Økonomi

Unngår dyre varer i krisetider

Norske bedriftsledere er blitt mer pessimistisk, og mest depressive er de i Hordaland og Sogn og Fjordane.

- Allerede i mai 2008 så vi at nybilsalget kunne komme til å falle og tilpasset oss deretter, administrerende direktør Torgeir Halvorsen hos bilforhandleren Jæger.
  • Kjell Østerbø

Samtidig viser en finanskrisestudie ved NHH, at bedrifter som driver med biler, boliger, møbler og andre grunner er de som har mest grunn til å være bekymret, skriver bt.no. Disse er nemlig de mest utsatte under krisetider.

Hos bilforhandleren Jæger kjenner de seg igjen.

— Vi merker det økonomiske nedturene med en gang, og under finanskrisen måtte vi for første gang innskrenke staben en kort periode, sier administrerende direktør, Torgeir Halvorsen hos Jæger.

Kjøp av biler, møbler, hytter, hus, eller for den saks skyld skip, er såkalte varige goder som kan utsettes både av privatpersoner og bedrifter.

Nå viser DNBs bedriftsbarometer at bekymringen er tilbake i norsk næringsliv, og særlig i vest. For ett år siden trodde 31 prosent av bedriftslederne i Hordaland at de ville ansatte flere personer i løpet av 2011. Nå er det bare 12 prosent som venter at de i løpet av 2012 vil ansette flere mennesker. Bare Sogn og Fjordane er mer pessimistisk.

Utelukker ikke ny krise

NHH-professor Lasse B. Lien tør ikke avvise at vi er på vei inn i en ny krise. I så fall er det virksomhetene som driver med kapitalvarer som er mest utsatt.

- Kjøp av biler, møbler, hytter, hus, eller for den saks skyld skip, er såkalte varige goder som kan utsettes både av privatpersoner og bedrifter. Verdien av å vente på mer informasjon er høyere i krisetider enn ellers. Dessuten lånefinansieres ofte slik kjøp, og i krisetider er det vanskeligere å få kreditt for mange, sier NHH-forsker Eirik Sjåholm Knudsen.

Sammen med professor Lasse B. Lien har han funnet frem til hvilke type bedrifter som ble rammet hardest under finanskrisen i 2008 og 2009.

Les også

Norske arbeidstakere frykter ikke krisen

— Vi som lever med slike svingninger har lært oss til å følge godt med på hva avisene skriver, og hva forskere på NHH sier. Derfor er vi tidlig ute og justerer kursen. Allerede i mai 2008 så vi at nybilsalget kunne komme til å falle og tilpasset oss deretter, sier Halvorsen hos bilforhandleren Jæger.

Mange konkurrenter

Faktoren som ifølge NHH-forskerne slår nest sterkest ut, er bedrifter med mange konkurrenter og derfor pressede marginer allerede før krisen.

— Vi passer inn også der. Mottiltaket er nøkternhet, og aldri noen ekstravaganse. Bare se på veggene, møblene og skrivepulten min, sier Halvorsen, og slår ut armene på kontoret sitt.

— Ikke akkurat designmøbler fra i år, sier han og gliser godt.

Tjener mer ved dårlig salg

I tillegg til den generelle nøkternheten verner Halvorsen alltid om nøkkelpersonellet som ivaretar kundene og inntektene. Og for Jæger er det først og fremst selgerne og mekanikerne.

  • Våre servicetjenester, som verkstedet, står for hele 70 prosent av lønnsomheten vår. Og folk bruker faktisk verkstedet litt mer når nybilsalget faller. Halvorsen har derfor opplevd å ha høyere overskudd i år med elendig nybilsalg.

Ulempe å være stor

Nummer tre på listen av utsatte bedrifter er de med høyest gjeldsgrad.

— De bedriftene som har vesentlig høyere gjeldsgrad enn konkurrentene før krisen vil miste mye av sitt selvstendige handlingsrom under krisen. De må prioritere kortsiktig overlevelse selv når dette går på bekostning av evnen til langsiktig vekst, sier Lien.

Det mest overraskende for de to forskerne var at store bedrifter i gjennomsnitt var noe mer sårbare under finanskrisen enn små og mellomstore bedrifter. Da er det tatt høyde for ulike bransjer og ulik eksportandel.

— Det kan ha sammenheng med byråkrati og omstillingsevne. Kanskje kvier større bedrifter seg mer på å legge om, rett og slett fordi det tar lengre tid og får større konsekvenser for flere. Vi er usikre på forklaringen, men sikre på at størrelse har en effekt, sier Sjåholm Knudsen.

Les også

  1. Ny krise rammer mer enn industrien

  2. - Økonomisk pessimisme er som en epidemi