Økonomi

Lånetap bidrar til dårligere resultat for DNB i tredje kvartal

DNB leverer et driftsresultat for tredje kvartal på 4080 millioner kroner, noe som er 2290 millioner mindre enn resultatet for samme periode i fjor.

  • Petter Winther

DNB skriver i en børsmelding at økte nedskrivninger på utlån til store bedriftskunder er den viktigste årsaken til resultatnedgangen.

Banken har hatt lavere renteinntekter enn før. Dette er mest på grunn av redusert lånevolum blant større bedriftskunder, men også på grunn av lavere utlånsmarginer i personmarkedet.

Har nådd kapitalmålet før tiden

Samtidig skriver banken at de allerede har nådd kapitalmålene for 2017, og at ren kjernekapital nå er på 15,7 prosent.

– Vi fortsetter å bygge kapital, krone for krone, slik vi har gjort i flere år. Det gleder meg at vi innfrir de kravene som myndighetene stiller til oss. Vi ligger ett år foran skjema på dette området. Når kapitalnivået er nådd, er det viktig at vi også innfrir overfor eierne gjennom å normalisere utbyttet så raskt som mulig, sier konsernsjef Rune Bjerke.

I børsmeldingen skriver DNB at den europeiske tilsynsmyndigheten EBA gjennomførte en stresstest som viste at DNB var testens mest motstandsdyktige bank mot økonomiske kriser.

– Det ser lysere ut for norsk økonomi

Videre er Bjerke optimistisk for tiden fremover:

– Oljeprisen har stabilisert seg og steget noe utover i 2016, og utbyggingen av Johan Sverdup-feltet bidrar til å holde oljeinvesteringene oppe. Vi mener i det hele tatt at det ser litt lysere ut for norsk økonomi fra 2017 og utover, sier Bjerke.

Les mer om

  1. Kapital
  2. Bank
  3. Rune Bjerke
  4. DNB