driftsresultat som var langt under det analytikerne hadde forventet. Lave olje- og gasspriser får skylden.

Driftsresultatet for tredje kvartal i år er kun en tredjedel av hva det var i fjor.
  • Petter Winther
  • Stine Barstad
    Journalist

Det justerte driftsresultatet for tredje kvartal var på 636 millioner dollar, mot 2 milliarder dollar for samme periode i fjor.

I en børsmelding skriver oljeselskapet at kvartalet var kjennetegnet ved fortsatt svake markeder.

– De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

– Resultatet kjennetegnes av vedvarende svake olje - og gassmarkeder. Men vi ser klare tegn på på at vi er på vei til en bedre balanse i markedet, la Sætre til.

  • Samtidig, for aller første gang lyset Statoil ut jobber innen solenergi.

Går med underskudd ute

På forhånd var det ventet et lavere resultat enn fra tilsvarende periode i fjor, men 636 millioner var likevel mye mindre enn forventet.

Analytikerne hadde forventet et justert resultat på 957 millioner dollar.

Selskapet fortsetter å tape penger på utenlandsvirksomheten. Her hadde selskapet et underskudd på 596 millioner dollar. I Norge endte driftsresultatet på 999 millioner kroner. Det er nesten halvert sammenlignet med driftsresultatet på 1,9 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Kutter lete- og investeringskostnader

Samtidig fortsetter Statoil å redusere investeringene sine. Prognosene for investering kuttes fra 12 til 11 milliarder dollar. Prognosene for letekostnader kuttes reduseres fra 1,8 til 1,5 milliarder dollar.

Reduksjonene i investerings- og letekostnader skyldes først og fremst kostnadsreduksjoner.

– Vi har nå de laverste kostnadene vi har hatt på norsk dokkel siden 2007, sa Eldar Sætre under dagens pressekonferanse.

Selskapet venter fortsatt å øke produksjonen med 1 prosent også neste år.

Holder igjen gass

Selskapet produserte noe mindre olje og gass i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet at selskapet har skrudd igjen gasskranene noe for å kunne selge gassen til høyere priser senere.

– Vi prioriterer verdi foran volum, og hvis man ser på kurvene for gasspriser fremover peker de svakt oppover. Vi velger å skyve gass frem i tid innenfor den fleksibiliteten produksjonstillatelsene gir oss, sier Sætre.

Han vil ikke oppgi hvor mye gass selskapet nå holder igjen, men sier volumene er «ikke ubetydelige».

Økt ulykkesfrekvens

Dagen etter at Statoil-sjef Arne Sigve Nylund møtte hos Petroleumstilsynet (Ptil) for å redegjøre for hvorfor de har hatt en rekke alvorlige hendelser med fare for tap av liv på to uker, kommer selskapet også med en oppdatering på ulykkesfrekvensen.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser var 0,8 for de siste tolv månedene fram til 30. september, opp fra 0,5 i samme periode i fjor.

Den siste måneden har Statoil hatt syv alvorlige hendelser på norsk sokkel. Ved tre av tilfellene har Petroleumstilsynet sagt at det var fare for at liv kunne gå tapt.

Seks av hendelsene har skjedd i oktober. Hadde disse vært med i tallene, hadde statistikken sett enda dårligere ut.

Gransker hendelser

– Det aller viktigste for oss er at det skal være trygt å jobbe i Statoil, så denne utviklingen er vi ikke tilfreds med, sa Sætre.

Han sier selskapet gransker alle alvorlige hendelser, og vil gå grundig til verks for å finne ut om hendelsene kan ha noen sammenheng med de kraftige kostnadsreduksjonene Statoil har gjennomført de seneste årene.

De ansatte har lenge advart om at kuttene kan gå ut over sikkerheten på sokkelen.

Frekvensen av «alvorlige hendelser» har gått ned de siste årene, men har den seneste tiden flatet ut, og økte altså i siste kvartal.

– Vi vil se om det er noen sammenhenger vi som ikke er lett å se på overflaten, sa Sætre.

For aksjonærene har styret besluttet å betale et utbytte på 0,2201 dollar per ordinær aksje for tredje kvartal. Aksjonærene får valget mellom kontantutbetaling eller aksjekjøp med rabatt.

Les mer om

  1. Equinor
  2. Eldar Sætre