Økonomi

Veksten stabil igjen, sier Kina. Men kan vi tro på det?

BEIJING (Aftenposten): Kinas vekst stabiliserer seg nå igjen etter turbulens, ifølge landets myndigheter.

En kunde betaler for varer på et marked i Beijing. Ifølge Kinas myndigheter er den økonomiske veksten for 3. kvartal 6,7 prosent. Foto: JASON LEE / X01757

  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

Verdens nest største økonomi vokste med 6,7 prosent på årsbasis i tremånedersperioden frem til september, ifølge offisiell statistikk. Tallet er nøyaktig det samme som for de to foregående kvartalene og helt i samsvar med prognoser.

– Dette vitner om en stabilitet som vil gjøre at investorer kan føle seg noe tryggere etter at markeds- og valutakriser tidligere i år førte til frykt for at nedgangen skulle fortsette, skriver BBC Business, men kommer samtidig med en liten advarsel:

Veksten for hele 2016 vil sannsynligvis bli enda svakere enn i fjor, da Kinas økonomi vokste langsommere enn noen av de foregående 25 år.

Omlegging til smart og forbruksdrevet økonomi i rute?

Tilstanden i kinesisk økonomi har stor betydning for hele verdensøkonomien.

Ikke minst den store, offentlige gjeldsbyrden har lenge vakt bekymring for det som på økonom-sjargong kalles en hard landing.

BBCs analytiker Robin Brant mener det er tegn som tyder på at myndighetenes innsats for en endret økonomi, sterkere preget av innenlandsk forbruk enn av tungindustri og eksport, nå begynner å virke.

Men han minner om at gjelden fortsetter å være like alarmerende høy, nesten 260 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Brant påpeker også det påfallende i at veksten igjen er målt til 6,7 prosent:

– Det er samme tall, tre kvartaler på rad, og helt nøyaktig hva myndighetenes egne prognosemakere har forutsett.

Kan vi stole på tallene?

Kinesiske myndigheters egne beregninger av landets vekst blir alltid møtt med en viss skepsis av vestlige analytikere.

Det internasjonale pengefondets (IMF) tidligere sjeføkonom Ken Rogoff uttalte nylig at han tror veksten i Kinas økonomi bremser opp mye mer enn de offisielle tallene viser.

Julian Evans-Pritchard i Capital Economics antyder etter at tallene for 3. kvartal er offentliggjort, at det i år faktisk kan stå litt bedre til enn hva myndighetene meddeler:

– Vi tror at de offisielle tallene ikke reflekterer den økning i veksten vi har sett i den senere tid, mens de i fjor, ifølge våre beregninger, ikke ga det riktige bildet av den skarpe oppbremsingen, sier han til NBC.

Ny brems kan ventes i 2017

Men Evans Pritchard advarer samtidig mot å tro at en stabilisering kan bli langvarig.

– Den siste tidens forbedring skjer på lånt tid og er drevet av økt kreditt-vekst og et hett eiendomsmarked. Når effekten av stimuleringstiltak begynner å dabbe av, trolig en gang neste år, vil vi se nok en oppbremsing i økonomien, sier Capital Economics Kina-analytiker.