Økonomi

Sandberg krever oppdretts-opprydding

ALTA (Aftenposten): Regjeringen vil ikke tillate vekst i oppdrettsnæringen før problemene med lus og rømming er løst.

Denne storlaksen fra Altaelva ble far til ca 500.000 i avlsstasjonen som tar vare på villaksen.
  • Ole Magnus Rapp
Altaelva er verdenskjent blant laksefiskere. For noen år siden var slike fangster ikke unormalt. Nå praktiseres "fangst og slipp" for å bevare laksestammen.

Både forskere, fiskere og politikere er alvorlig bekymret for villaksen. I løpet av få år er antall laks som gyter i norske elver halvert.

Oppdrettsnæringen er definert som en av de store truslene mot det naturlige livet i landets laksevassdrag, og får delvis skylden for nedgangen. Fiskeriminister Per Sandberg er kampklar.

Fiskeriminister Per Sandberg vil ta i bruk økonomiske virkemidler for å verne villaksen. Her på sjømatdagene på Hell tidligere i år.

Må betale

— Oppdretterne må selv betale gjenfangst av rømt fisk. Næringen må snarest få kontroll over lakselus. Det blir ingen økt vekst før problemene er løst, sa han på en villakskonferanse i Alta. På første rad satt laksefisker kong Harald sammen med 300 lakse-entusiaster.

Sandberg påpeker at villaksen er særdeles viktig.

— Rømming skal koste for de som mister laksen. Tiltak som sterilisering og merking må komme i gang, sa han.

Under Arctic Frontier-konferansen i Tromsø for tre uker siden, sa samme Sandberg at norsk oppdrettsnæring har potensial til en femdobling i produksjonsvolum fra drøyt en million tonn til fem. På villakskonferansen gjentok han ikke dette, men var helt klar på oppdrettsnæringens ansvar.

Kong Harald deltok på villakskonferansen

Trafikklys

Per Sandberg har planen klar for å ramme oppdretterne der det svir mest; økonomisk.

Regjeringen innfører fra neste år et trafikklys-system, der det deles ut rødt, gult eller grønt kort. Oppdretterne skal deles inn i regioner og i områder der det er for mye lus, rømming eller sykdom, skal man kunne gripe inn og redusere antallet fisk i merdene.

Les også:

Les også

Fisk har krav på stell og omsorg, på lik linje med husdyr, mener Økokrim.

— Det må tas store grep for å sikre en trygg næring. Teknologi og kompetanse fra oljeindustrien må gjerne tas i bruk, sa han.

Oppdrettsnæringen blir pålagt å rydde opp i sine problemer før myndighetene vil tillate økt vekst

Under konferansen kom det frem at problemene står i kø for villaksen. At rømt laks blander sine gener med villaksen fører til en svakere laksestamme. Kun en tredjedel av norske laksevassdrag har ikke innblanding av oppdrettsfisk.

I tillegg er garnfiske etter laks i sjøen et problem. Mens man i Canada har fått slutt på garnfisket, ble det sist år i Norge fanget over 220 tonn laks langs kysten. Også systemet med «fangst og slipp» fungerer lite i Norge, og kun 18 prosent av fanget fisk slippes levende ut igjen.

Rojal laksefisker

Kong Harald fulgte interessert hele konferansen. Han har de siste 20 årene fisket laks hver sommer i Altaelva, og legger ikke skjul på stor interesse for laksefiske og villaksen.

— Kongen er en habil fluefisker. Han har fått laks hvert år, og de fleste blir satt ut igjen, sier Hans Kristian Kjeldsberg som sammen med Tor Kjetil Wisløff er kongens faste båtfolk og fiskekamerater. Fiskerne røper ingenting, men det er kjent at kongen tar en laks med seg hjem hvert år. Den blir røkt og nytt som røkelaks på Slottet hver jul.

Leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet har tro på Per Sandberg, og er glad for at det tas grep.

-All forsøplingen i oppdrett er også problematisk. Under anleggene samles det ubrukt for og gørr, sier han.

Leder Maren Esmark i Naturvernforbundet mener Sandberg kommer med tomme løfter.

— Næringens miljøsituasjon forverres i takt med veksten. Trafikklyssystemet er for svakt. I røde områder må alt stanses og slaktes ned, brakklegges og så kanskje starte opp igjen når problemene er løst, sier hun.

Les også

  1. Oppdretter dømt for fiskedød

  2. Laksekollaps i Chile skremmer Norge