Unge på uføretrygd utgjør bare 6 prosent av totalen. Her er syv grafer som viser hvor sammensatt situasjonen er.

Antall uføretrygdede økte med rundt 13.000 personer i fjor, viser ferske tall fra Nav.

Flere kvinner enn menn er uføretrygdet, og kjønnsspriket blir større jo eldre man blir. Det viser statistikken fra Nav.
  • Christian Sørgjerd

Fredag offentliggjorde Nav uførestatistikk for 2019. Drøyt 1 av 10 i arbeidsfør alder får nå uføretrygd.

Tallet er imidlertid ikke justert for den generelle befolkningsveksten. Ser man på andelen uføre i stedet for antallet, er situasjonen mer stabil, selv om det også der er en liten økning.

Les hele saken med abonnement