Norges Bank varsler nytt rentekutt

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men varsler et kutt innen utgangen av året.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) har vært mest opptatt av å feire Norges Banks 200-årsjubileum denne måneden. I forrige uke hadde han sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde, på besøk.

Flere analytikere venter et rentekutt på neste rentemøte i Norges Bank i september.

Torsdag la sentralbanken frem nye prognoser for renteutviklingen frem mot 2020. Prognosen er lite endret siden mars da styringsrenten ble satt ned fra 0,75 prosent til 0,5 prosent.

Norges Bank opprettholder tidligere anslag om enda et rentekutt senere i år slik at styringsrenten er nede i ca. 0,25 prosent ved utgangen av 2016.

Les også

Lav rente kan sende sparepengene til madrassen

– Hvis alt går som vi ser for oss nå, så kommer endringen senere i år til å bli liggende flatt en god stund fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han presenterte rentevedtaket og de nye prognosene.

Svakere vekst i norsk økonomi

Norges Bank anslår at veksten i norsk økonomi blir litt lavere i år enn i fjor da veksten i samlet produksjon (bruttonasjonalproduktet) endte på 1,6 prosent og veksten i fastlandsøkonomien (utenom oljenæringen og skipsfarten) på 1 prosent.

Veksten i fastlandsøkonomien (utenom oljenæringen og skipsfarten) ser ut til å bli litt lavere enn Norges Bank tidligere anslo. Veksten er nedjustert et par hakk til 0,8 prosent.

Veksten kommer i årene etterpå til å ta seg gradvis opp.

Stor gjeld bekymrer

Den sterke veksten i boligprisene og husholdningenes gjeld bekymrer sentralbanken.

Gjeldsveksten har vært nokså stabil det siste halvåret, mens det fortsatt er sterk stigning i prisene på boliger de fleste steder i landet unntatt i Stavanger hvor prisfallet flater ut.

Nedgangen i utlånsrentene har ført til at renteutgiftene som andel av husholdningenes disponible inntekter har avtatt.

Les også

Norges Bank: Ap-statens bank

– Lave renter og sterk boligprisvekst de siste årene vil trolig bidra til at veksten i husholdningenes kreditt holder seg høyere enn veksten i de disponible inntektene, skriver Norges Bank i den pengepolitiske rapporten.

Andelen husholdninger med en særlig høy gjeldsbelastning har steget i alle aldersgrupper. Høyere gjeldsbelastning gjør husholdningene mer sårbare hvis rentene plutselig begynner å stige igjen, eiendomsprisene og inntektene faller, advarer Norges Bank.