Økonomi

– Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn næringen klarer å eksportere

Fisken nærmer seg olje og gass i eksportverdi. Men fisken er ikke til særskilt glede for finansminister Siv Jensen. Der er oljen fortsatt suveren.

Verden liker norsk laks. Sjømatseksporten drar seg mot 100 milliarder kroner i år.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– 2016 blir nok et rekordår for den norske sjømateksporten. Med normal eksport i desember vil eksportverdien passere 90 milliarder kroner med god margin, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Fisk, råolje og naturgass har til felles at nesten hele produksjonen blir solgt til utlandet.

Men de går hver sin vei på eksportmarkedet. Verdiene av solgt olje og gass har falt kraftig hittil i år, mens fisken er på rask vei opp.

Frem til og med oktober i år var eksportverdien av fisk så høy at den tilsvarte en fjerdedel av eksporten av råolje og naturgass, viser Statistisk sentralbyrås statistikk for utenrikshandel med varer.

Klarer ikke dekke etterspørselen

Pengene renner inn i oppdrett og fiske.

– Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn sjømatnæringen klarer å eksportere, sier Hanssen.

Inntekt er pris multiplisert med volum:

 • Til og med november i år er eksportverdien av sjømat nesten en fjerdedel høyere enn i de samme månedene i fjor.
 • Men hittil i år er eksportvolumet 7 prosent lavere enn i fjor.
 • Det betyr at prisene gjennomgående er svært gode, regnet i norske kroner.

I november i år var eksportvolumet hele 16 prosent lavere enn i november i fjor. Når verdien i november samtidig økte med 22 prosent, er det lett å skjønne at prisene var svært gode.

Lever ikke av eksporten

Eksportverdien av råolje og fisk har nærmet seg hverandre mye hittil i år.

Men landet lever ikke av eksportverdier. Det er verdiskaping vi lever av. Når det gjelder forskjellen mellom inntekter og kostnader i de ulike næringene, er oljen og gassen fremdeles langt foran laksen.

Målt ved verdiskaping er fisken ikke den nye oljen. Kvartalsvis nasjonalregnskap for årets tre første kvartaler viser:

 • Verdiskapingen i olje- og gassutvinning var nesten 250 milliarder kroner.
 • Verdiskapingen i fisk (og fangst) var knapt 35 milliarder kroner.

En annen sentral forskjell er at statskassen har meget stor glede av utvinningen av olje og gass.

Gjennom særskilt høye skatter på den felleseide, knappe naturressursen havner en svært høy andel av verdiskapingen i statskassen og Oljefondet.

Oppdrett og fiske har ikke slike særskilte skatteregler, selv om disse næringene også utnytter knappe naturressurser. Regnet i prosent av verdiskapingen betaler de samme skatt som andre næringer på fastlandet.

Statskassen har ingen spesiell glede av fisken.

God pris på laks

Lakseprisen holdt seg fortsatt høy i november. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var 61,90 kroner pr. kilo. I november i fjor var prisen 44,86 kroner.

Hittil i år har Norge eksportert 890.000 tonn laks til en verdi av 55 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på drøyt 5 prosent, mens verdien har økt med 30 prosent fra samme periode i fjor.

– Volumnedgangen skyldes at næringen ikke klarer å levere nok laks. Dette har bidratt til å drive prisen ytterligere opp på toppen av den sterke underliggende veksten i etterspørselen, sier Hanssen.

Bra også for sild og makrell

Fri fisk i havet gir også penger langs kysten. Hittil i år er det eksportert sild og makrell for 6,6 milliarder kroner.

Verdien av sildeeksporten steg med en tredjedel.

Polen har vært Norges viktigste marked i 2016 med en eksport på nesten 9 milliarder kroner.

Veksten hittil i år i Polen er 44 prosent sammenlignet med i fjor. Deretter følger Danmark og Frankrike med 7 milliarder kroner hver.

Les også

 1. Laksepris på rekordnivå

 2. Antibiotika-fri norsk laks er blitt en slager i USA

 3. Opec enige om produksjonskutt

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Utenrikshandel
 3. Fiskeri
 4. Eksport