Flere kan bli skiftet ut i Telenors styre

Lederen av valgkomiteen i Telenor, Anders Skjævestad, har brukt fire uker på en resultatløs jakt på ny styreleder i Telenor. Nå reagerer lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, på tidsbruken.

Næringsminister Monica Mæland avsatte styreleder Svein Aaser (t.v.), her sammen med Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

— Jeg tenker at hver dag som går, bekrefter denne mistanken om at styret kan bli skiftet ut. Når næringsministeren sier offentlig at hele styret har gjort en for dårlig jobb med denne Vimpelcom-saken, så er det utenkelig at styret får fornyet tillit, sier lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, til Aftenposten.

Leder av Næringskomiteen, Geir Pollestad.

Det begynner å bygge seg opp en undring i vide kretser over hvorfor valgkomiteen i Telenor nå snart har brukt én måned på å finne en ny styreleder. Dette styrker spekulasjonene om at det ikke bare er en ny styreleder som en nå skal finne, men at flere medlemmer av Telenor-styret, eller hele kan bli skiftet ut.

Vil ikke svare

-Er det aktuelt å skifte ut flere styremedlemmer?

-Det er ny styreleder vi har begynt å lete etter, sier Skjævestad

-Men betyr det at det også kan bli ytterligere utskiftninger?

-Det vil jeg ikke si noe om, sier han.

Næringsminister Monica Mæland uttalte for et par uker siden til VG at hun mente styret i Telenor har gjort en for dårlig jobb i Vimpelcom-saken.

Forlik i korrupsjonssak på gang for Vimpelcom i USA.

Legger føringer

— Hun burde nok ikke sagt at styret hadde gjort en for dårlig jobb. Med det avsatte hun i praksis hele styret. Man kan ikke si at de har gjort en for dårlig jobb i en så stor korrupsjonssak, for så å la de fortsette, sier Pollestad.

Det er Telenors bedriftsforsamling som velger den nye styrelederen og eventuelt skifter ut flere i styret. Det neste ordinære møte i bedriftsforsamlingen er om to måneder, men Skjævestad sier at en på ukes varsel kan innkalle til møte.

Næringsminister Mæland har kommet med sterke ønsker om at det skal velges en kvinne som leder i Telenors styre.

I tillegg er det usannsynlig å hente inn en person som ikke er norsk.

Vedkommende bør også ha en forståelse for det spesielle ved å være med å lede et internasjonalt selskap med den norske staten som eier.

Telenor-sjef innrømmer rot med CV.

Mange å ta av

Det er en rekke kvinner med bred nok erfaring, men det er et problem at flere av disse sitter i tunge toppjobber som kan bli for krevende å kombinere med en styreleder jobb i et selskap med de problemene som Telenor sliter med.

Her er noen av de heteste navnene:

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF-direktør

En som har lang erfaring fra toppjobber i næringslivet og styreverv er Alexandra Bech Gjørv – konsernsjef i SINTEF i Trondheim. I tillegg ledet hun 22. juli kommisjonen. Hun ville være en person som kunne bidra til å rette opp selskapets image.

Gunn Wærsted – Nordeas norske toppsjef er et annet hett navn. Lang fartstid i norsk næringsliv.

Gunn Wærsted, mulig ny styreleder i Teleno

NHO-direktør Kristin Skogen Lund er tidligere Telenor-direktør, men kan en toppleder i NHO være styreleder i en av de største medlemsbedriftene?

NHO-sjef Kristin Skogen Lund

Anne Cecilie Fagerlie er tidligere partner i Accenture og hatt en rekke styreverv.

Elisabeth Grieg var en sterk kritiker av styrets ansettelse av Sigve Brekke som toppsjef i Telenor. Grieg mente Telenor burde ha funnet en kvinne. Hun er deleier i Grieg Group og leder Grieg International.

Elisabeth Grieg kritiker av Telenors kvinneprofil.

— At dette tar så lang tid, det bekrefter mistanken om at de skal skifte ut større deler av styret, sier Pollestad som understreker at det uansett er viktig å få på plass en ny styreleder så raskt som mulig nå.

Hør vår podcast her:

Dette er landet der det deleide Telenor-selskapet Vimpelcom granskes for korruopsjon.

ta1863a3_doc6n0mk9gdz2t1kbrn7yi-DYQo7PGtkN.jpg