Økonomi

Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon

Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener det er uheldig at Bahamas nøler med å signere den multilaterale avtalen om automatisk utveksling av skatteinformasjon.
  • Stine Barstad
    Journalist

Aftenposten og flere internasjonale medier skrev onsdag om flere politikere som har hatt skjulte forbindelser til selskaper i skatteparadiset Bahamas. Opplysningene kommer frem i 1,3 millioner lekkede dokumenter fra skatteparadisets selskapsregister.

Bahamas anses av kritikere som «verstingene» blant skatteparadisene, blant annet fordi landet nøler med å signere en internasjonal OECD-avtale om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Norge og over 80 andre land har signert avtalen, som trer i kraft i 2018.

Skattedirektør Hans Christian Holte betegner avtalen som en «revolusjon» i arbeidet mot hvitvasking og internasjonale skatteunndragelser. Myndighetene på Bahamas varsler imidlertid at de kun vil utveksle opplysninger med noen få, utvalgte land.

– Det mener jeg er uheldig, både fordi oppslutning om de multilaterale avtalene er viktig for åpenheten i markedet, og fordi et sett med bilaterale avtaler er mer tid- og ressurskrevende å få på plass, sier Holte.

Les også

Dette er Bahamas Leaks

Blir nestleder i OECDs skatteforum

Torsdag ble det klart at Holte er utnevnt til nestleder i OECDs skatteforum. Han sier en viktig oppgave blir å bidra til at flest mulig land slutter seg til den internasjonale skatteutvekslingsavtalen.

– Jeg vil jobbe gjennom OECD for å styrke implementeringen av de multilaterale avtalene, sier skattedirektøren.

Også Finansdepartementet håper at Bahamas «kan gå inn i et fellesprosjekt».

– Det er bedre enn at de inngår avtaler med enkeltland. Vi vil heller legge press for at de inngår avtaler som kommer mange til gode, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet til Aftenposten.

Vil sjekke de lekkede opplysningene

Norge er ett av bare 26 land som allerede har en avtale med Bahamas. Avtalen innebærer ikke automatisk utveksling av skatteopplysninger, men Norge kan be Bahamas om informasjon hvis det er skjellig grunn til mistanke mot en person eller et selskap.

Ifølge Skattedirektoratet har norske skattemyndigheter bedt om slik informasjon fra Bahamas i «en håndfull saker» siden 2010. Holte sier direktoratet har hatt god nytte av avtalen.

– Men revolusjonen vi står overfor, med automatisk utveksling av informasjon internasjonalt, gir helt andre muligheter til å sikre riktig beskatning i den globale økonomien, når vi ikke lenger er begrenset av at vi sitter med en konkret sak med skjellig grunn til mistanke, legger han til.

Den internasjonale avtalen vil gi internasjonale politi- og skattemyndigheter helt nye muligheter til å kartlegge selskapers og personers internasjonale økonomiske aktivitet, hevder Holte.

I mellomtiden har skattedirektøren allerede varslet at direktoratet vil benytte seg av muligheten til å søke i blant annet den lekkede databasen med opplysninger om 175.000 selskaper fra Bahamas.

Les også

Ny lekkasje: Nå kan du søke i informasjon om 175.000 selskaper i skatteparadiset Bahamas

– Bahamas vil kjempe med nebb og klør

Leder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network har liten tro på at Bahamas vil la seg presse til å gå med på en automatisk utveksling av skatteopplysninger med alle land. Finanssektoren er landets nest viktigste næring, og landet bruker «diskresjon» aktivt i markedsføringen for å tiltrekke seg selskaper.

– Bahamas kommer til å kjempe med nebb og klør for å beholde hemmeligholdet, sier Klæboe Jacobsen.

Bahamas regjering understreker i en pressemelding at OECD mener landet «i stor grad» etterlever internasjonale standarder, og at avtalen åpner for at land kan inngå bilaterale avtaler, i stedet for én fellesavtale.

– Regjeringen innser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, derfor jobber vi også iherdig med å møte våre forpliktelser i 2018, heter det i pressemeldingen.

Flere nordmenn i Bahamas Leaks

Aftenposten har sjekket rundt 30 norske navn i de lekkede dokumentene fra selskapsregisteret på Bahamas. I noen tilfeller er det allerede kjent at vedkommende har hatt koblinger til Bahamas eller andre skatteparadiser, for eksempel gjennom rederibransjen eller investeringsselskaper.

Nordmennene Aftenposten har undersøkt, er stort sett forretningsmenn fra ulike deler av landet. Flere av dem står oppført som styremedlem i Bahamas-selskapet i kraft av sin arbeidsstilling i Norge. Norske investorer er også omtalt i dokumentene. Aftenposten har også funnet selskaper knyttet til personer som er anmeldt for økonomisk kriminalitet. Flere er åpne på at de etablerte selskaper på Bahamas av skattemessige grunner.

Dokumentene sier ingenting om hvorvidt disse nordmennene har gjort noe ulovlig. Det er ikke ulovlig å ha ha selskap eller verdier i et skatteparadis, så lenge inntektene oppgis til skattemyndighetene. Det fremgår heller ikke nødvendigvis om de norske styremedlemmene har investert noe i selskapet, eller nøyaktig hvem som kontrollerer selskapet, da det ikke er krav om å registrere reell eier i selskapsregisteret på Bahamas.

Les mer om

  1. Bahamas Leaks
  2. Bahamas Leaks
  3. Bahamas
  4. Skattedirektoratet
  5. Skatteparadis