6 viktige grunner til at Telenor-sjef Sigve Brekke er i hardt vær

Konsernsjef Sigve Brekke leder et selskap som lenge har vært plaget med vonde saker. Brekkes Asia-fortid er bare en av årsakene til at det nå blåser rundt konsernsjefen.

Styreleder Gunn Værsted har prøvd å få konsernsjef Sigve Brekke til å trekke seg. Det lykkes ikke.

Dramaet rundt konsernsjef Sigve Brekkes stilling ruller videre inn i sitt andre døgn.

Dagens Næringsliv (DN) skriver torsdag kveld at styreleder Gunn Wærsted mener det ligger alvorlige saker på bordet fra Brekkes fortid i Telenor. Det er Brekkes fortid som Asia-sjef i Telenor som skal være en viktig årsak til at hun har ønsket å kvitte seg med toppsjefen.

Dette skal være såkalte«compliance»-saker, knyttet til samfunnsansvar. «Compliance» er business-språk for «etterlevelse av regler».

«En kilde sentralt plassert i Telenor-systemet» bekrefter overfor DN at det i høst har vært saker til behandling i styret som har berørt Brekkes tidligere stilling som Asia-sjef i Telenor.

Ble stående alene

Aftenposten skrev torsdag at styreleder Wærsted ikke fikk med seg noen da hun gikk til resten av styret og ville sparke konsernsjef Sigve Brekke i høst.

Noen av sakene DN omtaler skal ha vært av alvorlig karakter. Et viktig diskusjonstema har vært hvorvidt Brekke kan klandres for disse eller ikke.

DN skriver at styret slo seg til ro etter å ha fått juridiske vurderinger av sakene i Asia. Konklusjonen var at Brekke ikke kan holdes ansvarlig for alle saker som har gått under radaren, sier kilden.

Her er seks forhold som har plaget Telenor lenge. Noen av dem involverer Brekke, andre gjør det ikke.

1. Sigve Brekke med rot i CV-en

I forbindelse med omtale i bladet Kapital kom det frem at Sigve Brekke hadde oppgitt feil utdannelse på CV-en. Der hadde han oppgitt at han hadde en akademisk grad («degree») på bachelor-nivå fra Høyskolen i Bø.

Konsernsjef Sigve Brekke var ikke helt nøyaktig med CV-en sin.

Det viste seg imidlertid at han manglet to vekttall på graden høyskolekandidat. Han hadde ikke noen «degree». Likevel brukte han «degree» i en søknad på et såkalt Fellow Program ved Harvard University i USA.

– Jeg innser i etterkant at dette var en uheldig formulering, og at jeg heller skulle ha skrevet kurs fremfor grad, sa Brekke til nettavisen E24 i november i fjor.

Søknaden ble avslått av Harvard.

  • RETTELSE: Omtalen over er korrigert 12. desember 2016 i forhold til det som opprinnelig ble publisert. Red. anm.

Det kom også frem at utdannelsen hans ikke var korrekt beskrevet på Telenors asiatiske hjemmesider.

«Dette har jeg beklaget, og Telenor har korrigert dette», skrev han i en e-post til Aftenposten i mars i år.

2. Trøbbel i India, suksess i Asia

Sigve Brekke har jobbet med og i Telenors virksomheter i Asia siden 1999. Resultatene her førte ham inn i stolen som konsernsjef i Telenor.

Asia har med ett unntak vært en suksess for Telenor. Unntaket er India.

Dagens Næringsliv (DN) skrev 2. desember at Telenor har hatt et samlet tap på 10,5 milliarder kroner på driften i India siden oppstarten i 2009. Selskapet har investert mer enn 14 milliarder kroner. I Telenors regnskap er denne investeringen ifølge i DN verdsatt til bare 300 millioner kroner.

Det betyr et samlet tap så langt på nesten 25 milliarder kroner i India.

I andre land i Asia har det gått mye bedre.

