Equinor forlenger produksjon ved Statfjord A til 2027

Equinor skroter planene om å stenge Statfjord A i 2022 og forlenger produksjonen til 2027. Også Statfjord B og C får lengre levetid.

Oljeboringsplattformen Statfjord A ble slept ut i Nordsjøen allerede i 1977 og tatt i bruk i 1979. Her er den på vei ut fra Rogalands fjorder.

– En omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort, opplyser Equinor.

Statfjord B og C skal forlenges i hvert fall til 2035. Equinor og deres partnere ønsker å forlenge produksjonen i feltet til 2040.

Det skal nå blant annet utføres nødvendige oppgraderinger av plattformene.

– Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig. Det skal bores omtrent 100 nye brønner frem mot 2030, opplyses det.

Skal bores nye brønner før 2025

Statfjord-feltet er norsk oljehistories største pengemaskin. Feltet har hatt en inntjening på over 1600 milliarder kroner.

Så langt er det boret 480 brønner på Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. De aller fleste av de nye brønnene skal bores før 2025, opplyser selskapet til Stavanger Aftenblad.

– Det skal bores fra alle de tre plattformene, altså Statfjord A, B og C. Dette innebærer en betydelig oppgradering av plattformene. I dag er det ett borelag totalt på de tre plattformene, dette vil bli utvidet til fire, sier talsperson Morten Eek.

I tillegg skal Equinor hente inn én borerigg som skal bistå i arbeidet med å bore flere brønner.

– Vi går ikke ut med tall for investeringene, men det er i milliardklassen, sier Eek.

Statfjord A-plattformen fotografert i 2007.

Bakgrunnen for at Statfjord-feltet likevel ikke skrotes, er at Equinor og de andre partnerne på feltet ser at det fortsatt er store ressurser igjen i området. Disse ressursene vil de utvinne med å bore 100 nye brønner.

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen. Det er derfor gledelig at vi nå, sammen med våre partnere, kan forlenge produksjonsperioden og fortsette verdiskapingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, i en melding.

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor i meldingen.

Les også

«Svarte Equinor kler seg i grønt», skriver økonomijournalist Sigurd Bjørnestad

På utslippstoppen i Norge

Statfjord-feltet er på toppen av utslipp i Norge. Equinor varsler at de vil gjøre noe med dette når levetiden til feltet forlenges.

Klimagassutslippene skal halveres i løpet av de neste fem årene, opplyser selskapet. Det skal skje ved at energiforbruket ikke økes, selv om aktivitetene økes.

De absolutte utslippene fra Statfjord skal kuttes med mer enn 40 prosent, lover Equinor, og viser til at dette er i tråd med selskapets nye klimaambisjon for norsk sokkel, med kutt på 40 prosent til 2030 og ned mot nær null utslipp i 2050.

To dager etter den offisielle åpningen av det enorme Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen kan olje- og energiminister Sylvi Listhaug (til høyre) konstatere at det skal bores 100 nye brønner på Statfjordfeltet. Her sammen med statsminister Erna Solberg.

Listhaug: – Gledelig

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at nyheten er gledelig.

– Den forlengede levetiden betyr at viktige arbeidsplasser videreføres, fremtidige oppdrag til bedrifter på fastlandet og ikke minst mer verdiskapning som kommer samfunnet til gode, sier hun til NTB.