Samtlige utenlandske flyselskaper i Norge sier – som SAS – nei til ny innreiseordning til USA

Norwegian er alene om å være for en ny ordning med grensekontroll i Oslo for reisende til USA. Selskapet anklager konkurrentene for å ville ødelegge for Norge.

Terje Grue, sjef for Emirates i Norge, representerer også alle andre utenlandske flyselskap i Norge og sier nei til Avinors planer om preclearance med USA.
  • Knut-Erik Mikalsen

Avinor jobber for at Oslo Lufthavn skal bli en såkalt preclearance-flyplass. Det vil si at innreisekontrollen for reisemål i Nord-Amerika blir foretatt av amerikanske tjenestemenn på Gardermoen, før avreise til USA.

Motstanderne mener at dette bare flytter køene fra amerikansk immigrasjon til norsk jord, og at Norge må betale dyrt for amerikanernes grensekontroll.

Norwegian har sagt ja, mens SAS har gjort det klart at selskapet hverken kommer til å benytte seg av ordningen, eller ønsker å være med på å dekke Avinors utgifter for å få ordningen på plass.

Også amerikansk selskap er mot

Nå inntar Barin, en forening for utenlandske flyselskaper i Norge, samme negative standpunkt som SAS. Barin er en forkortelse for Board of Airline Representatives in Norway.

Foreningen omfatter gigantselskaper som Lufthansa, British Airways, Emirates, Qatar Airways og også det amerikanske flyselskapet United Airlines. Sistnevnte hadde inntil i fjor direkterute mellom New York og Oslo, men har tatt pause med ruten i år.

Styrelederen for Barin er Terje Grue, som er Norge-sjef for Emirates. Han sier at ingen av medlemsselskapene i Barin er interessert i å være med på å etablere ordningen.

– Vi er kritiske til både arealutnyttelsen og ikke minst finansieringen av en eventuell preclearance-fasilitet på Oslo Lufthavn. Dette fordi det i all hovedsak er én operatør som ønsker en slik fasilitet, sier Grue.

Norwegian: – De ødelegger for Norge

Norwegian fastholder sin tro på preclearance, og at den vil gi mulighet for økt trafikk, verdiskaping og ikke minst arbeidsplasser.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik sier at selskapet er villig til å betale for ordningen avhengig av hva selskapet får tilbake i form av økt trafikk og inntekter. Hun sier at det ennå er uklart hvilke kostnader ordningen vil påføre flyselskapene.

– Slik SAS og Barin opptrer medvirker de bare til å ødelegge muligheten for at Oslo skal tiltrekke seg nye langruter, sier hun og viser bl.a. til at Sverige arbeider for samme løsning for Arlanda flyplass.

– Hvis Arlanda får på plass en fremskutt grensekontroll vil Stockholm sitte igjen som vinneren av en rekke nye langruter, mens OSL sitter igjen med Svarteper, sier hun.

Trangt om plassen på utvidet terminal

OSL har lagt opp til at preclearance skal innføres i forbindelse med en planlagt utvidelse av non Schengen-terminalen.

Barins styreleder mener at det vil bli trangt om plassen etter utvidelsen, selv uten at det avsettes plass til amerikanernes grensekontroll. Han har også andre grunner til å være mot preclerance:

– Det er en klar forventning fra Barin om at bygging og drift av en eventuell preclearance-fasilitet blir brukerfinansiert, og ikke betalt av Avinor eller Oslo Lufthavn, sier Grue.

Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn sier at det ikke er tatt endelig stilling til om preclearance skal etableres i Oslo, man at det i så fall blir god plass til alle, og at ordningen skal være brukerfinansiert.

– I øyeblikket har ikke noen av Barins medlemmer direkteflyvninger til USA, så deres medlemmer skal heller ikke betale dette, sier han.