Ny lekkasje: Nå kan du søke i informasjon om 175.000 selskaper i skatteparadiset Bahamas

#BahamasLeaks: International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) offentliggjør opplysninger fra selskapsregisteret på Bahamas.

Dokumentlekkasjen Bahamas Leaks består av 1,3 millioner dokumenter fra selskapsregisteret på Bahamas.

21. september publiserer en rekke internasjonale mediehus sine funn fra den nye dokumentlekkasjen Bahamas Leaks. Lekkasjen består av dokumenter fra selskapsregisteret på Bahamas fra 1990 til i dag.

Samtidig offentliggjør journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) informasjon om rundt 175.000 selskaper som er registrert på Bahamas.

Hvem som helst kan nå gå inn og søke i denne informasjonen i en gratis, digital database.

Finner du noe interessant i databasen? Kontakt Aftenpostens journalister her, eller varsle oss helt anonymt her. Husk at e-post ikke er en sikker kommunikasjonsform.

Norske myndigheter vil sjekke opplysningene

I databasen kan man blant annet søke etter selskapsnavn og styremedlemmer. Fra før inneholdt databasen opplysninger fra dokumentlekkasjene Panama Papers og Offshore Leaks.

Totalt er det nå informasjon om 495.038 selskaper i databasen, som heter Offshore Leaks Database.

De søkbare dataene vil kunne vise selskapsstrukturer og koblinger mellom mennesker. Norske skattemyndigheter har tidligere fortalt til Aftenposten at de bruker ICIJs database aktivt i søk etter opplysninger om norske skattytere. Også Bahamas-opplysningene vil vurderes av myndighetene.

– Vi vil til enhver tid vurdere de informasjonskildene vi har, og dette blir en av mange kilder vi vurderer, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Bahamas stiller generelt sett lite krav til selskapene om hva de må rapportere inn til registeret.

Tax Justice Network i Norge mener informasjonen som nå legges ut, vil gi en viktig pekepinn på hvilken kvalitet man kan vente å få på informasjonen fra Bahamas dersom landet skulle gå med på global informasjonsutveksling.

– Vi mistenker at kvaliteten på informasjonen er svært dårlig, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen.

Les også

Slik svarer Bahamas etter dokumentlekkasjen

– I kjernen av vårt samfunnsoppdrag

Det er bare et halvt år siden Aftenposten i samarbeid med over 100 andre medieorganisasjoner publiserte avsløringer fra dokumentlekkasjen Panama Papers. Tidligere har også Aftenposten vært med på å jobbe frem andre avsløringer om skatt og hemmelighold, for eksempel SwissLeaks og Luxembourg Leaks.

– Det er ingen ting som har brakt debatten lengre og raskere frem enn disse lekkasjene fra skatteparadisene. Det er først da politikerne føler presset stort nok til å opprettholde trykket mot skatteparadisene og finansielt hemmelighold, sier Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network i Norge.

Bahamas Leaks er langt mindre enn Panama Papers i omfang, men flere store navn er blitt funnet i materialet, som er gransket av journalister fra hele verden.

– Aftenposten er opptatt av åpenhet. Det er i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å avdekke saker der maktpersoner forsøker å skjule interesser eller verdier, og det er viktig for oss å bidra til at vi får en debatt rundt bruken av skatteparadiser og strukturene som hører til disse. Det arbeidet vil vi fortsette med, og samarbeidet med våre internasjonale kolleger i forbindelse med Bahamas Leaks er en viktig del av dette, sier Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

Vil fjerne hemmeligholdet

– Vi ser det som en tjeneste til offentligheten å gjøre denne type grunnleggende informasjon tilgjengelig for alle, sier Gerard Ryle, direktør i ICIJ.

– Det er mye som taler for at der det finnes hemmelighold, finnes også muligheten til å begå ugjerninger. Så la oss fjerne hemmeligholdet, legger han til.

Aftenposten har funnet en rekke norske navn i materialet, men i de aller fleste tilfeller er dokumentasjonen mangelfull. Flere av nordmennene er dessuten åpne om sin virksomhet på Bahamas, og noen har opptrådt som styremedlem i selskaper der i kraft av sin arbeidsrolle i Norge.

Det er ikke ulovlig å ha et selskap i et skatteparadis, så lenge man oppgir verdiene til skattemyndighetene.

ICIJ understreker at de ikke hevder at personer eller selskaper som oppgis i databasen, har gjort noe ulovlig. Husk også at mange har like eller lignende navn.

Dersom du oppdager noe feil, kan du kontakte ICIJ direkte.

Ikke alle dokumenter blir offentlig

Ikke alle dokumentene fra lekkasjen blir offentliggjort, kun grunnleggende informasjon om selskapene og deres styremedlemmer.

På Bahamas er det heller ikke noe krav om å oppgi den reelle eieren av selskaper. Det betyr at eiere som bruker en struktur som skjuler eierskapet, ikke vil vises i basen.

Databasen inneholder heller ikke de underliggende dokumentene som fakturaer, kontrakter og stiftelsesdokumenter.

Aftenposten kommer hverken til å overlevere underliggende dokumenter eller gi fra oss lister med navn til norske skattemyndigheter.