Frp tar kamp for ferjepriskutt i Stortinget

Frp nekter å godta at ferjeprisene bykser opp igjen når «koronarabatten» utløper i høst. Nå lover partiet knallhard kamp for å få ned prisene permanent.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) besøkte i mars Møre og Romsdal, hvor det har vært protester mot økte ferjepriser. Frp er ikke imponert over det regjeringen har kommet med for å få ned ferjeprisene og varsler kamp for billettkutt i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Onsdag innleder Fremskrittspartiets Helge André Njåstad forhandlinger med regjeringspartiene på Stortinget om kommuneproposisjonen.

Da vil han fremme krav om flere hundre millioner kroner i økt støtte til fylkeskommunene for å få ned ferjeprisene.

– Vi hadde forventet at de skulle gjøre noe med dette ettersom de stilte med svelespisende statsråder på ferjetur, sier Njåstad til NTB.

Ferjeopprør

Han viser til at distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i mars besøkte Møre og Romsdal, ett av fylkene hvor «ferjeopprørere» har protestert mot økte billettpriser.

– Det eneste de kom med, var noen penger til nullutslippsferger. Det er jo hyggelig nok i seg selv, men vil ikke bidra til å få ned prisene for næringslivet og vanlige folk, sier Njåstad.

Regjeringen la i revidert nasjonalbudsjett inn 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene.

Da Hareide og Helleland besøkte Møre og Romsdal fikk de høre historier om enkeltpersoner som har fått 10.000 kroner i økte ferjeutgifter årlig. Også i Nordland og Vestland har det vært protester mot økte priser.

Lavmoms

Utbruddet av koronavirus i Norge har sørget for å holde ferjeopprøret unna avisforsidene. Én grunn til det er at prisene faktisk er redusert. Det skyldes at den lave momssatsen er redusert fra 12 til 6 prosent til og med oktober.

Men hva som skjer etter den tid, er uvisst. Det uroer Njåstad. Han er ikke beroliget av regjeringens grep i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi ønsker at ferjeprisene skal gå ned permanent. Vi må finne en modell som gjør at pengene ikke går som frie inntekter til fylkeskommunene, men faktisk direkte til dem som trenger det, sier han.

Njåstad nevner øremerking, målretting eller en belønningsordning for selskaper og fylker som holder prisene nede, som mulige veier å gå.

Kollektivsmell

Njåstad trekker også kollektivselskapenes prekære økonomiske situasjon som et sentralt tema i forhandlingene.

– Det er en floke som må løses nå, ellers vil kollektivselskapene slite økonomisk, konstaterer han.

Også innretningen på støtte til havbrukskommuner og det Frp-politikeren beskriver som en omfordeling fra kommune til stat, blir tema.

– Det klinger ikke godt. Vi er avhengig av positive kommuner som legger forholdene til rette for havbruksnæringen, konstaterer han.

Strid om regnestykker

Koronakrisen har kostet norske kommuner dyrt, men anslagene spriker.

KS har anslått kommunenes tap i 2020 til mellom 18 og 27 milliarder kroner. Skattetap og redusert inntekt og ekstrakostnader kommer på minussiden, mens redusert lønns- og prisvekst oppveier noe av tapet.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) viser i et brev til Stortinget til at 10,8 milliarder i kompenserende tiltak og 9,1 milliarder spart som følge av lavere lønns- og prisvekst samlet utgjør en kommunepakke på 19,9 milliarder i 2020.

Astrup har satt ned et utvalg som skal beregne hvor mye kommuner og fylkeskommuner taper på krisen.

Frp har som mål å bli enige med regjeringspartiene om en helhetlig kommunepakke i Stortinget. Saken skal avgis fra komiteen 10. juni og behandles i plenum 17. juni.