Økonomi

Krisetiltakene mot korona er blitt 60 milliarder kroner dyrere i løpet av helgen

Finansminister Jan Tore Sanner skriver i brev til Stortinget at prislappen for krisetiltakene er 60 milliarder høyere enn angitt fredag.

Da finansminister Jan Tore Sanner la frem krisepakken fredag var prislappen på 137 milliarder kroner. Mandag formiddag er prisen økt med 60 milliarder kroner.

 • Thomas Spence

Det skriver Sanner i et brev med overskriften «Enkelte nye store kostnadsanslag» til Stortinget mandag formiddag.

Sanner møtte selv opp i finanskomiteen klokken 10.00 for å redegjøre for flere detaljer i krisepakken med forslag til kompensasjonsordninger for næringslivet.

Sanner forklarer det nye beløpet med at enkelte tiltak ikke var kostnadsberegnet og derfor inkludert i summene som ble nevnt fredag:

Det dreier seg om:

 • Kostnadene for bedrifter med stor omsetningssvikt settes nå til 20 milliarder kroner per måned, og totalt 50 milliarder kroner ved utgangen av mai.
 • Reduserte skatteinntekter til kommunene beregnes til å koste staten 10 milliarder kroner i kompensasjon.
 • I tillegg til aktive tiltak kommer virkningen av automatiske stabilisatorer, det vil si reduserte skatter og økte utgifter til permitterte, ledige og syke.
Les også

Krisepakkene har passert 310 milliarder. Her er dagens nye tiltak.

– Automatiske stabilisatorer svekker budsjettet med nær 60 milliarder kroner. Samlet sett innebærer dette en svekkelse av den oljekorrigerte budsjettbalansen med 196 milliarder kroner, skriver Sanner.

Anslagene er basert på at krisen varer i to måneder, og at økonomien deretter vender tilbake til normalt nivå.

I tillegg til dette, kommer over 100 milliarder kroner i statlige garantier og obligasjonsfond som skal sikre bedriftene lån gjennom krisen.

Sanner overkompenserer

Om tiltakene skriver Sanner at «fellesskapet – i første omgang staten – bærer hoveddelen av inntektsbortfallet norsk økonomi nå opplever. Dette vil gi en kraftig svekkelse av statsbudsjettet så lenge den akutte krisen og ordningene vedvarer».

Han advarer samtidig om at det i ettertid kan vise seg at myndighetene har vært for rause:

– Hovedbildet nå er at staten i makro allerede fullt ut kompenserer for det aller meste av inntektsbortfallet i privat sektor, og at det til og med kan være en viss overkompensering, skriver Sanner.

Han varsler at krisen kan vare lengre enn de foreslåtte pakkene tar hensyn til. I brevet redegjør Sanner for at «vi venter et sterkere internasjonalt tilbakeslag» og at krisetiltakene kan fortsette i mange land i lang tid fremover.

– Disse to effektene til sammen gjør at vi bør være forberedt på at kompensasjonsordningene vil påvirke statsbudsjettet i minst to måneder til, heter det.

– Risiko for varig tap

Virkningene av forlenget krise beskriver finansministeren slik:

 • BNP-veksten for Fastlands-Norge reduseres ytterligere med 2 prosentenheter. Det vil si fra minus 2 til minus 4 prosentenheter.
 • Den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 310 milliarder kroner som følge av virusutbruddet. Dette utgjør en samlet svekkelse på 10,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge. I dette beløpet inngår også over 100 milliarder kroner i garantier og kriselån til bedriftene. Dette regnes ikke som kostnader.
 • Fondsuttaket øker i alt med 2,2 prosentenheter til 4,7 prosentenheter.

– Jo lenger den akutte situasjonen varer, jo større er risikoen for at produksjonskapasitet går varig tapt slik at veien tilbake blir tyngre, dvs. at vekstutsiktene svekkes og gjeninnhentingen tar lengre tid, slutter Sanner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt digital tale til partiets landsstyre i formiddag.

Samtidig holdt Ap-leder Jonas Gahr Støre en digital tale til landsstyret om koronakrisen. Han vekt på at «vi skal stille opp for hverandre», og at «fellesskapet har de aller sterkeste skuldrene».

– I det ligger håpet for meg. Der ligger tryggheten. I det sterke fellesskapet vi har. Du står ikke alene, sa Støre til Aps landsstyret, samlet foran PC-skjermer landet rundt.

Konkret nevnte han at bankene må sette ned renten og utleiere må gi utsettelse på husleien.

Finanskomiteen starter forhandlingene om krisepakken klokken 17.00 Fristen for avklaring og avgivelse er tirsdag klokken 11.00.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Økonomi
 4. Statsbudsjettet
 5. Oljefondet