Økonomi

To land ligger foran Norge i «verdensmesterskapet i likestilling»

Kvinners muligheter innen utdanning og helse er snart på nivå med menns i store deler av verden. Likevel fortsetter de økonomiske forskjellene å øke – nå er «gapet» tilbake på samme nivå som i 2008.

Kvinner på Island har best muligheter sammenliknet med menn, viser målingen. Foto: Brynjar Gunnarsson, TT / NTB SCANPIX

  • Caroline Enge

170 år er tiden det vil ta før kvinner og menn er økonomisk likestilte, dersom utviklingen fortsetter som nå. Og det til tross for at flere kvinner tar universitetsutdanning enn menn i svært mange land.

Det viser Verdens økonomiske forums (WEF) årlige «kjønnsforskjellindeks». Der måles forskjellene mellom kvinner og menns muligheter på en rekke ulike områder innen helse, utdanning, politisk deltakelse og økonomiske muligheter.

I denne grafen ser man på mulighetene totalt sett for alle verdens kvinner. Lenger ned i saken kan du se hvordan Norge scorer på ulike områder.

Norge på tredjeplass

Basert på den totale poengsummen, er Norge i år rangert som nummer tre. Kun Island og Finland har mindre kjønnsforskjeller totalt enn Norge.

Da målingene startet i 2006, var Norge på andreplass. Ifølge rapporten har vi for eksempel ikke lenger et «gap» innen utdanning – menn og kvinner har altså de samme mulighetene. Også på helse er tallene høye, men mange land har kommet langt på disse punktene, så det gir små utslag i rangeringen.

Får man ett poeng på de ulike områdene, betyr det at det er like muligheter for menn og kvinner.

Til tross for at Norges «score» på politisk deltakelse er kun 0,576, og dermed langt unna like muligheter, er det likevel tredje best i verden. Ifølge rapporten er gjennomsnittet for kvinneandel i styrer for eksempel 14 prosent.

Innen feltet «økonomiske muligheter» er Norge nummer fem i verden.

Globale forskjeller ble mindre

Årets indeks viser at omtrent halvparten av landene har bedret sin «score», mens den andre halvparten har dårligere resultater enn i fjor. Kartet under viser hvilke land som gjør det best og dårligst på årets indeks.

Ti år etter at WEF startet sin årlige måling, har forskjellene jevnt over krympet. Unntaket er økonomiske muligheter, hvor gapet er tilbake på 2008-nivå. Fortsetter utviklingen slik, vil året være 2186 før kvinner og menn har de samme økonomiske mulighetene.

  • Er du kvinne med god peiling på økonomi? Det er ganske store forskjeller blant norske kvinner og menn på det området.

- Ikke et "feministparadis"

– Islandske kvinner har kjempet lenge og hardt for kvotesystemer når politiske partier skal velge kandidater, skriver Annadís Greta Rúdólfsdóttir, leder for FNs likestillingsstudier og oppløringsprogram ved Unviersitetet i Island i The Guardian.

Det kan forklare den høye politiske deltakelsen blant kvinner i landet. Rúdólfsdóttir påpeker at kvinners deltakelse i arbeidsstyrken er høyest i verden på Island, blant annet på grunn av gode barnehagemuligheter og verdens lengste pappaperm.

Men selv om kvinner har gode muligheter på Island, er det fortsatt ikke noe «feministparadis», skriver Rúdólfsdóttir. Blant annet er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsatt nesten 20 prosent på Island.

I Norge tjente kvinner i snitt 87,7 prosent av menns lønn i 2015, viser tall fra Teknisk beregningsutvlg (TBU). Forskjellen har økt siden 2014, og på ledernivå er forskjellene enda større.

Effekter av mindre forskjeller

Kvinner i Jemen har dårligst tilgang på ressurser sammenliknet med menn i landet, ifølge WEFs rapport. Foto: Khaled Abdullah, Reuters / NTB SCANPIX

I andre enden av skalaen er land hvor tilgjengelige muligheter og ressurser tilgjengelig for kvinner er minst sammenliknet med menn. Aller lavest score hadde Jemen, hvor svært mange jenter sammenliknet med gutter ikke går på barneskolen, og kun to av 100 medlemmer i parlamentet kvinner.

Det er mange gode grunner til å forstette å jobbe mot kjønnsforskjellene. Blant annet viser statistikken at flere kvinner i arbeid og like lønnsnivåer har stor effekt på den økonomiske utviklingen.

Innen utdanning fører bedre muligheter for kvinner blant annet til lavere spedbarnsdødelighet.

Les også

  1. Oscar-akademiet slår et slag for likestilling

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Kjønn
  3. World Economic Forum
  4. Lønn
  5. Island