Ministersønnen endret forklaring om millionbetalingen fra Yara

– Jeg var under sterk medisinering og var ikke ved mine fulle fem, sier Mohamed Ghanem.

Mohamed Ghanem forklarer seg svært forskjellig om grunnen til at han fikk overført 1,5 millioner dollar fra Yaras forretningspartner.

– Det du sier nå er jo en helt annen historie enn det du sa i Stockholm, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i bevisopptaket med Mohamed Ghanem som ble avspilt under ankesaken mot de fire korrupsjonsdømte tidligere Yara-toppene.

De fire er tiltalt for å ha betalt 1,5 millioner dollar i bestikkelser til Mohamed Ghanem, som var sønn av den tidligere statsministeren og fungerende oljeministeren i Libya. Faren, nå avdøde Shukri Ghanem, var også styreleder i det nasjonale libyske oljeselskapet, som Yara var i forhandlinger med.

Etterforskningen til Økokrim viste at Ghanem fikk utbetalt 1,5 millioner dollar til en konto i Sveits. Betalingen ble gjort av en forretningspartner på vegne av Yara. Partneren fikk senere tilbakebetalt «lånet» ved at Yara betalte overpris for flere båtlaster med ammoniakk.

Ingen av partene i saken benekter at betalingen ble gjort på denne måten. Yaras tidligere juridiske direktør, Kendrick Wallace, har forklart at betalingen ble skjult fordi Ghanem ønsket konfidensialitet rundt avtalen på grunn av farens stilling i Syria, mens Yara fryktet hva pressen ville skrive om «konsulentavtalen» ble kjent.

Ghanem ble avhørt av Økokrim i Stockholm i 2013. Han hadde da status som mistenkt i saken, og reiste ifølge Økokrim frivillig til Sverige for å la seg avhøre. Med seg hadde han fire advokater.

I dette avhøret ble Ghanem spurt om bakgrunnen for millionutbetalingen fra Yaras forretningspartner Nitrochem. Ghanem forklarte da at dette var betaling for konsulenttjenester han hadde ytt selskapets russiske eier i Midtøsten i perioden 2006–2007.

– Var deprimert og medisinert

Ghanem stilte ikke som vitne da Yara-saken var oppe i Oslo tingrett, men før behandlingen i lagmannsretten ble det gjennomført bevisopptak med Ghanem i København.

Her forklarer han at de 1,5 millioner dollarene han mottok var betaling fra Yara for rådgivningsbistand i forbindelse med forhandlingene med det statlige libyske oljeselskapet. Ifølge Ghanem selv var oppdraget blant annet å bidra med informasjon om libyske kontrakts- og ansettelsesregler, gi informasjon om fremdrift i forhandlingene, og hjelpe til med å identifisere eventuelle flaskehalser i forhandlingsprosessen.

Konfrontert med endringen i forklaring, viser Ghanem til at han under avhøret i Stockholm ikke var «ved sine fulle fem».

– På det tidspunktet var jeg under sterk medisinering og var ikke i min normale sinnstilstand, sa han.

Han pekte på at han var deprimert og redd for sin egen og familiens sikkerhet etter det han omtaler som drapet på faren, og revolusjonen i Libya.

– Så det du sa om at de 1,5 millioner dollarene var betaling for konsulenttjenester for Makhlai (Nitrochems eier, red.anm.) var bare noe du fant opp? ville førstestatsadvokat Bård Thorsen vite.

– Jeg ønsker ikke å gjenta det jeg har svart, svaret mitt er det samme som før, sa Ghanem.

Ifølge Økokrim opplyste hverken Ghanem selv eller advokatene hans om medisineringen under avhøret i Stockholm.

Betalte Yaras Midtøsten-representant

Ministersønnen ble også spurt om hvorfor han overførte 200.000 dollar til Yaras tidligere representant i Midtøsten, Zafer Nahawi, som introduserte Ghanem for Yaras juridiske direktør.

Overførselen fant sted rett etter at han fikk betalingen fra Yara. Dette er nye opplysninger som ikke var fremme under behandlingen i tingretten.

– Jeg betalte et «introduksjonshonorar» til Herr Nahawi. Dette er et honorar til noen som henviser kunder til deg, og er vanlig i vår kultur. Han var en frittstående rådgiver for Yara og flere andre store, norske selskaper, og derfor betalte jeg dette til ham, sa han.