Offentlig sektor leder an i lønnsveksten: Statsansatte fikk mye mer enn industriarbeidere i fjor

I forhold til industrien fikk statsansatte historisk høy lønnsvekst i fjor. Forskjellen er den største på i alle fall 20 år. «Alarmerende», sier Fellesforbundet leder.

SSB-sjefen Geir Axelsen leder Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).
  • Sigurd Bjørnestad

I fjor var lønnsveksten i Norge ikke jevnt fordelt.

– Det har vært en høyere lønnsvekst i både kommunene og staten, og også i Spekter, enn det har vært i industrien, sier Geir Axelsen, lederen i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen for statlige virksomheter. Alle sykehusene som den viktigste Spekter-sektoren.

Lønnsoppgjøret 2020 er så smått i gang. Starten er alltid at TBU legger frem sin første rapport. Det skjedde mandag formiddag. Rapporten omtaler lønnsveksten i fjor og de økonomiske utsiktene for 2020.

Tallene viser at offentlig ansatte fikk langt bedre lønnsvekst i fjor enn de som jobber i industrien:

  • Statsansatte fikk i gjennomsnitt en vekst i årslønnen på 3,8 prosent i fjor. Det er over 1 prosentpoeng bedre enn i 2018.
  • Kommuneansatte fikk 3,5 prosent lønnsvekst, mens ansatte på sykehusene (helseforetakene) fikk 3,4 prosent.
  • Industriarbeiderne fikk 3,1 prosent i lønnsvekst. Funksjonærene, det vil i stor grad si ingeniørene, fikk 3,0 prosent.
  • Varehandelsbedrifter som er medlem i næringsorganisasjonen Virke fikk også 3,0 prosent vekst i årslønnen.

I 2018 var lønnsveksten mye mer lik i offentlig og privat sektor.

I alle fall ikke etter 1997 har lønnsveksten for de statsansatte ligget så langt foran NHOs industribedrifter som i fjor.

«Alarmerende» for Fellesforbundet

Jørn Eggum leder Fellesforbundet, der industriarbeiderne er en stor gruppe.

– Det er alarmerende at ansatte i stat og kommune i nok et år tar ut større lønnsvekst enn frontfaget, sier han.

Industrien er i lønnsoppgjørene definert som frontfaget. Det forhandler først og setter normen for hele økonomien, basert på lønnsomheten og tilstanden i bedriftene som konkurrerer med utlandet.

Eggum sier at lønnsveksten i industrien i fjor havnet akkurat der det var forventet etter lønnsoppgjøret i fjor.

– Både staten og kommunene skal over tid følge tilleggene i industrien. Vi ser nå at de fire år på rad har tatt ut mer enn industrien. Hovedorganisasjonene i offentlig sektor har et hovedansvar for å få dette tilbake på plass for å forsvare frontfagsmodellens legitimitet, sier han.

Eggum legger til at han venter på flere tall fra TBU før han går dypere inn i diskusjonen med offentlig sektor.

Vet ikke hvorfor

Axelsen kan ikke forklare den store forskjellen i lønnsvekst mellom offentlig sektor og industrien.

– TBU har ikke nok detaljer til her og nå å forklare de ulike utviklingstrekkene i detalj. Det kan være sammensatte årsaker bak dette, sier han.

Han er til daglig adm. direktør i Statistisk sentralbyrå.Er godt år for lønnstagerne

Budskapet fra Axelsen er at 2019 var et relativt godt år for lønnstagerne.

– Generelt har det vært en sterk lønnsvekst for alle grupper i 2019. Det har også vært reallønnsvekst og vekst i reallønnen etter skatt, sier han.

Reallønnsveksten er den prosentvise lønnsveksten minus prisveksten.

Jevnere mellom kvinner og menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn i 2019, mot 87,1 prosent året før.

Den gjennomsnittlige lønnen for kvinner var 88,9 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte i september.

Les også

SSB spår gode lønnsoppgjør og høy stemning på kjøpesenteret

Les også

Slik blir økonomien din i 2020

Offentlige sjefer fikk mer enn private

Veksten i gjennomsnittslønn, eksklusive opsjons- og naturalytelser, fra september 2018 til september 2019 var 2,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor.

Også her leder staten an i lønnsveksten: Toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning fikk en lønnsvekst på 3,8 prosent i fjor.