Økonomi

LO-lederen på NHO-scenen - for første gang

  • Klaus Børringbo
    Leserutviklingssjef

I siste bolk i det tettpakkede konferanseprogrammet snakket NHO-leder og LO-leder sammen om fremtiden for arbeidsgivere og -tagere.

For første gang sto en norsk LO-leder på scenen på den store årlige NHO-konferansen. Utenom program entret også de to scenen sammen. De skulle egentlig ha hver sin bolk – etter hverandre.

De var skjønt enige om utfordringene arbeidslivet står ovenfor – og at disse utfordringene løses mye bedre med samarbeid, mye bedre enn med konflikt.

— Vi har forutsetningene, men det er hvordan vi bruker dem som betyr mest, sa Skogen Lund.

— Nå handler det egentlig om å omstille et helt samfunn.

Handler om å møte endringene på riktig måte

— Våre medlemmer er vant til omstilling, blant annet gjennom jobbskifter, sa Kristiansen men understreket at slike skifter må gi trygghet og foregå på forsvarlig vis.

De to mektige kvinnene i norsk arbeidsliv var enige om mye, men langt ifra alt. Lønnsnivå, trygdenivå og pensjonsavtaler er tema de helt klart har forskjellig syn på.

— Det handler ikke om å være for eller imot endringer – det handler om hvordan vi skal møte dem, sa Kristiansen.

— Bra! repliserte NHO-sjefen.

Bærekraftig alternativ

De to er blitt enige om det de kaller "et bærekraftig alternativ" i årets lønnsoppgjør. LO og NHO har sett til 90-tallet og samlet seg om et nytt solidaritetsalternativ. Norske arbeidstagere må nå regne med flere moderate lønnsoppgjør i årene fremover.

I direktesendingen fra NHOs årskonferanses Remix kan du se alt som skjer på scenen i tillegg til NHOs egen studiosending. Du møter blant andre statsminister Erna Solberg, ungdomspolitikere og næringslivsledere. Totalt er 1300 deltagere påmeldt.

Programleder i NHOs studio er Christine Korme, tidligere anker i TV2. På scenen er Linn Skåber konferansier.

Første punkt på programmet, etter at NHO-president Tore Ulstein hadde ønsket velkommen, var Andrew McAfee​Professor ved MIT Sloan School of Management.

Les vårt intervju med ham her:

Les også

Dette skjer når robotene overtar jobbene våre

Etter ham presenterte Sintefs nye konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv, rapporten Sintef har gjort på oppdrag fra NHO, om fremtidens Arbeidsliv.

  • Les vårt intervju med Bech Gjørv om rapporten:
Les også

- Snart kan frisørene overlate hårvask til roboter

og

Les også

Seks områder Norge bør satse på

.

— Delingsøkonomien må tas på alvor

statsminister Erna Solberg var neste taler.

— Vi er inne i en veldig spennende tid. Mye skjer samtidig, hurtig og raskt. Det gjelder å henge med i teknologiutviklingen, anvendelse av teknologien på nye områder er vel så viktig som å finne den opp – det er innovasjon, sa Solberg.

— Delingsøkonomien gir oss spennende muligheter, men utfordrer også arbeidslivsvilkårene våre. Det må vi ta på alvor.

Blir det jobber til alle?

Sysselsettingen faller, særlig blant unge. Hvordan kan vi sikre at det blir jobber til alle i fremtiden?

Hvordan blir arbeidslivet i en stadig mer utfordrende teknologisk hverdag. Det forsøkte Sigrun Vågeng i NAV, Seniorforsker Simen Markussen i Frischstiftelsen, Sondre Gravir i Finn.no, Knut Aarbakke i Akademikerne, Laxmi Akkaraju i Evry og Guy Ryder i ILO å svare på.

Teknikkutviklingen går fort og endringene skjer bare fortere og fortere – derfor snakkes det nå mye om en helt ny industriell revolusjon.

Intervju med NHO-lederen:

Les også

- Høyre må snakke med Arbeiderpartiet, og så må de holde hverandre i hendene og hoppe ut i det sammen

OG: hva norske toppledere synes om hennes utspill:

Les også

Seks ledere om endringene i norsk arbeidsliv