Økonomi

Skipet med skifergass er dårlig nytt for Norges største næring

Den første lasten med amerikansk skifergass ankom Storbritannia tirsdag morgen.

Selskapet Ineos har allerede fått laster med amerikansk skifergass til Bamble. Tirsdag kom den første lasten med skifergass til Storbritannia.
  • Stine Barstad
    Journalist

Den omstridte amerikanske skifergassen vil – ifølge selskapet som importerte den – erstatte sviktende etangassleveranser fra Nordsjøen og sikre britiske arbeidsplasser, skriver BBC.

– Dette er en enormt viktig dag for Ineos og Storbritannia. Skifergass kan hjelpe med å bremse nedgangen i britisk industri, sa Jim Ratcliffe, som leder gassimportøren Ineos, til den britiske mediegiganten.

Selskapet er også etablert i Norge, og har siden mars fått ukentlige leveranser av amerikansk etangass til sitt anlegg i Rafnes i Bamble.

Statoil produserer også etangass på sitt anlegg på Kårstø. Denne gassen brukes fortrinnsvis i kjemisk industri, og ikke til strøm- og varmeproduksjon i Europa, slik som norsk naturgass gjør. Etangass utgjør en forholdsvis liten del av norsk gasseksport. Men norsk naturgass vil møte tøffere konkurranse fra en økende eksport av amerikansk flytende naturgass (LNG).

– Økende import av skifergass til Europa vil legge ekstra press på norske gassprodusenter for å få ned kostnadene og forbli konkurransedyktig, skriver oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea i en epost til Aftenposten.

  • Også tidligere har vi skrevet om hvordan den amerikanske gassen kan utfordre norsk gass.

Fordel med rør

Storbritannia er ett av de viktigste markedene for norsk gass, og gassen fraktes direkte i rør fra Nordsjøen. Saltvedt peker på at omfanget av importen av skifergass til Storbritannia og Europa fremover vil avhenge av produksjons- og transportkostnadene.

Hun understreker at Norge har høye produksjonskostnader på gassen, men at rørtransporten fra Norge er rimeligere enn frakt via skip.

Skifergassen er til dels et biprodukt av skiferoljeproduksjonen, og produseres derfor svært billig i USA.

Selv inkludert frakt og andre kostnader, kan gassen selges i Europa til rundt 42 dollar per fat oljeekvivalenter. Dermed konkurrerer den bra blant annet med norsk gass.

Gir full gass

Etangassen blir fraktet til oljeraffineriet Grangemouth i Skottland, der importøren Ineos skal bruke den til å produsere plastpellets til industrien.

Selskapet har tidligere fått all gassen det bruker fra Nordsjøen, men de siste tre-fire årene har selskapet ikke fått levert nok gass til å kunne operere for full maskin.

Ifølge Ineos er import av amerikansk skifergass den eneste måten selskapet kan sikre tilstrekkelig gass til lave nok priser til å kunne opprettholde plastproduksjonen og konkurrere i dagens marked.

Kan true lønnsomheten

Saltvedt sier økningen i amerikansk skifergasseksport, kombinert med EUs ønske om å gjøre seg mindre avhengig av importert gass og å kutte klimagassutslippene, vil gjøre markedet tøffere for norske gasseksportører fremover.

– Hvis skifergassen fra USA kan fortsette å produseres til dagens lave priser, kan det true lønnsomheten til norske gassprosjekter, skriver hun.

Snudd på hodet

For gassnasjonen Norge og Statoil markerer amerikanernes inntreden i det europeiske gassmarkedet at virkeligheten nærmest er snudd på hodet i løpet av det siste tiåret.

Da gassfeltet Snøhvit på Tromsøflaket i Barentshavet ble utbygd i første halvdel av 2000-tallet, skulle den nedkjølte, flytende gassen (LNG-gassen) sendes med store spesialskip fra mottaksanlegget på Melkøya i Hammerfest til importterminaler på den amerikanske østkysten.

Slik gikk det ikke.

– Eksporten av amerikansk gass til Europa har snudd opp ned på utsiktene vi hadde for gassmarkedet globalt for ti år siden, sier olje- og gassekspert Jarand Rystad i Rystad Energy til NTB.

Terminaler snus fra import til eksport

Langs USAs kyst bygges nemlig en rekke anlegg, som egentlig var beregnet på gassimport, om til å bli eksportterminaler. En av dem er Cove Point i Lusby i det sørlige Maryland, som i mer enn 40 år har tatt imot flytende naturgass fra bl.a. Afrika og Europa.

For ti år siden var Statoil tungt involvert i terminalen. Selskapet forventet å eksportere store mengder gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til Cove Point.

I stedet ble gassproduksjonen i USA så stor at behovet for import forsvant.

I en artikkel i 2013 skrev Aftenposten at Statoil regnet med å ha tapt 4,9 milliarder kroner på investeringen. Selskapet deltar ikke prosjektet hvor anlegget bygges om til eksport.

Regjeringen avsto fra markeringen

I Skottland ønskes skifergassimporten velkommen av industrien, men rent politisk er den svært omstridt.

Landet har vedtatt full stopp i skifergassutvinning i landet, såkalt «fracking», i påvente av en studie av miljøeffektene.

Ingen av ministrene i landets regjering ville stille på markeringen av skipets ankomst.

Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?Nå får Norge ny gasskonkurrent i kampen om Europa

Les mer om

  1. Skifergass
  2. Olje og gass