I landene Thailand, Pakistan, Bangladesh, Malaysia og Myanmar hadde Telenor driftsinntekter på 148 milliarder kroner i fjor. Driftsresultat var 14,5 milliarder kroner. Telenor hadde nær 150 millioner kunder i disse landene i 3. kvartal i år.

I andre kvartal i år kom halvparten av konsernets inntekter fra Asia.

Sigve Brekke markedsførte Telenor i India med hele kroppen.

3. Fallende aksjekurs med Brekke

Brekkes tid på toppen har ikke falt sammen med en god reise for Telenors aksjonærer på Oslo Børs.

Fra han tiltrådte 17. august i fjor og frem til torsdag hadde Telenor-kursen falt med 23 prosent.

Trøsten for aksjonærene kan være at den svenske telekjempen Telia falt med drøyt 28 prosent i den samme perioden.

Men sammenlignet med hovedindeksen på Oslo Børs har Telenor gjort det dårlig. I Brekkes tid som Telenor-sjef har hovedindeksen ved Oslo Børs steget drøyt 10 prosent.

4. Telenors mareritt i Vimpelcom

Telenors russiske deleide datterselskap, Vimpelcom, vedtok tidligere i år en foretaksbot på 6 milliarder kroner for korrupsjon i Usbekistan.

Selskapet har innrømmet å ha bestukket datteren til presidenten for å få tilgang til telelisenser i landet.

Ifølge forliket Vimpelcom inngikk med amerikanske myndigheter, har Vimpelcom betalt store pengesummer til et postkasseselskap i et skatteparadis, som kontrolleres av presidentdatteren Gulnara Karimova.

Flere sentrale Telenor-ledere ble varslet om disse mistenkelige transaksjonene.

Telenor fikk i en ekstern gjennomgang gjort av Deloitte sterk kritikk for håndteringen av bekymringsmeldingene om korrupsjon i datterselskapet.

To direktører ble midlertidig suspendert under granskingen. De sluttet i Telenor rett før Deloittes rapport ble lagt frem i vår.

Telenor-ansattes roller i Vimpelcom har vært opp i høringer på Stortinget. Nåværende konsernsjef Sigve Brekke har ikke vært trukket inn i Vimpelcom-saken.

Brekke annonserte kort etter at han fikk toppjobben at Vimpelcom-aksjene var til salgs. En fjerdedel av aksjene ble solgt i september. Dagens Næringsliv skrev at tapet på disse aksjene ble tre milliarder kroner.

Sigve Brekke og Gunn Wærsted møtte sammen i komitéhøringen i Stortinget i mai i år

5. Ønske om kvinne på topp – fikk Sigve Brekke

Etter at Sigve Brekke var ansatt i fjor kom det en diskusjon om vurderingen av kvinnelige kandidater.

Det kom frem at det bare var tre mannlige kandidater igjen i sluttrunden. VG skrev at dette fikk næringsminister Mærland beskjed om.

– Hvis det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen jeg har fått underveis fra Telenors styre, sa næringsminister Monica Mæland til VG.

Næringsministeren skal ha stilt seg undrende til at en av de kvinnelige toppkandidatene, Berit Svendsen, var blitt vraket.

– Hvor ble det av Berit Svendsen, skal Mæland ha uttalt overfor styreleder Svein Aaser.

Næringsministeren skal ha etterlyst Berit Svendsen i da kandidatene til toppjobben i Telenor ble vurdert.

6. Historiens største bot fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet (KT) varslet i slutten av november at de Telenor kan få et gebyr på 906 millioner kroner.

KT mener at Telenor har «misbrukt sin dominerende stilling» til å hindre utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge

Det varslede gebyret er tilbakeskuende. Det gjelder Telenors virksomhet i årene 2010–2014. Dagens telemarked er med andre ord ikke direkte omfattet av KTs varsel.

Telenor har frist til 1. mars neste år med å gi sine merknader til saken.

Les også

Syv punkter for å forstå hvorfor Telenor kan få et milliardgebyr

  • Her er andre saker om det siste bråket på toppen av Telenor: