Økonomi

Russland vil satse på bosetting i Arktis

Russland håper på å lokke mennesker til å bosette seg i Arktis ved å love penger, skattelette og bygging av infrastruktur i det sårbare miljøet.

Isbjørn i Arktis (illustrasjonsfoto)
  • NTB-AFP

I strategidokumentet «Etableringen av statlig politikk i Arktis fram til 2035» går det frem at Arktis er et område som er rikt på energi. I dokumentet, som er undertegnet av president Vladimir Putin, beskrives tiltak for å øke bosettingen i området ved hjelp av økt økonomisk utvikling og bedre infrastruktur.

Bør bli belønnet

Mennesker som kan tenke seg å bosette seg i det høye nord, bør bli belønnet, mener Moskva. Målet er å øke befolkningen slik at det er mennesker i området når store energiprosjekter skal utvikles og tusenvis av arbeidsplasser bli skapt.

Videre planlegger myndighetene å etablere en ny havrute for eksport av olje og gass gjennom nordområdet etter hvert som havisen blir borte.

Permafrosten påvirkes

Russland opplever store utfordringer knyttet til at permafrosten i Sibir blir påvirket av den globale oppvarmingen. Store områder er rammet av flom, tining og enorme skogbranner som konsekvens av dette.

Dette tas det høyde for i strategidokumentet som beskriver hvordan utbygging av ny infrastruktur skal foregå uavhengig av permafrosten. Det skal også bli strukket en undersjøisk høyhastighets fiberkabel på samme strekk som den planlagte transportruten i havet.

Les også

Skjebnemøte mellom Erdogan og Putin: Vil de redde forholdet eller sende verden ut i en dypere krise?

Les mer om

  1. Arktis
  2. Russland
  3. Bosetting